Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010

H Ζέφη Δημαδάμα Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.).

Ιδιαίτερα σημαντική θέση κατέλαβε η Ζέφη Δημαδάμα ως Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.). Με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με Τίτλο "Πολιτική και Διαχείριση Περιβάλλοντος”, δύναται να προσφέρει επιστημονικά και πολιτικά στο κρίσιμο αντικείμενο της τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης ενόψει και του σχεδίου “Καλλικράτη”.Η Δρ Ζέφη Δημαδάμα είναι διδάσκουσα σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την Οικονομία, την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον, συγγραφέας μονογραφίας και σειράς επιστημονικών άρθρων στο διεθνή και ελληνικό τύπο, επιστημονική συνεργάτης σε 20 και πλέον εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και σεμινάρια, καθώς και ομιλήτρια σε επιστημονικά συνέδρια σε Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η E.E.T.A.A. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία παρέχοντας υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού Τομέα.
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει με ενεργό τρόπο τη λειτουργική και οργανωτική ενίσχυση και αναβάθμιση των ΟΤΑ με στόχο την τοπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της διαπεριφερειακής συνεργασίας, την τόνωση της τοπικής οικονομίας, την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης, την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών, την προβολή καινοτόμων ενεργειών και δράσεων, και τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ΟΤΑ προς τους πολίτες.
Σημαντική επίσης είναι η δράση της εταιρείας σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, τα Υπουργεία, την ΚΕΔΚΕ, την ΕΝΑΕ, Αναπτυξιακές Εταιρίες κ.α. η οποία βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα. Παράλληλα σημαντική είναι η συνεργασία της ΕΕΤΑΑ με οργανισμούς και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης και τοπικής αυτοδιοίκησης [Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR/CCRE), Συνέλευση Περιφερειών της Ευρώπης (ARE), Συμβούλιο των Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ε.Ε. (CRPM)].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου