Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Ξεκίνησε το σεμινάριο για στελέχη της Αυτοδιοίκησης.


«Για πρώτη φορά κάθονται στο ίδιο τραπέζι τα στελέχη του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών αλλά και σε ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση στο χώρο της Αυτοδιοίκησης».
Με αυτήν την εισαγωγική φράση χαιρέτισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας την έναρξη των εργασιών του επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Διοίκηση μέσω στόχων και μέτρηση αποδοτικότητας» και στο οποίο συμμετείχαν οι γενικοί γραμματείς των Δήμων από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου καθώς και διευθυντικά στελέχη της Αυτοδιοίκησης.
Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι «μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία καλούμαστε να θέσουμε τα νέα θεμέλια του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, όπως αυτά προέκυψαν ύστερα από τη νομοθέτηση του «Καλλικράτη». Στην προσπάθεια αυτή» συμπλήρωσε ο Απόστολος Κατσιφάρας «θα παίξουν κρίσιμο ρόλο τα εκπαιδευμένα στελέχη της αυτοδιοίκησης που θα υλοποιήσουν στόχους και πολιτικές και θα τεθούν στην υπηρεσία της ανάπτυξης του τόπου και εν τέλει των πολιτών που έχουν τις δικαιολογημένες απαιτήσεις τους από τη διοίκηση».
Από την πλευρά της η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Διονυσία Μαράτου στην ανάγκη της διάχυσης των καλών πρακτικών στη διοίκηση καθώς και στις δυνατότητες διάχυσης των υπηρεσιακών πρακτικών μεταξύ των διευθυντικών στελεχών προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις και ολιγωρίες ενώ επίσης αναφέρθηκε και ζητήματα όπου οι αρμοδιότητες του πρώτου και του δεύτερου βαθμού εμφανίζουν συνάφεια και επαλληλία.
Από τη δική του πλευρά, ο Φώτης Σαραντόπουλος, γραμματέας του Δήμου Πατρέων έθιξε ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του Καλλικράτη αλλά και την ανα΄γκη αναθεώρησής του σε ορισμένους τομείς.
Το σεμινάριο οργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Ο Κλεισθένης» και υλοποιείται απ’ το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με την συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Το σεμινάριο συνεχίζεται και σήμερα και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με τις εξής θεματικές ενότητες:
Σήμερα
• Καλές πρακτικές, παραδείγματα και εφαρμογές συστήματος διοίκησης μέσω στόχων και μέτρησης της αποδοτικότητας.
• Συμβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.
Αύριο
• Εφαρμογές συστήματος διοίκησης μέσω στόχων και μέτρησης της αποδοτικότητας στις υπηρεσίες των συμμετεχόντων
• Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων.


Δικαιώματα επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.


Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αποτελούν καθολική υπηρεσία, στην οποία κάθε ευνομούμενη Πολιτεία, που σέβεται τον εαυτό της, οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων, σε προσιτές τιμές. Ο Νόμος 3709/2008, που ψηφίστηκε, μετά από αγώνες του ΚΕ.Π.ΚΑ., δυστυχώς, δεν κατοχυρώνει, όπως θα έπρεπε, τα δικαιώματα των επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Όταν, όμως, ταξιδεύουμε, πρέπει να γνωρίζουμε τα όποια δικαιώματά μας και να τα διεκδικούμε.


Σύμφωνα, λοιπόν, με τον νόμο:
• Μεταφορέας είναι όποιος παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς.
• Επιβάτης είναι ο χρήστης των υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς.
• Εκδότης είναι αυτός, που εκδίδει εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων.
• «Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς» είναι η σύμβαση μεταξύ του μεταφορέα ή/και του εκδότη και του επιβάτη, με την οποία ο μεταφορέας αναλαμβάνει κατά περίπτωση, την υποχρέωση μεταφοράς του επιβάτη, των αποσκευών του και του οχήματός του, στον τόπο προορισμού και η οποία αποδεικνύεται, με την έκδοση του εισιτηρίου, στον επιβάτη ή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος.
• «Ναύλος» είναι το χρηματικό ποσό, που αναγράφεται, στο εισιτήριο, χωρίς τις κρατήσεις, υπέρ τρίτων και το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

Δικαιώματα επιβατών:
Α. Ο μεταφορέας πρέπει να μας παρέχει τη θέση ή την καμπίνα, στο συγκεκριμένο πλοίο και ταξίδι, που αναγράφεται, στο εισιτήριο μας. Σε περίπτωση, που δεν μπορεί να μας τα παράσχει, δικαιούμαστε:
• Ή να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας και να μας επιστραφεί ο ναύλος καθώς και να μας δοθεί αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου.
• Ή να ταξιδέψουμε, σε θέση κατώτερη, από αυτήν, που πληρώσαμε, λαμβάνοντας αποζημίωση το διπλάσιο της διαφοράς των δυο ναύλων.
• Ή να ζητήσουμε να ταξιδέψουμε, σε θέση ανώτερη, από αυτήν, που πληρώσαμε, καταβάλλοντας το μισό της διαφοράς των δυο ναύλων. Εάν, όμως, ο μεταφορέας, μόνος του, μας προσφέρει ανώτερη θέση, τότε, δε δικαιούται να εισπράξει τη διαφορά.
Β. Εάν θελήσουμε να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας, δικαιούμαστε, εφόσον επιστρέψουμε το σώμα:
• Επιστροφή του μισού ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 12 ώρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.
• Επιστροφή του 75% του ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 7 ημέρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.
• Επιστροφή ολόκληρου του ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 14 ημέρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου. Επίσης, δικαιούμαστε τα ίδια, ανεξάρτητα, από τον χρόνο ακύρωσης, όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται, εγγράφως.
• Να τροποποιήσουμε το εισιτήριό μας, για το ίδιο ή άλλο δρομολόγιο, εφόσον υπάρχουν θέσεις, χωρίς, όμως να δικαιούμαστε επιστροφή τυχόν διαφοράς ναύλων, εφόσον ζητήσουμε την αλλαγή 24 ώρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.

Για να ισχύουν τα παραπάνω, πρέπει να ενημερώσουμε, γραπτά, τον εκδότη των εισιτηρίων. Για να επιστρέψουμε ή να αλλάξουμε το εισιτήριό μας, πρέπει να απευθυνθούμε, στον εκδότη ή στο ναυτικό πράκτορα του μεταφορέα ή στον εκπρόσωπο του.

Γ. Τα άτομα, με αναπηρία, άνω του 80%, δικαιούνται έκπτωση 50%, επί του ναύλου. Η ίδια έκπτωση χορηγείται, στο συνοδό του ανάπηρου καθώς και στο αναπηρικό όχημα.

Δ. Μπορούμε να μεταφέρουμε χειραποσκευές, μέχρι 50 κιλά. Για επιπλέον βάρος, πληρώνουμε επιπλέον ναύλο. Τα άτομα, με μειωμένη κινητικότητα, δεν πληρώνουν, για επιπλέον βάρος, αν αυτό προέρχεται, από τον εξοπλισμό, που διευκολύνει την κίνησή τους.

Ο μεταφορέας ευθύνεται, για τυχόν φθορά, απώλεια των αποσκευών μας, μόνο εάν τις έχουμε παραδώσει, για φύλαξη και έχουμε λάβει την σχετική απόδειξη.

Ε. Αν το πλοίο καθυστερήσει να αποπλεύσει, από υπαιτιότητα του μεταφορέα (βλάβη ή ζημιά), μπορούμε:
• ‘Η να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας και να μας επιστραφεί όλο το αντίτιμο.
• ‘Η να μείνουμε, στο πλοίο και να ταξιδέψουμε, είτε με το ίδιο πλοίο ή με άλλο, με έξοδα και μέριμνα του μεταφορέα. Σε αυτή την περίπτωση:
o Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από 4 ώρες, ο μεταφορέας πρέπει να μας παράσχει γεύμα.
o Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από 6 ώρες και η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, ο μεταφορέας πρέπει να μας χορηγήσει κατάλυμα, είτε στο πλοίο, είτε σε ξενοδοχείο. Κατάλυμα πρέπει να μας χορηγηθεί και σε περίπτωση, που η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη, από 6 ώρες και η ώρα του απόπλου ήταν, ανάμεσα στις 12:00 το βράδυ και στις 5:00 τα ξημερώματα. Αν δεν είναι δυνατόν ο μεταφορέας να μας βρει κατάλυμα, πρέπει να μας καταβάλει αποζημίωση, διπλάσια του ναύλου του επιβάτη.
o Εάν φτάσουμε στον προορισμό μας, με μέριμνα του μεταφορέα, με 3 ώρες καθυστέρηση δικαιούμαστε αποζημίωση 25% του ναύλου.
o Εάν φτάσουμε, στον προορισμό μας, με μέριμνα του μεταφορέα, με 6 ώρες καθυστέρηση, δικαιούμαστε αποζημίωση 50% του ναύλου.
o Εάν, εντός 24 ωρών, από την ώρα του προγραμματισμένου απόπλου, δεν προωθηθούμε, στον προορισμό μας, με μέριμνα του μεταφορέα, δικαιούμαστε αποζημίωση το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη και επιστροφή του ναύλου, για το όχημά μας.

ΣΤ. Εάν, κατά τη διάρκεια του πλου, ή σε κάποιο ενδιάμεσο λιμάνι, το πλοίο πάθει βλάβη ή ζημιά, με υπαιτιότητα του μεταφορέα, μπορούμε:
• Ή να διακόψουμε το ταξίδι μας και μας επιστραφεί η διαφορά του ναύλου, για το υπόλοιπο κομμάτι της διαδρομής.
• Ή να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Σε αυτήν την περίπτωση:
o Εάν φτάσουμε, στον προορισμό μας, με 3ωρη καθυστέρηση, δικαιούμαστε αποζημίωση 25% του ναύλου.
o Εάν φτάσουμε, στον προορισμό μας, με 6ωρη καθυστέρηση, δικαιούμαστε αποζημίωση 50% του ναύλου.
• Εάν η βλάβη ή η ζημιά συμβεί, σε ενδιάμεσο λιμάνι και εφόσον δεν προωθηθούμε, με μέριμνα του μεταφορέα, στον τελικό μας προορισμό, δικαιούμαστε:
• Τροφή, με δαπάνη του μεταφορέα
o Κατάλυμα, στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εάν η καθυστέρηση είναι πάνω, από 6 ώρες και το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει, από το ενδιάμεσο λιμάνι, την επόμενη μέρα. Επίσης, κατάλυμα δικαιούμαστε, αν η καθυστέρηση είναι πάνω, από 6ώρες και το ταξίδι διακόπηκε, ανάμεσα στις 12 τα μεσάνυχτα και τις 5 τα ξημερώματα. Αν δεν είναι δυνατόν ο μεταφορέας να μας βρει κατάλυμα, πρέπει να μας αποζημιώσει, με το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη.
o Χρηματική αποζημίωση, με το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη.

Όταν ο μεταφορέας μας ενημερώνει, για την καθυστέρηση, η τη διακοπή του ταξιδιού, στα μέσα της διαδρομής, οφείλει να μας δώσει ένα έντυπο, στο οποίο να αναγράφουμε τι επιλογή κάνουμε.

Ζ. Αν χάσουμε το πλοίο ανταπόκρισης, που θα μας πήγαινε, στον προορισμό μας, εξαιτίας καθυστέρησης ή διακοπής προηγούμενο δρομολόγιου και έχουμε στα χέρια μας το εισιτήριο, πρέπει να ενημερώσουμε το μεταφορέα, ο οποίος πρέπει να μας προωθήσει, στον τελικό προορισμό μας, με δικά του έξοδα και μέριμνα. Δικαιούμαστε, επίσης, γεύματα. Τέλος, δικαιούμαστε και κατάλυμα, με τις ίδιες προϋποθέσεις, που ισχύουν, για τη διακοπή του ταξιδιού, σε ενδιάμεσο λιμάνι.

Η. Αν απαγορευτεί ο απόπλους, λόγω καιρού, μπορούμε:
• Ή να μείνουμε, στο πλοίο, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
• Ή να ακυρώσουμε το ταξίδι μας και να μας επιστραφεί ο ανάλογος ναύλος.

Θ. Αν ακυρωθεί το ταξίδι μας, με ευθύνη του μεταφορέα, μπορούμε να ζητήσουμε αποζημίωση, η οποία θα καλύπτει κάθε ζημιά, που πιστεύουμε ότι έχουμε υποστεί. Εάν ο μεταφορέας δε συμφωνεί, στο ύψος της αποζημίωσης, τη διαφορά θα λύσουν τα δικαστήρια, είτε της έδρας του μεταφορέα, είτε του τόπου κατοικίας μας, σύμφωνα με το άρθρο 682 του Κ.Π.Δ. Δεν έχουμε δικαίωμα αποζημίωσης, εάν:
• Ο μεταφορέας μας ενημερώσει 12 ώρες, πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση και μας προωθήσει, στον προορισμό μας, με άλλο μέσο, το οποίο θα αναχωρεί το πολύ 12 ώρες, μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Ι. Εάν ακυρωθεί το ταξίδι μας, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου, μπορούμε:
• Ή να ακυρώσουμε το ταξίδι μας και να πάρουμε πίσω, το αντίτιμο του εισιτηρίου μας.
• Ή να συμφωνήσουμε να προωθηθούμε, στον προορισμό μας, με έξοδα και φροντίδα του μεταφορέα, μέσα σε 24 ώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεταφορέας πρέπει να μας παράσχει τροφή. Επίσης, πρέπει να μας παράσχει και κατάλυμα, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις, που ισχύουν, για την καθυστέρηση του απόπλου.

Εάν δε θελήσουμε να ακυρώσουμε το ταξίδι μας και ο μεταφορέας δε μπορεί να εξασφαλίσει την προώθησή μας, στον προορισμό μας, μέσα σε 24 ώρες, πρέπει να μας αποζημιώσει, με το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη.

Εάν έχουμε εισιτήριο, με επιστροφή, δικαιούμαστε την επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου.

ΙΑ. Εάν έχουν εκδοθεί υπεράριθμα εισιτήρια, ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να αρνηθεί, δηλαδή να μην επιτρέψει την επιβίβαση, σε ορισμένους επιβάτες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεταφορέας πρέπει να αναζητήσει εθελοντές, οι οποίοι δέχονται να μη ταξιδέψουν, με αντάλλαγμα κάποιες παροχές, που συμφωνούν, με το μεταφορέα και επιπλέον τη μεταφορά τους, στον προορισμό τους, με δαπάνη του μεταφορέα. Αν δε βρεθούν αρκετοί εθελοντές, ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος, για λόγους ασφάλειας, να μην επιτρέψει, σε κάποιους επιβάτες, να ταξιδέψουν. Σε αυτήν την περίπτωση, δικαιούμαστε:
• Ή να αποζημιωθούμε, με το τριπλάσιο του ναύλου του επιβάτη.
• Ή να μεταφερθούμε, στον τελικό μας προορισμό, με φροντίδα και έξοδα του μεταφορέα, ο οποίος θα μας παράσχει και τροφή. Επιπλέον, πρέπει να μας παράσχει και κατάλυμα, σε ξενοδοχείο, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις, που ισχύουν, για την καθυστέρηση του απόπλου. Τέλος, σε αυτήν την περίπτωση, δικαιούμαστε να αποζημιωθούμε, με το ποσό του ναύλου επιβάτη.

ΙΒ. Για καταγγελίες και παράπονα, κατά τη διάρκεια του πλου, μπορούμε να απευθυνόμαστε, στον αρμόδιο αξιωματικό του πλοίου. Για κάθε παράπονο, που αφορά τη μη τήρηση των υποχρεώσεων του μεταφορέα ή του εκδότη εισιτηρίου, απευθυνόμαστε, αρχικά, στην πλοιοκτήτρια εταιρία ή στον εκδότη του εισιτηρίου μας, ή στο ναυτικό πράκτορα, που ορίζει ο πλοιοκτήτης.

Σε κάθε πρακτορείο, ταξιδιωτικό γραφείο έκδοσης εισιτηρίων, στα γραφεία των λιμενικών αρχών και σε κάθε πλοίο, πρέπει να υπάρχουν, σε εμφανή σημεία, έντυπα παραπόνων, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Το έντυπο παραπόνων είναι διπλότυπο, καρμπονιζέ, με φύλλα διαφορετικών χρωμάτων (λευκό και ανοιχτό κόκκινο). Το κόκκινο αντίγραφο πρέπει να κρατάει ο καταναλωτής, όταν καταθέτει την καταγγελία του. Σε περίπτωση, που δεν απαντηθεί η καταγγελία, από την εταιρία ή η απάντηση δε μας ικανοποιεί, αφού περάσουν 15 ημέρες, από την αρχική καταγγελία (ή 7 ημέρες, από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου, εάν ζητάμε επιστροφή ναύλου αποζημίωσης), συμπληρώνουμε το ίδιο έντυπο παραπόνων, επισυνάπτουμε την αρχική μας καταγγελία και τυχόν απάντηση της εταιρίας και τα καταθέτουμε σε:
• Λιμενική Αρχή στο λιμένα επιβίβασης ή αποβίβασής μας
• Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν, όταν η δρομολογιακή γραμμή έχει ως προορισμό: α) Τα Επτάνησα (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κύθηρα, Ιθάκη, Παξοί, Αντίπαξοι, Οθωνοί) β) Τις Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σκύρος) γ) Τα νησιά Θάσο, Σαμοθράκη, Αμουλιανή, δ) Τα νησιά του Αργοσαρωνικού και ε) Την Κρήτη, ή
• Διεύθυνση Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όταν η δρομολογιακή γραμμή έχει ως προορισμό: α) Το νομό Λέσβου (Αγ. Ευστράτιο, Λέσβο, Λήμνο), β) Νομό Χίου (Οινούσσες, Χίος, Ψαρά), γ) Νομό Σάμου(Ικαρία, Σάμος, Φούρνοι), δ) Τις Κυκλάδες και ε) Τα Δωδεκάνησα.
Οι Λιμενικές Αρχές, σε περίπτωση, που δεν ικανοποιηθεί το παράπονο του επιβάτη διαβιβάζουν, κάθε 15 μέρες, τις μη επιλυμένες καταγγελίες, στις δυο παραπάνω διευθύνσεις. Οι διευθύνσεις, με τη σειρά τους, προσπαθούν να επιλύσουν τις καταγγελίες, προβαίνουν σε συστάσεις, προς τις επιχειρήσεις και αν δεν επιλύσουν τις καταγγελίες, τις διαβιβάζουν, στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Οι Λιμενικές Αρχές έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν κυρώσεις.

Τα παράπονα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας και τυχόν απαντήσεις, από αυτά, διαβιβάζονται, στο συμβουλευτικό όργανο, που αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία και των πλοιοκτητών. Το όργανο αυτό εξετάζει τα προβλήματα, που αφορούν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ, στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και εισηγείται στον Υπουργό, τρόπους επίλυσής τους.

Για την εξωδικαστική επίλυση των καταγγελιών μας, μπορούμε να προσφύγουμε, στο Συνήγορο του Καταναλωτή (τηλ. 2106460612, 2106460458, 2106460284).

ΙΓ: Για να εισπράξουμε το αντίτιμο εισιτηρίου, ή ναύλου, ή την αποζημίωσή μας, πρέπει να απευθυνθούμε, στο μεταφορέα ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στο ναυτικό πράκτορα του μεταφορέα. Η καταβολή γίνεται, σε μετρητά (με τραπεζική εντολή ή με επιταγή γίνεται, μόνο εφόσον συμφωνεί ο επιβάτης), μέσα σε 7 ημέρες, από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου και εφόσον παραδώσουμε το σώμα του εισιτηρίου ή το απόκομμά του.

ΙΔ: Ο μεταφορέας πρέπει να:
• Παρέχει τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, χωρίς διακρίσεις.
• Παρέχει τη θέση ή την καμπίνα, που αναγράφεται, στο εισιτήριο.
• Αναγράφει, στο εισιτήριο, το πλοίο, το ταξίδι, την ημερομηνία, και την ώρα αναχώρησης και άφιξης. Πριν την παράδοση του εισιτηρίου, ο εκδότης του, πρέπει να μας ενημερώσει και προφορικά, για τα στοιχεία αυτά.
• Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
• Ανακοινώνει, δημόσια, τα δρομολόγια και την εκτέλεσή τους.
• Ενημερώνει όσους έχουνε δώσει στοιχεία επικοινωνίας, κατά την έκδοση του εισιτηρίου, για τυχόν ακύρωση, αλλαγή, καθυστέρηση των δρομολογίων.
• Ανακοινώνει, με οπτικές και ηχητικές αναγγελίες, στα ελληνικά και στα αγγλικά, μέσα στο πλοίο, τυχόν καθυστερήσεις καθώς και το χρόνο και την αιτία τους.
• Σε περίπτωση καθυστέρησης ή διακοπής ταξιδιού, απώλειας ανταπόκρισης και ακύρωσης του ταξιδιού, δίνει κάθε δυνατή βοήθεια, σε άτομα μειωμένης κινητικότητας, σε βρέφη, σε μικρά παιδιά, σε συνοδούς τους, σε εγκύους, σε ηλικιωμένους. Πρέπει να διαθέσει συνοδό, για όποιον χρειάζεται συνοδό, κατάλληλο προσωπικό, για τη διαχείριση των αποσκευών αυτών των ατόμων ή για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών τους.
• Ενημερώνει, πριν την έκδοση του εισιτηρίου, για τις τιμές και τις τυχόν εκπτώσεις.
• Διαθέτει υπηρεσίες διαχείρισης παραπόνων-καταγγελιών.
• Ανακοινώνει οπτικά και ηχητικά, μέσα, στο πλοίο, πριν τον πρώτο σταθμό, τις διαδικασίες παραπόνων.
• Τοποθετεί, σε εμφανές σημείο, στο πλοίο και στα εκδοτήρια εισιτηρίων, πίνακα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων. Ο πίνακας αυτός μπορεί μετά από αίτημα του επιβάτη, να διατεθεί, σε γραφή Braill, στην είσοδο του πλοίου.
• Μην εκδίδει εισιτήρια, για δρομολόγια, που δεν έχουν εγκριθεί, από το Υ.Ε.Ν.
• Ενημερώνει το Υ.Ε.Ν., για τις τιμές των εισιτηρίων του, το αργότερο 3 ημέρες, από την έναρξη ισχύος τους.
• Μην αυξάνει την τιμή του εισιτηρίου, για το οποίο έγινε ηλεκτρονική κράτηση, στο διάστημα, που μεσολαβεί, από την κράτηση, έως την πληρωμή και παραλαβή του.
• Ενημερώνει, για τις χρεώσεις των αποσκευών.
• Μην αρνείται την κράτηση θέσεων, εφόσον είναι διαθέσιμες και την έκδοση εισιτηρίων, εκτός και αν πρόκειται, για αποδεδειγμένα επικίνδυνο πρόσωπο, για την ασφάλεια του πλοίου και των επιβατών.

ΙΕ: Και οι επιβάτες, όμως, έχουμε υποχρεώσεις. Πρέπει, λοιπόν, να:
• Βρισκόμαστε, στο πλοίο, μισή ώρα, πριν τον απόπλου.
• Βρισκόμαστε, στο λιμάνι, μια ώρα, πριν τον απόπλου, εάν έχουμε όχημα.
• Δείχνουμε το εισιτήριο μας, όταν μας το ζητούν και να καταλαμβάνουμε τη θέση μας ή την καμπίνα, που γράφει το εισιτήριό μας.
• Βάζουμε τις ογκώδεις αποσκευές μας, στους ειδικούς χώρους και όχι στους διαδρόμους του πλοίου.
• Ακολουθούμε τις οδηγίες των υπεύθυνων του πλοίου, για την ασφάλεια, την καθαριότητα και την ησυχία.
• Τηρούμε τους κανονισμούς του πλοίου.
• Μην τοποθετούμε τα πράγματά μας, σε θέσεις των άλλων επιβατών.
• Μην παραμένουμε, στο χώρο των οχημάτων.
• Μην κουβαλάμε επικίνδυνες ύλες.
• Δίνουμε, κατά την κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου μας τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας μας. Εάν δε θέλουμε να δώσουμε τα στοιχεία μας, αυτό αναγράφεται στο εισιτήριο μας.
• Ελέγχουμε τα στοιχεία, που αναγράφονται, στο εισιτήριο μας, κατά την έκδοσή του. Αν υπάρχουν λάθος στοιχεία, δεν το παραλαμβάνουμε.
• Ζητούμε την έγκριση του μεταφορά ή του εκδότη του εισιτηρίου, αν θελήσουμε να τα μεταβιβάσουμε.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εφιστά την προσοχή των Καταναλωτών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με το γραφείο καταγγελιών του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο τμήμα εξυπηρέτησης Καταναλωτών: τηλ. 2310 233.333, ώρες 09:00 – 14:30.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών,
εύχεται καλό καλοκαίρι, χωρίς ταλαιπωρία, στα λιμάνια ή μεσοπέλαγα.

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 9 – 10 – 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.


Στις 11 Ιουνίου 2012, το μεσημέρι, εκεί στο Βλοχό Καινουργίου Δήμου Αγρινίου, γράφτηκε η τελευταία σελίδα του Διεθνούς Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού Τριχωνίας & Ναυπακτίας.
Ενάμιση περίπου χρόνο (Νοέμβρης 2012) κράτησε η προετοιμασία του και κορυφώθηκε στις 9, 10 και 11 Ιουνίου του 2012, με τις συνεδρίες του στο Βλοχό, στο Θέρμο και στη Ναύπακτο. Συνέδριο πολυθεματικό με σφαιρικό ενδιαφέρον όσον αφορά το ιστορικό γίγνεσθαι του τόπου μας και των ανθρώπων του από τα χρόνια του μύθου μέχρι σήμερα.
Δεκαπέντε περίπου θεματικές ενότητες πάνω στις οποίες κωδικοποιήθηκαν εβδομήντα επτά (77) εισηγήσεις, που τις ανακοίνωσαν ογδόντα έξι (86) κορυφαίοι επιστήμονες απ’ όλη την Ελλάδα και κάποιοι του εξωτερικού. Θερμά τους ευχαριστούμε για την συμμετοχή τους, πιστεύοντας ότι η φιλοξενία που τους προσφέραμε άγγιξε την αρτιότητα.
Σ’ αυτό το συνέδριο ήρθαν στο φως ιστορικά στοιχεία της περιοχής μας πρωτότυπα και πρωτόγνωρα, στοιχεία από αρχειακές πηγές, βουβές ως τώρα και ερμητικά κλειστές στον πολύ κόσμο.
Θεαματικό το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, κόντρα στους ενδοιασμούς μας τότε, όταν προκηρύξαμε το συνέδριο. Γι αυτό και οι ευθύνες μας για την άρτια οργάνωση αυτού μεγάλες, είπαμε.
Εκ του αποτελέσματος και σύμφωνα με τις κριτικές που ως εδώ διατυπώθηκαν, το Συνέδριό μας πέτυχε τους στόχους που από την προκήρυξή του έβαλε: Να φέρει στην επιφάνεια δεδομένα της βιωτικής διαδρομής των ανθρώπων της περιοχής μας για να μπουν κι αυτά, προσθετικά, στα όσα έως εδώ υπάρχουν κι έτσι που να την ταυτοποιούν ιστορικά, ακόμη πιο καθαρά. Κι ακόμα να ‘ναι αυτά, βάση δεδομένων επιστημονικών, για την όποια παραπέρα έρευνα ιστορική, επιφανειακή ή ανασκαφική, από φορείς της ημεδαπής ή της ξένης, που σίγουρα κάποτε θα ενδιαφερθούν.
Άξιον εστί να μνημονεύσουμε και κάποια χαρακτηριστικά του συνεδρίου μας, που στοίχημα το ‘παμε τότε :
 Οι εργασίες του μεταδόθηκαν «ζωντανά» όπου γης μέσω διαδικτύου και σύμφωνα με τηλεφωνήματα που δεχθήκαμε, το παρακολούθησαν σε αρκετές χώρες, χιλιάδες άνθρωποι. Πρωτοπορήσαμε σ’ αυτό.
 Επιστημονικός συνδιοργανωτής του συνεδρίου μπήκε και το Πανεπιστήμιο Δυτ. Ελλάδος, εγκαινιάζοντας έτσι μια αμφίδρομη σχέση με την τοπική κοινωνία. Θερμά ευχαριστούμε και ειδικά τους καθηγητές του κ.κ. Μονιούδη – Γαβαλά Δώρα και Στυλιαρά Γεώργιο που άμεσα συνεργάσθηκαν μαζί μας, για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του.
 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δυναμικά παρούσα δίπλα μας στην προσπάθεια που αναλάβαμε. Οι Δήμοι Αγρινίου, Θέρμου και Ναυπάκτου με το άμεσο και ουσιαστικό ενδιαφέρον των Δημάρχων κ.κ. Παύλου Μοσχολιού, Θεοδώρου Πορφύρη και Ιωάννη Μπουλέ, καθώς και των συνεργατών τους, της Αντιδημάρχου Αγρινίουκ. Κων/νας Κατσαρή, του Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου Θέρμου κ. Κων/νο Μπαλατσού και της Αντιδημάρχου Ναυπακτίας κ. Μαρίας Ζιαμπάρα, δικαίωσαν το ρόλο τους ως αποκεντρωμένη άμεση λαϊκή εξουσία που είναι.
 Η Εκκλησία με άμεσο συμπαραστάτη μας το Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά, δυναμικά παρούσα στο διακύβευμα του συνεδρίου.
 Σημαντικοί χορηγοί με πολύ σοβαρά ποσά και χορηγίες, φορείς και ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας που δεν τους αναφέρουμε, φοβούμενοι ότι θα προσκρούσουμε στη μετριοφροσύνη τους. Θερμά τους ευχαριστούμε.
 Τα Μ.Μ.Ε. του Νομού, ηλεκτρονικά και έντυπα, πρόθυμα έγιναν χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου μας. Την παρουσία και προσφορά του «ΑΧΕΛΩΟΣ TV» τονίζουμε ιδιαίτερα.
 Ασήμαντο δα δεν είναι και το γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έθεσε υπό την αιγίδα του το συνέδριό μας, τρανή για μας αναγνώριση της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλαμε.
 Θέλουμε όμως ιδιαίτερα να τονίσουμε και να ευχαριστήσουμε τον μέγα χορηγό του συνεδρίου μας, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, που πρόθυμα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας, μας εμπιστεύθηκε και διέθεσε το ποσό των 10.000 € που καθόρισε άλλωστε έτσι, ουσιαστικά και τη διεξαγωγή του. Ευχαριστούμε θερμά πιστεύοντας ότι δικαιώσαμε τις προσδοκίες του Ιδρύματος.
 Συμπληρωματικό κομμάτι του συνεδρίου ήταν και οι εκθέσεις ιστορικής φωτογραφίας, παραδοσιακού υλικού, ιστορικού βιβλίου Αιτωλ/νικού ενδιαφέροντος, τοπικών προϊόντων και «επί χάρτου» μεσαιωνικών χαρτών. Την δε αρχαιοπρέπεια των ημερών τόνισε ο συμπατριώτης μας ηθοποιός κ. Χρήστος Καλαβρούζος με στίχους από τον «Προμηθέα Δεσμώτη» και την παράσταση «Μακρυγιάννης ένας Έλληνας». Θερμά ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές για την προσφορά τους αυτή.
 Τέλος ευχαριστούμε θερμά και όλους τους συντελεστές, μιας πλειάδας ανθρώπων, που μαζί τους στήσαμε και υλοποιήσαμε το συνέδριο, μέσα από την συλλογική προσπάθεια κι ευθύνη που την κρατήσαμε στη χώρα του Εμείς και όχι του Εγώ. Ήτοι :
– Τα μέλη της οργανωτικής Επιτροπής
– Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής
– Τα μέλη της Γραμματείας του συνεδρίου
– Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τους εθελοντές που μαζί μας προσπάθησαν για την επιτυχία του.
Τα πρακτικά του συνεδρίου, μας παρεδόθησαν σε ηλεκτρονική μορφή περιμένοντας τον χορηγό για την έντυπη έκδοσή τους που ασφαλώς κάποτε θα γίνει.
Έως τότε το συνέδριό μας όπως καταγράφηκε, θα είναι στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.livemedia.gr/album/507
Το 1ο Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού Τριχωνίας & Ναυπακτίας στο Βλοχό, στις 11 Ιουνίου έκλεισε σαν κεφάλαιο δράσης της Εταιρείας μας . Η Εταιρεία μας όμως συνεχίζει τη διαδρομή της βάζοντας νέους στόχους ενταγμένους πάντα στις καταστατικές αυτής διατάξεις και βασισμένους στην αναγκαιότητα των καιρών για κοινή προσπάθεια, ώστε κάποτε να βγει ο τόπος μας από την αφάνεια και την αδιαφορία.Πεντακάθαρα τα νερά της Πάργας πιστοποιούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι.


Αποκαταστάθηκε από το Δήμο Πάργας η βλάβη του αντλιοστασίου της αποχέτευσης του Βιολογικού Καθαρισμού της Πάργας. Η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, προέβη σε δειγματοληψίες θαλασσίου ύδατος που στάλθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους στα Ιωάννινα, και σήμερα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τους εργαστηριακούς ελέγχους, τα νερά στην παραλία Κρυονερίου, για την οποία αναφέρθηκε το πρόβλημα, είναι πεντακάθαρα και απολύτως κατάλληλα για κολύμβηση. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις άλλες ακτές της περιοχής Πάργας, όπως του Βάλτου, του Λύχνου, κλπ.

Η Δ/νση Υγείας της Π.Ε. Πρέβεζας ήδη από το Μάιο διενεργεί ελέγχους σε όλη την ακτογραμμή, και στην περιοχή της Πάργας, από τις οποίες επιβεβαιώνεται ότι σε όλες τις παραλίες της Π.Ε. Πρέβεζας τα νερά είναι πεντακάθαρα και κατάλληλα για κολύμβηση.
Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας – της οποίας η αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά μόνο τους ελέγχους της ποιότητας των νερών- από την πρώτη ώρα που ενημερώθηκε παρακολούθησε την εξέλιξη του προβλήματος και τις προσπάθειες αποκατάστασής του από τον Δήμο Πάργας.

Έχοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των τελευταίων εργαστηριακών ελέγχων, η Π.Ε. διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει πλέον κανένας λόγος προβληματισμού για τους λουόμενους. Με την ευκαιρία, καλεί τους τουρίστες να επιλέξουν για τις φετινές τους διακοπές τα παράλια της Πρέβεζας και της Ηπείρου, απολαμβάνοντας φυσικές ομορφιές και ποιοτικές υπηρεσίες.

Στην προσπάθεια αυτή, ζητείται και η θετική συνδρομή των Ηπειρωτικών Μέσων Ενημέρωσης.


Βραδιά λαϊκού πολιτισμού στην Αθήνα αφιερωμένη στο Νίκο Ράππο.


Η Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, η Ξηρομερίτικη Εταιρεία Λόγου και Τέχνης και ο Σύλλογος Κωνωπινιωτών Ξηρομέρου,σας προσκαλούν να παρευρεθείτε στην Βραδιά λαϊκού πολιτισμού, για να τιμήσουνε τον Νίκο Ράππο, τον λαογράφο του Ξηρομέρου, για το σύνολο της πολιτιστικής του προσφοράς, στη γενέτειρα του την Κωνωπίνα και στο τόπο μας, την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012, στις 8:00 μ.μ. στη Στοά του Βιβλίου Πεσματζόγλου 5 και Σταδίου, Αθήνα.

Για τον Νίκο Ράππο θα μιλήσουν οι:
-Γεώργιος Ι. Θανόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών
-Αμαλία Λιοπύρη, Εκπαιδευτικός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών
-Βασίλης Σκούρτας, Πρόεδρος του Συλλόγου Κωνωπινιωτών
-Μπάμπης Τσελεπής, πρόεδρος ΞΕ.ΛΟ.Τ.
-Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας Νίκος Σολδάτος
-Τη βραδιά θα κλείσει ο Λαογράφος-Ερευνητής Νίκος Ράππος
-Συντονισμός Παναγιώτης Κοντός, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος ΑΙ.ΠΟ.Ε.Νίκος Ράππος: Ο Λαογράφος του Ξηρομέρου
Πνεύμα ανήσυχο και ερευνητικό, ζει μόνιμα στη Κωνωπίνα και από χρόνια ασχολείται με την έρευνα, καταγραφή και παρουσίαση λαογραφικών στοιχείων της Κωνωπίνας, του Ξηρομέρου, της Αιτωλοακαρνανίας και όχι… μόνο. Λάτρης της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κωνωπίνας, ίδρυσε και λειτουργεί στο κέντρο του χωριού, το λαογραφικό του μουσείο συγκεντρώνοντας σπάνια αντικείμενα που διέσωσε από την πολυκαιρία, τη φθορά και τους γυρολόγους και η προσφορά του στον κοινωνικό, πολιτιστικό, πνευματικό τομέα του χωριού είναι πολύτιμη και πλούσια.
Είναι ο ακάματος εργάτης του πολιτισμού και θεωρείται από τους σπουδαιότερους ερευνητές του τόπου μας, με σπάνιο συλλεκτικό έργο, που αδιάκοπα συνεχίζεται και χωρίς αυτόν οι υλικές μαρτυρίες της ζωής των κατοίκων και της ιστορίας του τόπου μας θα είχαν χαθεί.
Ο Νίκος Ράππος με περισσή αγάπη αλλά και ανιδιοτέλεια διακονεί ολόκληρες δεκαετίες στη διάσωση, περισυλλογή, προβολή του πολιτισμού και της παράδοσης του τόπου μας.
Στο λαογραφικό του μουσείο εκθέτει με αγάπη και τρυφεράδα τους καρπούς ενός πολύχρονου συλλεκτικού έργου και η συλλογή περιλαμβάνει σπάνια εκθέματα, είδη λαϊκής τέχνης, αγροτικά εργαλεία (για όργωμα, φύτεμα, θέρισμα και συγκομιδή), συλλογή αγροτικών εργαλείων και είδη καθημερινής οικιακής χρήσεων, γραμμόφωνα, συλλογές γραμματοσήμων, παλαιές φωτογραφίες και άλλα αντικείμενα.
Ο Νίκος Ράππος διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις όπως οι τελευταίες εκθέσεις εθνολογικών και λαογραφικών στοιχείων για την 28η Οκτώβρη και την 25η Μαρτίου στην Κατούνα, συμμετέχοντας με τον τρόπο του στην εκπαίδευση, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην εθνική συνείδηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας.
Αξίζει λοιπόν να περάσετε από την Κωνωπίνα και από τον μοναδικό αυτό χώρο και να θαυμάσετε τις μοναδικές συλλογές του Λαογραφικού Μουσείου του Νίκου Ράππου.Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ- ΕΠΙΣΚΕΨΗ Ν. ΥΦΑΝΤΗ.


Στην αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος και σε αντικατάσταση του τάπητα σ’ ένα μεγάλο μέρος της οδού Κανελλοπούλου, στην Πάτρα, προχωρούν από το πρωί της Τρίτης συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα το πρωί το σημείο επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών Νίκος Υφαντής και επέβλεψε τις εργασίες συντήρησης.

Οι εργασίες αφορούν τόσο στην συντήρηση του οδοστρώματος όσο και στην τοποθέτηση αντιολισθητικού τάπητα στο τμήμα του δρόμου απ’ την διασταύρωση με την νέα εθνική οδό Πατρών – Αθηνών έως το ύψος της πεζογέφυρας. «Η οδός Κανελλοπούλου είναι ένας δρόμος με μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας και ο βασικότερος άξονας που συνδέει την εθνική οδό με το λιμάνι της Πάτρας και αντιστρόφως. Τελευταία είχαν εντοπιστεί προβλήματα στην ποιότητα του ασφαλτοτάπητα και αυτός ήταν ο λόγος που δόθηκε προτεραιότητα στο έργο αυτό», επεσήμανε σε δήλωση του ο κ. Υφαντής.

Να σημειωθεί ότι ακριβώς εξαιτίας της μεγάλης κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο δρόμο οι εντολές που δόθηκαν από τον κ. Υφαντή ήσαν να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι εργασίες ώστε ν’ αποτραπεί περαιτέρω ταλαιπωρία των οδηγών.
Στο μεταξύ, μ’ εντολή του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα έχουν δρομολογηθεί όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για μεγάλης έκτασης εργασίες συντήρησης στις εθνικές οδούς της Περιφέρειας, τόσο στην Πατρών – Πύργου όσο και στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

«Είναι γνωστό ότι για μεγάλο διάστημα οι παρεμβάσεις που γίνονταν για την ποιότητα του οδοστρώματος και την αποκατάσταση φθορών στους εθνικούς δρόμους της Δυτικής Ελλάδας ήσαν αποσπασματικές και μικρής κλίμακας. Δική μας άμεση προτεραιότητα είναι να καλύψουμε την απόσταση και να προχωρήσουμε χωρίς χρονοτριβή σε μεγάλες παρεμβάσεις άρσης της επικινδυνότητας των δυο εθνικών δρόμων», τονίζει ο κ. Υφαντής.

Συνεληφθη 38χρονος για ναρκωτικά.


Κατασχέθηκαν 84 φαρμακευτικά δισκία και μικροποσότητες κοκαΐνης

Συνεληφθη σήμερα (27-6-2012) πολύ νωρίς το πρωί, στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας, από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, ηλικίας 38 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών (φαρμακευτικά δισκία).

Ειδικότερα, σε έλεγχο που ενήργησαν οι Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου στον 38χρονο, ο οποίος ήταν επιβάτης υπεραστικού λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Αγρίνιο, βρήκαν στην κατοχή του ογδόντα τέσσερα ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκία vulbegal και δυο νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου.Τι Βουλή θα παραδώσεις μωρή ;


“Τι Βουλή θα παραδώσεις μωρή ;”
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012
ΩΡΑ 9:30 μμ

Η Άννα Παναγιωτοπoύλου ,η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ,η Χρύσα Ρώπα
ο Αντώνης Καφετζόπουλος ,ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ,
ο Παντελής Καναράκης και ο Γιώργος Γαλίτης δηλώνουν αγανακτισμένοι και αποφασισμένοι να κινητοποιήσουν ,σε πανελλαδικό επίπεδο ,όλους τους Έλληνες με γέλια ,γέλια ,γέλια , μπρίο και τρελό κέφι!!!

Συμμετέχουν η Άννα Μονογιού ,η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ,ο Γιώργος Τσούρμας ,η Κατερίνα Δημάδη.
Αυτή τους την προσπάθεια στηρίζουν με τα κείμενα τους
η Άννα Παναγιωτοπούλου ,ο Αλέξης Καλλίτσης ,ο Μίνως θεοχάρης ,
ο Διονύσης Τσακνής που καλύπτει μουσικά την κίνηση ,η Αναστασία Αρσένη που ντύνει και στολίζει τους αγανακτισμένους ηθοποιούς και τους χώρους που θα διαδραματίζεται ο τζερτζελές .
Συμβάλουν επίσης στο όλο εγχείρημα ο Φωκάς Ευαγγελινός και η Άννα Παναγιωτοπούλου που περιφρούρησαν σκηνοθετικά το όλο θέμα και οι Αφοί Τάγαρη που θα πληρώσουν τη νύφη .
Καλούμε λοιπόν όλους τους έλληνες σε όλη την Ελλάδα να ανακράξουν μαζί μας “ Τι βουλή θα παραδώσεις μωρή ; ” που είναι και ο τίτλος του συνδυασμού μας .

Τιμές εισιτηρίων : 20 ευρώ , 15 ευρώ (φοιτητικό,παιδικό,τρίτη ηλικία)
ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΓΑ


PREVEZA CUP 2012.


Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι δηλώσεις συμμετοχής για το I.T.F. Junior Circuit PREVEZA CUP 18 που θα γίνει στην Πρέβεζα από 8 έως 15 Ιουλίου 2012.
Συγκεκριμένα δήλωσαν 181 αγόρια και 112 κορίτσια από 39 χώρες : σχέδον από
όλες τις ευρωπαϊκές ,από Αυστραλία, ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Καναδά, Κουβεϊτ, Ντουμπάι κλπ.
Το ανωτέρω πρωτάθλημα είναι βαθμολογούμενο και η είσοδος στους αγώνες είναι ελεύθερη.


ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.


«Ήταν μια δύσκολη απόφαση που μπορεί, όμως, να δώσει πνοή στο έργο», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας απαντώντας σήμερα το πρωί σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις για την απόφαση της ΕΡΓΟΣΕ να κηρύξει έκπτωτες δύο εργολαβίες στη σιδηροδρομική γραμμή και στο τμήμα Κιάτου-Ροδοδάφνης.

Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι πρόκειται για δύο εργολαβίες που είχαν ξεκινήσει το 2006, που θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί το 2010 και που τα τελευταία δύο χρόνια παρέμεναν ανενεργές.

Επί πλέον ο Απόστολος Κατσιφάρας ανέφερε ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε επαναδιαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα σιδηροδρομικά έργα στη χώρα με θέμα αφενός τη μείωση της εθνικής συμμετοχής και αφετέρου την ολοκλήρωσή τους.

Στο πλαίσιο αυτά ελήφθη η απόφαση της έκπτωσης και της επαναδημοπράτησης προκειμένου να ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο αντικείμενο του έργου.
Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι το νέο σιδηροδρομικό δίκτυο σε όλη τη γραμμή Αθήνα-Κιάτο-Ροδοδάφνη-Ρίο-Πάτρα-Πύργος αποτελεί αμετακίνητη αναπτυξιακή προτεραιότητα για τη Δυτική Ελλάδα ενώ, επίσης, ανέφερε ότι «αυτήν τη στιγμή το δίκτυο βρίσκεται στο χειρότερο δυνατό σημείο γεγονός που υποχρεώνει την Περιφέρεια σε ανάληψη πρωτοβουλίας σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα της πολιτικής για το σιδηρόδρομο στη Δυτική Ελλάδα».
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΄΄ΑΤΡΟΠΟΝ΄΄


ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΄΄ΑΤΡΟΠΟΝ΄΄

Δημοτικός Κινηματογράφος "Ελληνίς", ώρα έναρξης 21.30

Είσοδος ελεύθερη
Το μουσικό σχήμα "Ατροπον" πραγματοποιεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012
συναυλία - αφιέρωμα
"Του κύκλου τα γυρίσματα..."
Ένα μουσικό οδοιπορικό απο το Νίκο ξυλούρη έως τους Κρήτες τραγουδοποιούς του σήμερα.


Γρέντζελου Ευσταθία : φωνή
Αθανασόπουλος Γιώργος : λύρα, πολίτικο λαούτο, τζουράς, φωνή
Μήτσος Παναγιώτης : ούτι, λαούτο, νέι
Κυρίτσης Κώστας : κιθάρα, φωνή
Τσαρούχης Κώστας : κοντραμπάσσο
Τσεντούρος Γιάννης : κρουστά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠ' ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ.


«Για τα δεδομένα των κλιματολογικών συνθηκών της χώρας μας, ο καύσωνας αποτελεί εποχιακό φαινόμενο που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες. Το φαινόμενο αυτό γίνεται πιο έντονο στις πόλεις λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος», αναφέρεται σε οδηγία που εκδόθηκε σήμερα απ’ την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζονται προς τους πολίτες τα βασικά μέτρα προφύλαξης:

Ελαφρύ ντύσιμο, χρήση καπέλου και γυαλιών, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, χλιαρά ντους, μικρά γεύματα, λήψη άφθονων υγρών, ενώ άτομα με χρόνια προβλήματα θα πρέπει να συμβουλεύονται τον θεράποντα γιατρό τους.

Ειδικά για τα βρέφη και τα παιδιά, να ντύνονται ελαφρά, να προσφέρονται συχνά υγρά.

Ιδιαιτέρως προσοχή απαιτείται στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου του καύσωνα που είναι: άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

Οι χώροι εργασίας να να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα που περιθάλπουν νεογνά, βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία του κλιματισμού τους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχοντας στη συνολική προσπάθεια, έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την οργάνωση και διάθεση δροσερών και κλιματιζόμενων χώρων για το κοινό και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
Ταξίδι με Ι.Χ.Ε.


• Πριν από οποιαδήποτε ταξίδι μας, με αυτοκίνητο πρέπει να ελέγξουμε το αυτοκίνητό μας (υγρά, ελαστικά, ηλεκτρολογικά).
• Φοράμε, πάντοτε. τη ζώνη ασφαλείας, όταν οδηγούμε και εμείς και οι συνεπιβάτες μας.
• Εφαρμόζουμε, πιστά, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).
• Τα παιδιά είναι, πάντα, στο πίσω κάθισμα, στο ειδικό καθισματάκι, δεμένα με τις ζώνες ασφαλείας.
• Όταν ταξιδεύουμε, με το αυτοκίνητό μας, σε περιοχές, που δε γνωρίζουμε, ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ας μην αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες. Ας μην ξεχνάμε τον κίνδυνο των τροχαίων ατυχημάτων.
• Αν οδηγούμε πολλές ώρες, πρέπει να κάνουμε συχνές στάσεις (τουλάχιστον κάθε δύο ώρες) και να καταναλώνουμε άφθονα υγρά.
• Οι στάσεις πρέπει να γίνονται, σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) ή στους ειδικούς χώρους στάθμευσης, που υπάρχουν, στο οδικό δίκτυο.
• Αν σταματήσουμε, σε κάποιο κατάστημα, για να «τσιμπήσουμε» κάτι, πρέπει να προσέξουμε:
o Οι σαλάτες πρέπει να διατηρούνται, σε ειδικές βιτρίνες – ψυγεία.
o Τα κρύα σάντουιτς να διατηρούνται, στο ψυγείο.
o Τα ψυγεία δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένα, στον ήλιο.
o Τα ζεστά σάντουιτς ή μικρογεύματα (τυρόπιτες κ.λπ.) διατηρούνται, σε θερμοκρασίες, πάνω από 60o C.
o Τα κρέατα πρέπει να είναι καλοψημένα.
o Πρέπει να υπάρχουν τιμοκατάλογοι, στο χώρο του καταστήματος.

• Ο κλιματισμός μας βοηθάει να κάνουμε πιο ξεκούραστο ταξίδι. Προσοχή, όμως, στις μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου, με το περιβάλλον. Πριν το τέλος του ταξιδιού ή πριν κάνουμε κάποια «στάση», προσαρμόζουμε τη θερμοκρασία του εσωτερικού του αυτοκινήτου με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
• Εάν επιλέξουμε να ενοικιάσουμε αυτοκίνητο, πρέπει, πρώτα, να κάνουμε μια έρευνα αγοράς, για να μάθουμε τιμές, όρους και τυχόν προσφορές.
• Όταν υπογράφουμε τη σύμβαση ενοικίασης, προσέχουμε:
o Τι υποχρεώσεις αναλαμβάνουμε, σε περίπτωση ατυχήματος.
o Τι θα καλύψει η ασφαλιστική εταιρία, σε περίπτωση ατυχήματος και τι θα πληρώσουμε εμείς.
o Πως παραλαμβάνουμε και πως παραδίδουμε το όχημα.
o Πως χρεωνόμαστε (με τη μέρα, με τα χιλιόμετρα κ.λπ.).
o Αν μπορούμε να ταξιδέψουμε, εκτός συνόρων.
o Αν πρέπει να επιστρέψουμε το αυτοκίνητο, με γεμάτο τεπόζιτο.Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εύχεται καλές διακοπές!!!Ευρεία Αστυνομική Επιχείρηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.


Συνελήφθησαν δεκατρία (13) άτομα, ενώ προσήχθησαν
εξήντα εννέα (69).
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε πριν τρεις μέρες (22/23-06-2012), το βράδυ, άλλη μία ευρεία αστυνομική επιχείρηση στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, που οργανώθηκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί και από τις τέσσερις υφιστάμενες Αστυνομικές Διευθύνσεις (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας).
Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, ελέχθησαν συνολικά χίλια πεντακόσια δύο άτομα (1502) και χίλια εκατόν εβδομήντα έξι (1176) οχήματα. Επίσης προσήχθησαν εξήντα εννέα (69) άτομα, ενώ συνελήφθησαν δέκα τρία (13).

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν τριακόσιες είκοσι (320) παραβάσεις από τις οποίες οι διακόσιες εβδομήντα πέντε (275) αφορούσαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπους αρμοδίους Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών.
Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν καθότι είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη, αλλά και την καταστολή της εγκληματικότητας.
MHNYMA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ


Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών, μας βρίσκει για μια ακόμη φορά αντιμέτωπους με ένα πρόβλημα, που όχι μόνο δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται, αλλά, δυστυχώς, μέρα με την ημέρα μεγεθύνεται.

Τα ναρκωτικά βασανίζουν και ταλαιπωρούν ολόκληρη την Ελλάδα. Αποτελεί όμως και μείζον ζήτημα για την Ήπειρο, καθώς παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες η περιφέρεια μας εξακολουθεί να αποτελεί «κέντρο» μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών από τη γειτονική Αλβανία.

Η οικονομική κρίση επιβαρύνει την κατάσταση: Πολλές οικογένειες ζουν καθημερινά έναν εφιάλτη. Νέα παιδιά οδηγούνται στην καταστροφή και στην απομόνωση. Ο κοινωνικός ιστός διαρρηγνύεται.

Η αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών είναι Εθνική Υπόθεση. Είναι όμως και υπόθεση του καθένα πολίτη, που καλείται να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή αλληλεγγύη για να αμβλυνθούν καταστάσεις, να στηριχθούν οικογένειες.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, στηρίζει ενεργά τις δράσεις πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και καταπολέμησης των ναρκωτικών. Υλοποιεί στο ακέραιο τη δέσμευση στήριξης του ΚΕΘΕΑ για τη δημιουργία δικτύου, σε συνεργασία με τους κατά τόπους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που να καλύπτει και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζουμε παράλληλα την προσπάθεια για την εξασφάλιση χώρου για τη δημιουργία Θεραπευτικής Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ, η οποία να καλύπτει ολόκληρη τη Βορειοδυτική Ελλάδα.


Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών είναι συνεχής, επίπονος, σκληρός και χρειάζονται τεράστια ψυχολογικά αποθέματα.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που καθημερινά δίνουν μάχη για την θεραπεία και κοινωνική ένταξη των θυμάτων. Η Πολιτεία έχει χρέος, ακόμη και στην σημερινή πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε τους στηρίξει, αφήνοντας έξω από τις περικοπές τους φορείς τους, εξαντλώντας όλη της την αυστηρότητα στους εμπόρους των ναρκωτικών.


Σε Ημερίδα στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας παρέστη ο Περιφερειάρχης

Η έξοδος της χώρας μας από την οικονομική κρίση, μπορεί να γίνει μέσω της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε χαιρετισμό που απηύθυνε σε ημερίδα που διοργάνωσαν στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, για τις καλλιέργειες μανταρινιάς και ακτινιδιάς, η Φυσιατρική Εταιρία, ο Δήμος Φιλιατών, ο Γεωπονικός Σύλλογος Θεσπρωτίας και το ΓΕΩΤΕΕ. «Στη Θεσπρωτία γίνεται σπουδαία δουλειά με τις μανταρινιές, την οποία πρέπει να ενστερνιστούν και άλλες περιοχές της χώρας», διαπίστωσε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του συνεταιριστικού κινήματος: «Οι εποχές έχουν αλλάξει και για να υπάρχει μέλλον, χρειάζεται να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας οι Ενώσεις και να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί με τη συμμετοχή μόνο των κατ΄ επάγγελμα αγροτών».
Καταλήγοντας ο Περιφερειάρχης, τόνισε ότι για να αλλάξει πορεία η χώρα μας, πρέπει απαραιτήτως να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας.
Πενθήμερο 2012


Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου - Πενθήμερο 2012.
ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Η ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ.


Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΏΡΑ 9.30 μ.μ


Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία φέτος τον χειμώνα στο θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη», η απολαυστική παράσταση «Να ζει κανείς ή να μη ζει» που τόσο δεξιοτεχνικά διασκεύασαν και σκηνοθέτησαν ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας περιοδεύει το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα.

Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία, που γνωρίσαμε στον κινηματογράφο από τον Μελ Μπρουκς και παρουσιάζεται από ένα θίασο λαμπερών κωμικών ηθοποιών:

Κάτια Δανδουλάκη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Τάσος Κωστής, Σοφία Μουτίδου, Χριστίνα Τσάφου, Σπύρος Μεριανός, Πρόδρομος Τουσουνίδης.
Λίγα λόγια για το έργο:
Πολωνία 1941. Γερμανική Κατοχή. Μια διάσημη ηθοποιός (Κάτια Δανδουλάκη) απατά τον άντρα της (Χρήστος Χατζηπαναγιώτης) με έναν πολύ νεότερο της αντιστασιακό (Γιάννης Τσιμιτσέλης). Μια ερωτική φάρσα στήνεται στα παρασκήνια ενός θιάσου του μουσικού θεάτρου. Ο αταίριαστος έρωτας της ώριμης πρωταγωνίστριας και του νεαρού αντιστασιακού είναι ένα από τα κλασσικά θέματα της ροζ φάρσας. Μόνο που το ροζ αρχίζει να σκουραίνει επικίνδυνα όταν στα γρανάζια της φάρσας πιάνονται ένας Γερμανός στρατηγός (Τάσος Κωστής) μαζί με την αυστηρή γραμματέα του (Σοφία Μουτίδου) και τον ηλίθιο υπασπιστή του (Σπύρος Μεριανός), μια διπλή κατάσκοπος (Χριστίνα Τσάφου) και ο μακιγιέρ της πρωταγωνίστριας (Πρόδρομος Τοσουνίδης). Το ετερόκλητο αυτό πλήθος μπλέκεται σε ένα τυφώνα από συμπτώσεις, ανατροπές και μεταμφιέσεις, όπου συγχέονται οι ρόλοι και χάνονται τα όρια ανάμεσα στα στρατόπεδα των Πολωνών αντιστασιακών και των κατακτητών τους. Μουσικά νούμερα και αγωνιώδεις καταδιώξεις, λαμπερές τουαλέτες και οπλοπολυβόλα, θεατρίνοι και Ες – Ες γίνονται ένα κουβάρι για να νικήσει στο τέλος η ομάδα των θεατρίνων.

Γιατί το θέατρο - και ειδικά το ελαφρύ θέατρο – είναι μια μεγάλη κατάφαση στη ζωή. Όταν η Ιστορία στήνει μια τόσο φρικαλέα φάρσα όσο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος το θέατρο απαντά με το βροντερό γέλιο της φαρσοκωμωδίας. Εδώ βέβαια κάποιος μπορεί να ρωτήσει «μπορεί το γέλιο να νικήσει τα τανκς;» Ο Μελ Μπρουκς με το έργο του «Να ζει κανείς ή να μην ζει» απαντά: Ναι.

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Τάσος Κωστής, Σοφία Μουτίδου, Χριστίνα Τσάφου, Σπύρος Μεργιανός, Πρόδρομος Τουσουνίδης.

Απόδοση- σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου + Μιχάλης Ρέππας
Συγγραφέας: Nick Whitby
Σκηνικά: Αντώνης Δαγκλίδης
Κοστούμια: Έβελυν Σιούπη
Στίχοι – Μουσική: Αφροδίτη Μάνου
Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.


Η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην τελευταία της συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργου Αγγελόπουλου, ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας και τη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης για την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων, σε βάθος τριετίας, που αφορούν στην τουριστική προβολή της Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής τα βασικά μέτρα που θα υλοποιηθούν είναι τα παρακάτω:

-Σχεδίαση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προώθησης και επικοινωνίας (media plan) του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις χώρες στόχους προσέλκυσης τουριστικού κοινού. Κεντρική επιδίωξη του media plan είναι η δημιουργία θετικής τάσης για το τουριστικό προϊόν της περιοχής, καθώς και η δημιουργία, υποστήριξη και ενίσχυση του τουριστικού brand name της περιοχής, κτίζοντας σταδιακά μία ξεχωριστή τουριστική ταυτότητα, με εμφανή διαφοροποίηση παροχής τουριστικού προϊόντος σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Η βασική στρατηγική που θα ακολουθηθεί είναι η προβολή του διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος που προωθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω των διαφορετικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που υποστηρίζει η περιοχή και η στόχευση σε συγκεκριμένους καταναλωτικούς στόχους ανά περίπτωση.

-Δημιουργία κατάλληλου υλικού, όπως είναι προωθητικές εικόνες, flash-video κ.α., για χρήση στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, YouTube, Google+) με σκοπό την παρουσίαση της Δυτικής Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού καθώς και τη δημιουργία λογότυπου και σλόγκαν της Περιφέρειας.

-Την τουριστική προβολή της Δυτικής Ελλάδας σε αγορές-στόχους που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε πέντε (5) εκθέσεις στη Γερμανία, τρεις (3) εκθέσεις στη Γαλλία, (5) εκθέσεις στη Ρωσία, (4) εκθέσεις στην Ιταλία και τρεις (3) εκθέσεις στην Ελλάδα.

«Είναι σαφές ότι με τις δύο αυτές προγραμματικές συμβάσεις υλοποιούμε μια στροφή στις πολιτικές τουριστικής προβολής της Περιφέρειας», ανέφερε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Αγγελόπουλος που τόνισε: «Στρεφόμαστε στα σύγχρονα μέσα προβολής, κινούμεθα με βάση συγκεκριμένες αγορές-στόχους, αξιολογούμε σε συνεχή βάση τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας και ευελπιστούμε σε μια αποτελεσματική διάθεση των δυνάμεών μας προκειμένου να κάνουμε την Δυτική Ελλάδα διακριτό και ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό».
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ "ΙΩΣΗΦ ΡΩΓΩΝ" ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΑΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥ.


Η "Διέξοδος", στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, ολοκληρώνοντας την εαρινή περίοδο των δραστηριοτήτων της, φιλοξενεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, στις 8.30 το βράδυ, την παιδική ορχήστρα του Μουσικού Ομίλου "Ιωσήφ Ρωγών", σε μια συναυλία ποικίλου ρεπερτορίου, που θα πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο της οδού Αθανασίου Ραζηκότσικα, μπροστά από την είσοδο του Μουσείου της.Υπό την διεύθυνση του καθηγητή μουσικής και συνθέτη Γιάννη Χασάπη, το μουσικό σύνολο, που απαρτίζεται από μαθήτριες και μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου, θα αποδώσει με φλογέρες, σαξόφωνα και κλασικές κιθάρες ένα 45λεπτο ευχάριστο μουσικό ρεπερτόριο, ενώ το τρίο "TIME MACHINE" που ανήκει στον ίδιο μουσικό όμιλο, θα συμπληρώσει την συναυλία με ακούσματα τζαζ μουσικής.


Αναφερόμενος στην αυριανή 16η επέτειο από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε την ακόλουθη δήλωση.


Η αυριανή επέτειος του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου βρίσκει δυστυχώς την Ελλάδα σε μια κατάσταση πολύ διαφορετική από αυτήν που ονειρεύτηκε και θέλησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ.
Πρέπει να κερδίσουμε το έδαφος που χάθηκε σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, την ανάπτυξη, την απασχόληση, το ενδιαφέρον για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα δικαιώματα των πολιτών.

θεσμούς και τα δικαιώματα των πολιτών.
Για το ΠΑΣΟΚ που περνά μια πολύ δύσκολη περίοδο και έχει ως βασική προτεραιότητα να ανασυντάξει τις σχέσεις του με την ελληνική κοινωνία, η μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι απλώς μια ιστορική και ηθική υποχρέωση, αλλά μια επίκαιρη πολιτική παρότρυνση για μια στάση που είναι πάντα πατριωτική, λαϊκή, ριζοσπαστική, μέσα στις σημερινές συνθήκες: Με την Ελλάδα ισότιμη και ανταγωνιστική μέσα στην Ευρώπη, με τους Έλληνες ξανά ασφαλείς και αισιόδοξους.
Επαναλαμβάνεται η δράση «ΦΘΗΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ».


Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε συνεργασία με παραγωγούς από την περιοχή ,συνεχίζει την επιτυχημένη προσπάθεια για τη διάθεση «ΦΘΗΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ».
Έτσι διατίθενται την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012, από τις 9 πμ και μετά, στο λιμάνι Μεσολογγίου ,στον περιφραγμένο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η ενέργεια και την προηγούμενη φόρα: 3 τόνους Βιολογικό λάδι, 18 τόνους Παρθένο ελαιόλαδο, 7 τόνους ΡΥΖΙ (ποικιλίας Νυχάκι και Bonnet),1 τόνο φασόλια ξερά, 3 τόνους μέλι (Ποικίλης Ανθοφορίας και Ελάτου), 19 τόνους πορτοκάλια ποικιλίας valentsia olida (καλοκαιρινό) και 500 κιλά ΕΛΙΕΣ Καλαμών στις παρακάτω τιμές και συσκευασίες:Καλαμών στις παρακάτω τιμές και συσκευασίες:
ΡΥΖΙ: Στη συσκευασία των 5 και 10 κιλών, με τιμή κιλού 0,70 ευρώ
ΦΑΣΟΛΙΑ: Στη συσκευασία των 5 κιλών , με τιμή κιλού 2 ΕΥΡΏ
ΕΛΙΕΣ: Στη συσκευασία βάζου του ενός κιλού, με τιμή κιλού 3 ευρώ.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ: Στη συσκευασία των 5lt με 4 ευρώ το λίτρο
ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Στη συσκευασία των 5lt και 3lt με 3ευρω το λίτρο
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ : Στη συσκευασία των 5 και 10 κιλών με τιμή κιλού 0,25 ευρώ
Το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου, δέχεται παραγγελίες για τα προαναφερόμενα αγροτικά προϊόντα έως τη Δευτέρα 2 Ιουλίου , στο τηλέφωνο 2632360013 και ώρες 08:30 έως 14:30 (κα Φραγκαναστάση), ενώ παραγγελίες δύναται να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά, μέσω του email gragrparagogis@1426.syzefxis.gov.gr
Ολιγόωρες Νυχτερινές Εκτροπές Κυκλοφορίας στο τμήμα της ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών μεταξύ των Κόμβων Αιγίου- Καλαβρύτων- Ακράτας για Εργασίες Συντήρησης.


Την ερχόμενη Δευτέρα 25/06 και Τρίτη 26/06, από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 06:00 το πρωί της επόμενης μέρας, η κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο τμήμα της ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών μεταξύ των κόμβων Αιγίου, Καλαβρύτων και Ακράτας, θα εκτρέπεται στην Παλαιά Εθνική Οδό, ως εξής:
• τη Δευτέρα 25/06 μεταξύ των κόμβων Αιγίου (ΧΘ 172+450) και Ακράτας (ΧΘ 148+800)
• την Τρίτη 26/06 μεταξύ των κόμβων Καλαβρύτων (ΧΘ158+940) και Ακράτας (ΧΘ 148+800)
Καθ’ όλη τη διάρκεια των ανωτέρω ρυθμίσεων η αντίθετη κατεύθυνση θα λειτουργεί κανονικά.
Οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης από την Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ και την Εταιρεία Λειτουργίας.
Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τις εν λόγω περιοχές.Οι «ΠΕΡΣΕΣ» του Αισχύλου στο Μεσολόγγι.


Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων καλοκαίρι 2012΄΄ παρουσιάζει το Σάββατο 23 Ιουλίου 2012 και ώρα 9:30 μμ, στο Θεατράκι στο Λιμάνι Μεσολογγίου, την παράσταση «ΠΕΡΣΕΣ» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαΐδη με τους : Φωτεινή Φιλοσόφου, Γιάννη Νικολαΐδη, Ζαχαρία Ρόχα, Κώστα Λάσκο, Γιώργο Γεωργίου, Χρήστο Κανέλλη, Μανώλη Σκιαδά, Βασίλη Ασημακόπουλο, Γιώργο Χουσάκο και χορό ανδρών.
Οι τιμες των εισιτηρίων κυμαίνονται από 10-15 ευρώ.

Λίγα λόγια για την παράσταση από τον κ. Νικολαΐδη


Ελλάδα…η μνήμη της μοίρας μου..

Ο Αισχύλος αναφέρει σε χορικό των « Περσών» ότι.. οι Έλληνες στον πόλεμο ποτέ δεν κάνουν πίσω, σώμα με σώμα πολεμούν με δόρατα κι ασπίδες..! Ήθελα να ξερα τι άλλο κάνουν οι Έλληνες από το να πολεμούν σώμα με σώμα με το θάνατο.. τον κίνδυνο και τη μιζέρια, την εισαγόμενη ευτέλεια που προσπαθούν να τους επιβάλλουν οι ‘πολιτισμικά’ αλλόθρησκοι και οι μιμητικά«ευρωπαϊζοντες¨», εσωτερικοί εφιάλτες*, οπαδοί της Άλωσης της ιδέας του πολιτισμού των Ελλήνων.
Πιστέψτε με, καθ’ ένας από εμάς τους Έλληνες είναι κι ένας μικρός θεός από τους χιλιάδες τα εκατομμύρια που αποτελούν αυτό το μοιραίο δωδεκάθεο που εγκαταστάθηκε στο ψηλότερο σημείο του κέντρου της Ελλάδας, για να εποπτεύει τους Δελφούς, το κέντρο του κόσμου και την Ολυμπία το κέντρο της Ειρήνης και της ευγενούς άμιλλας. Όπου γυρίσει κανείς το μάτι του θα δει την πορεία της ανθρώπινης ύπαρξης. Κοιτάζοντας προς τα κάτω στην Ελευσίνα …το μυστήριο της ζωής, προς τα πίσω το ταξίδι της άγνωστης αιωνιότητας προς την Αχερουσία…σε ολόκληρη τη διαδρομή του ματιού σου βλέπεις διάσπαρτα Θέατρα, Ωδεία, Αγορές, Ασκληπιεία και πεδία μαχών, τόπους υπεράσπισης των ιδεών των ιδανικών και της Δημοκρατίας! Εκεί που σταματάει το βλέμμα σου είναι ένα μικρό νησάκι που το λένε Σαλαμίνα, εκεί που όλος ο κόσμος πρέπει να γονατίσει σαν φόρο τιμής σ΄αυτούς που προασπίστηκαν όλα αυτά και κυρίως το Δυτικό πολιτισμό. Απ΄τα καυτά μας δάκρυα ποτίζονται οι ελιές μας που είναι ένα δέντρο που αντέχει στους αιώνες και φουντώνει κάθε μέρα την ελιά του Πλάτωνα και την ιερή δάφνη που βραβεύει τους αγώνες! Σ΄εμάς έλαχε η μοίρα να πορευθούμε ατραπούς μοιραίους και ακάνθινους! Στα βουερά περάσματα της Σαλαμίνας, αντέχουν ακόμη οι κραυγές... Ω παίδες Ελλήνων ίτε… για αυτούς που ξέρουν και μπορούν να ακούνε..ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.


Για τους Οικολόγους Πράσινους η πρώτη εικόνα για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης σίγουρα δεν είναι η καλύτερη ούτε αντιστοιχεί στο προφίλ ανανέωσης και τεχνοκρατισμού που προωθείται επικοινωνιακά.
Ξεχωρίζουμε τρεις δυσάρεστες εκπλήξεις:
• Την υπουργοποίηση παλαιοκομματικών και αποτυχημένων υπουργών του παρελθόντος, όπως εκφράζεται με τη συμμετοχή των κ. Στυλιανίδη και Παναγιωτόπουλου.
• Την περιθωριοποίηση των γυναικών από την ανάληψη υπουργικών ευθυνών, αφού μετέχουν μόνο δυο γυναίκες, δηλαδή το 5% από τη συνολική σύνθεση.
• Την επανασύσταση του καταργηθέντος υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης, ενός χωρικού υπουργείου χωρίς ουσιαστικά ξεχωριστό αντικείμενο, που απλώς θα συμβάλλει στην τόνωση των πελατειακών σχέσεων και στην επιπλέον ταλαιπωρία φορέων και πολιτών από την αύξηση της γραφειοκρατίας.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι ευελπιστούμε η ενοποίηση των υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού να αποτελεί αναγνώριση της κοινής αποστολής τους και όχι μέσο συρρίκνωσής τους.
Αναλυτική τοποθέτηση μας θα υπάρξει με τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού και των υπουργών.ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.


Το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλ/νίας συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του για τον ευπρεπισμό και την βελτίωση της εικόνας στην χερσαία ζώνη Λιμένα Μεσολογγίου, αλλά και στην Πλαζ Τουρλίδας – παρότι δεν έχει σχετική κυριότητα και αρμοδιότητα – σας ενημερώνει ότι πραγματοποιεί και προγραμματίζει τις παρακάτω δράσεις:
1) Έγινε ο καθαρισμός της Πλαζ Τουρλίδας από πιστώσεις του Λιμενικού Ταμείου και τις προσεχείς ημέρες τοποθετούνται μικρά καλαθάκια καθαριότητας.
2) Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στο θεατράκι Λιμανιού (καθίσματα, ηλεκτροφωτισμός, ενίσχυση περίφραξης).
3) Αποκαταστάθηκε ο φωτισμός στο Αλσύλλιο πίσω από το θεατράκι που ήταν χρόνια κατεστραμμένος και εγκαταλελειμμένος, ανάμεσα στους πλακόστρωτους πέτρινους διαδρόμους.
4) Προχωρούν οι εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης του χώρου χερσαίας ζώνης Λιμένα Μεσολογγίου.
5) Την προσεχή εβδομάδα επισκευάζονται και τοποθετούνται όλα τα παγκάκια στο Αλσύλλιο που ήταν κατεστραμμένα (20-25 τον αριθμό).
6) Τοποθετούνται νέα μικρά καλαθάκια καθαριότητας σε όλο το μήκος της χερσαίας ζώνης του Λιμανιού.ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: ΖΗΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.


Την στήριξη του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την ενεργό συνδρομή τους στις πολλές ανοικτές διεκδικήσεις της περιοχής ζητά απ’ τους δυο αναπληρωτές Υπουργούς και τους πέντε Υφυπουργούς που εκλέγονται ή έλκουν την καταγωγή τους απ’ την Δυτική Ελλάδα ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Στη συγχαρητήρια επιστολή του ο Περιφερειάρχης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι είναι αναγκαία η συστράτευση όλων των δυνάμεων της περιοχής ώστε ζητήματα της Δυτικής Ελλάδας που τελούν υπό εκκρεμότητα να δρομολογηθούν στον ταχύτερο δυνατόν χρόνο. Επίσης, ο κ. Κατσιφάρας επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών ώστε σημαντικοί στόχοι να πάρουν την οδό της υλοποίησης.


Τέλος, ο Περιφερειάρχης εύχεται στους αναπληρωτές Υπουργούς Κώστα Τζαβάρα και Μάριο Σαλμά και στους Υφυπουργούς Νίκο Νικολόπουλο, Κώστα Καραγκούνη, Γιώργο Μαυραγάνη, Θόδωρο Παπαθεοδώρου και Δημήτρη Κούρκουλα καλή επιτυχία στο έργο τους και καλή δύναμη.

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μπαρόζο για το σχηματισμό της νέας Ελληνικής κυβέρνησης.

"Χαιρετίζω θερμά τη σημερινή ανακοίνωση του σχηματισμού της νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι η νέα κυβέρνηση θα χαίρει ευρείας κοινοβουλευτικής υποστήριξης. Πιστεύω ότι αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα για την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ. Προσβλέπω με χαρά στη νέα συνεργασία με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια και που ξέρω ότι έχει δεσμευτεί ως προς το Ευρωπαϊκό σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκεται δίπλα στην Ελλάδα και το λαό της. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τις Ελληνικές αρχές προκειμένου να φέρουμε την Ελλάδα πίσω στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μέσα στις επόμενες ημέρες η τρόικα θα επιστρέψει στην Αθήνα προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων με τη νέα κυβέρνηση και να αρχίσει η αξιολόγηση του τι έχει γίνει και του τι πρέπει ακόμη να γίνει, σε σχέση με τις βασικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα."

Κοίμηση Μητροπολίτη Μελετίου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ύστερα από την κοίμηση του Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρού Μελετίου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε ομόφωνα: • Εκφράζει τη βαθειά του θλίψη για την κοίμηση του Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρού Μελετίου. Η ασκητική βιωτή του και το πνευματικό του ανάστημα θα αποτελούν παράδειγμα και ενίσχυση προς όλους μας. • Εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους και κυρίως στην πνευματική του οικογένεια, η οποία αναμφισβήτητα, θα αισθανθεί την απουσία του άξιου πνευματικού της ηγέτη. • Το Σάββατο 23-6-2012, ημέρα της εξοδίου ακολουθίας, θα κυματίζει μεσίστια η σημαία στο Διοικητήριο και στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές. • Θα καταθέσει στεφάνι στο σεπτό σκήνωμα του μεταστάντος. • Αντιπροσωπεία του Π.Σ. Ηπείρου, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, θα συμμετέχει στην εξόδιο ακολουθία

Δημοπρατήσεις έργων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου συνολικού ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Έργα συνολικού ύψους 15.088.000 ευρώ, έχουν δημοπρατηθεί ή είναι προς δημοπράτηση μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, από το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Τα έργα περιλαμβάνουν ανέγερση νέων σχολικών μονάδων (2ο Λύκειο Μεσολογγίου, 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γουριάς), παρεμβάσεις σε σχολικές υποδομές (Ανακαίνιση παλαιού σχολείου Πενταλόφου, πλακόστρωση προαυλίου Δημοτικού σχολείου Ρετσίνων), παρεμβάσεις σε κοινοχρήστους χώρους (Διαμόρφωση πεζόδρομου Κατοχής, ανάπλαση πλατειάς Μουσουρων), έργα ύδρευσης (Καλλονή, Βίγλα, Άγιο Δημήτριο) και την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τον ΧΥΤΑ. Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το ΕΣΠΑ και την ΣΑΤΑ 2012.

Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα σύνολο δικαιωμάτων, για να εξασφαλίσει την ορθή αντιμετώπιση των επιβατών, που ταξιδεύουν, αεροπορικώς. Τα δικαιώματά μας ισχύουν τόσο, για τις προγραμματισμένες, όσο και για τις έκτακτες πτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών μεταφορών, που εντάσσονται σε κάποιο πακέτο διακοπών). Επίσης, η νομοθεσία, που προστατεύει τα δικαιώματά μας, εφαρμόζεται όχι μόνο στους επιβάτες, οι οποίοι αναχωρούν, από αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται, σε κράτος μέλος, αλλά επίσης, εφόσον η αεροπορική εταιρεία, η οποία πραγματοποιεί την πτήση, είναι κοινοτικóς αερομεταφορέας, και στους επιβάτες, οι οποίοι αναχωρούν, από τρίτη χώρα, προς κράτος μέλος. Ποια αεροπορική εταιρία να επιλέξω Επειδή η ασφάλεια των πτήσεων είναι το βασικό κριτήριο, με το οποίο επιλέγουμε την αεροπορική εταιρία, με την οποία θα ταξιδέψουμε, ας επισκεφτούμε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_el.htm, για να μάθουμε ποιες αεροπορικές εταιρίες απαγορεύεται, για λόγους ασφαλείας να λειτουργούν, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κράτηση θέσης – έκδοση εισιτηρίου Σε περίπτωση, που κάνουμε κράτηση εισιτηρίου, μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα, ο πράκτορας πρέπει να μας προτείνει διάφορες εναλλακτικές διαδρομές, με την ακόλουθη σειρά: Πτήση χωρίς ενδιάμεσο σταθμό, πτήση με ενδιάμεση στάση χωρίς αλλαγή αεροπλάνου, πτήση με ανταπόκριση. Επίσης, πρέπει να μας ενημερώσει, για τις τιμές των διάφορων εισιτηρίων. Εάν το ζητήσουμε, μπορούμε να δούμε τις πληροφορίες αυτές, είτε στην οθόνη του υπολογιστή του πράκτορα, είτε εκτυπωμένες. Και στην περίπτωση, που κάνουμε κράτηση, μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα και στην περίπτωση, που κάνουμε κράτηση απευθείας, από την αεροπορική εταιρία, πρέπει να μας διαβιβάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για: • Την ταυτότητα του αερομεταφορέα, ο οποίος θα εκτελέσει, πράγματι, την υπηρεσία μεταφοράς, εάν είναι άλλος από τον αερομεταφορέα, ο οποίος μνημονεύεται στο εισιτήριο. Δηλαδή, η εταιρία οφείλει να μας ενημερώσει, αν το αεροπλάνο, που θα μας μεταφέρει, στον προορισμό μας, ανήκει, στην ίδια ή σε κάποια άλλη εταιρία. Εάν η εταιρία, με την οποία κάνουμε κράτηση, δεν το γνωρίζει, τη στιγμή της κράτησης, πρέπει να μας ενημερώσει, μόλις το πληροφορηθεί, το αργότερο κατά τον έλεγχο των αποσκευών μας ή κατά την επιβίβασή μας, αν είμαστε, σε ενδιάμεσο σταθμό, όπου δεν απαιτείται έλεγχος αποσκευών. Εάν το επιθυμούμε, μπορούμε να ζητήσουμε να μας επιστραφεί το εισιτήριο ή να πετάξουμε, με άλλη πτήση της επιλογής μας. • Τις αλλαγές αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού • Τους ενδιάμεσους, κατά τη διαδρομή του ταξιδιού, σταθμούς • Τις μετεπιβιβάσεις, μεταξύ των αεροδρομίων, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εάν κάνουμε κράτηση, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας μιας αεροπορικής εταιρίας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι: • Η τιμή, που αναφέρεται, πρέπει να είναι η συνολική, η τελική τιμή, που θα πληρώσομε. Πολλές αεροπορικές εταιρίες δεν περιλαμβάνουν, στην τελική τιμή διάφορες χρεώσεις, όπως φόρους αεροδρομίων ή επίναυλο, για να κάνουν τις τιμές τους ελκυστικές, στους καταναλωτές. Αυτό είναι παράνομο και η Επίτροπος για θέματα καταναλωτών, κ. Μεγκλένα Κούνεβα έχει απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση, στις εταιρίες, που παραπλανούν τους καταναλωτές. Εάν βρεθούμε, προ εκπλήξεως και η τιμή, που πρέπει να πληρώσουμε, είναι διαφορετική, από αυτή, που διαφημίζει η εταιρία, πρέπει να μην αγοράσουμε το εισιτήριο και να καταγγείλουμε την εταιρία. • Οι όροι των προσφορών πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Πρέπει να αναφέρονται περιορισμοί, που αφορούν:  Τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων προσφοράς. Δεν είναι δυνατόν να μη βρίσκουμε, ποτέ, εισιτήρια προσφοράς.  Τυχόν ακύρωση του εισιτηρίου ή αλλαγή ημερομηνίας ταξιδιού. Υπάρχουν πολλά εισιτήρια προσφοράς, που ούτε ακυρώνονται, ούτε αλλάζουν, απλά, χάνουμε τα χρήματά μας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, για την κράτηση και την αγορά ενός εισιτηρίου, πρέπει να διατίθενται, στη γλώσσα του καταναλωτή. Για να μάθουμε ποιες εταιρίες σέβονται τους καταναλωτές, ας επισκεφτούμε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/783&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en Άρνηση επιβίβασης Όταν ο αριθμός των επιβατών υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η αεροπορική εταιρία πρέπει, καταρχάς, να ζητήσει εθελοντές, για να παραιτηθούν, από τις θέσεις τους, προσφέροντάς τους άλλα οφέλη, τα οποία θα συμφωνηθούν, ανάμεσα στους εθελοντές και την αεροπορική εταιρία. Εάν δε θέλουμε να παραιτηθούμε, εθελοντικά, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας εξασφαλίσει: • Την επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου μας και την επιστροφή μας, με δωρεάν πτήση, στο αρχικό σημείο αναχώρησης, ή τη δυνατότητα μεταφοράς, στον τελικό μας προορισμό. Εμείς επιλέγουμε. • Γεύματα, αναψυκτικά και κατάλυμα, σε ξενοδοχείο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς, από και προς το ξενοδοχείο). Η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας καταβάλει αποζημίωση: • 250 €, για πτήσεις, κάτω από 1500 χλμ., • 400 €, για πτήσεις, μεγαλύτερης απόστασης, στο εσωτερικό της Ε.Ε., • 400 €, για πτήσεις, μεταξύ 1500 χλμ. και 3000 χλμ., εκτός Ε.Ε., • 600 €, για πτήσεις, πάνω από 3500 χλμ., εκτός Ε.Ε. Ακύρωση – Ματαίωση Πτήσης Όποτε ακυρώνεται η πτήση μας, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας προσφέρει: • Την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου μας και την επιστροφή μας, με δωρεάν πτήση, στο αρχικό σημείο αναχώρησης, ή τη δυνατότητα μεταφοράς, στον τελικό μας προορισμό. Εμείς επιλέγουμε. • Γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, από και προς το ξενοδοχείο) και επικοινωνιακές διευκολύνεις. Η αεροπορική εταιρεία έχει την υποχρέωση να μας αποζημιώσει, με τα ποσά, που αναφέρονται, για την άρνηση επιβίβασης. Το δικαίωμα της αποζημίωσης δεν ισχύει, όταν ο αερομεταφορέας: • Μας έχει ειδοποιήσει, για τη ματαίωση τουλάχιστον 2 εβδομάδες, πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. • Μας έχει ενημερώσει 1 και 2 εβδομάδες πριν, και μας έχει δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς, με άλλη πτήση, η οποία δεν αναχωρεί νωρίτερα των δύο ωρών, από την προγραμματισμένη αναχώρησή μας και δε φτάνει, στον προορισμό μας, πέραν των τεσσάρων ωρών, από την προγραμματισμένη άφιξή μας. • Μας έχει ενημερώσει, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 7 ημερών και η εναλλακτική πτήση, που προτείνεται αναχωρεί το πολύ μία ώρα νωρίτερα, από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής μας και φτάνει στον τελικό μας προορισμό, το πολύ δύο ώρες, από την προγραμματισμένη άφιξή μας. • Μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση οφείλεται, σε έκτακτες περιστάσεις ή καταστάσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν. Τέτοιες καταστάσεις είναι, για παράδειγμα και όχι αποκλειστικά: - Δυσμενείς καιρικές συνθήκες - Απεργία εργαζομένων Οι αποζημιώσεις ή οι επιστροφές πρέπει να καταβληθούν, εντός 7 ημερών, διαφορετικά πρέπει να παραπονεθούμε, αμέσως, στην αεροπορική εταιρεία, που εκτελεί την πτήση. Οι αεροπορικές εταιρίες δεν αποζημιώνουν, για αντικείμενα αξίας, που έχουμε, στις αποσκευές μας, π.χ. κοσμήματα, φωτογραφικές μηχανές, κάμερες κ.λπ. Αυτά τα αντικείμενα πρέπει να τα μεταφέρουμε, στις χειραποσκευές μας. Αν, όμως, πρέπει οπωσδήποτε να τα παραδώσουμε, για μεταφορά, πρέπει να συμπληρώσουμε την «ειδική δήλωση», στον έλεγχο εισιτηρίων, πριν την παράδοση των αποσκευών μας. Μεγάλες καθυστερήσεις Εάν υπάρξει καθυστέρηση της πτήσης • 2 και πλέον ώρες, για πτήσεις, κάτω από 1500 χλμ., • 3 και πλέον ώρες, για πτήσεις, άνω των 1.500 χλμ., εντός της Ε.Ε. • 3 και πλέον ώρες, για πτήσεις, μεταξύ 1500 και 3500 χλμ., εκτός Ε.Ε. • 4 και πλέον ώρες, για πτήσεις πάνω από 3500 χλμ., εκτός της Ε.Ε., η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας παράσχει γεύματα και αναψυκτικά και επικοινωνιακές διευκολύνεις. Εάν η αναχώρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, δικαιούμαστε διανυκτέρευση, σε ξενοδοχείο, για μία ή περισσότερες νύχτες και δωρεάν μεταφορά μας, στο ξενοδοχείο. Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών, η αεροπορική εταιρεία έχει την υποχρέωση να μας προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου, για το μέρος του ταξιδιού, που δεν πραγματοποιήθηκε. Αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος • Εάν ταξιδεύουμε, με κάποια αεροπορική εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούμαστε να λαμβάνουμε πλήρη αποζημίωση, στην περίπτωση ατυχήματος, ανεξάρτητα από τον τόπο, που συνέβη το ατύχημα, και προκαταβολές ποσών, στις περιπτώσεις, που αυτό κρίνεται αναγκαίο, για να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες οικονομικές δαπάνες. • Δεν υπάρχει κανένα ανώτατο χρηματικό όριο, στην ευθύνη, που φέρει κάποια αεροπορική εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις ζημίες, που υπέστη κάποιος επιβάτης, σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή πρόκλησης οποιασδήποτε άλλης σωματικής βλάβης. Δηλαδή, μπορούμε να αξιώσουμε οποιοδήποτε ποσό. • Η αεροπορική εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να μας καταβάλει, χωρίς καμία καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, από τη στιγμή, που εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου, που δικαιούται να λάβει την αποζημίωση, την απαιτούμενη προκαταβολή, για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών. Η προκαταβολή αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη, από 15.000 ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (περίπου 20.000 ευρώ), ανά επιβάτη, σε περίπτωση θανάτου. • Μέχρι το ποσό των 100.000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (130.000 περίπου ευρώ), οι αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να περιορίζουν την ευθύνη τους ή να απαλλάσσονται από αυτήν, μόνον εάν η ζημία προκλήθηκε, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος, από αμέλεια του επιβάτη, ο οποίος τραυματίστηκε ή απεβίωσε. Αποσκευές Σε περιπτώσεις φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής αποσκευών, πρέπει να κάνουμε γραπτή καταγγελία, το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση φθοράς και εφόσον έχουμε παραδώσει τις αποσκευές μας, κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, πρέπει να κάνουμε γραπτή καταγγελία, εντός επτά (7) ημερών. Στην περίπτωση καθυστέρησης, η καταγγελία πρέπει να γίνει, εντός είκοσι μίας (21) ημερών. Η έναρξη των προθεσμιών γίνεται τη στιγμή, που παραλαμβάνουμε τις αποσκευές μας. Το ανώτατο ποσό, που μπορούμε να λάβουμε, ως αποζημίωση, για ζημία, στις αποσκευές μας, είναι τα 1.000 ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (περίπου 1.300 ευρώ) Οι αποζημιώσεις ή οι επιστροφές πρέπει να καταβληθούν, εντός 7 ημερών, διαφορετικά πρέπει να παραπονεθούμε, αμέσως, στην αεροπορική εταιρεία, που εκτελεί την πτήση. Τα αεροπορικά ταξίδια ως μέρος οργανωμένων ταξιδιών Εάν ταξιδεύουμε, αεροπορικώς, συμμετέχοντας, σε οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, που έχουμε αγοράσει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μας παρέχονται, από το διοργανωτή, ακριβείς πληροφορίες, σχετικά με το ταξίδι μας. Εκτός, λοιπόν, των όσων ισχύουν, για τα οργανωμένα ταξίδια: • Στο φυλλάδιο, πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναγράφονται, με τρόπο σαφή και ακριβή, ο προορισμός, η διαδρομή και τα μεταφορικά μέσα, που θα χρησιμοποιηθούν, για τις διακοπές. Οι πληροφορίες του φυλλαδίου είναι δεσμευτικές, για το διοργανωτή. • Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να μας γνωστοποιήσει, εγγράφως, πριν από την αναχώρηση, το χρόνο και τις τοποθεσίες πραγματοποίησης των ενδιάμεσων σταθμών καθώς και τις μεταφορικές διασυνδέσεις. • Τα προβλήματα, που ανακύπτουν, στις πτήσεις ενός οργανωμένου ταξιδιού ή διακοπών, πρέπει να υποβάλλονται, απευθείας, στο διοργανωτή, ο οποίος ενεργεί, για λογαριασμό των επιβατών, σε όλες τις σχετικές δοσοληψίες, με την αεροπορική εταιρεία. Εκτός, όμως, από δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις: Μεταφορά υγρών • Στις χειραποσκευές μας, μπορούμε να μεταφέρουμε υγρά, εφόσον βρίσκονται, σε συσκευασία μικρότερη των 100ml, το κάθε υγρό. Όλα τα υγρά τοποθετούνται και μεταφέρονται, μέσα σε πλαστική σακούλα, η οποία χωρά το πολύ ένα λίτρο. • Μπορούμε να μεταφέρουμε μεγαλύτερες ποσότητες υγρών, εάν: - Αυτά είναι τοποθετημένα μέσα στις αποσκευές, που παραδίδουμε, στον έλεγχο των εισιτηρίων. - Αυτά έχουν αγοραστεί, από τα καταστήματα του αεροδρομίου και είναι συσκευασμένα, σε σφραγισμένη πλαστική, διαφανή σακούλα, μέσα στην οποία, σε εμφανές σημείο, βρίσκεται η απόδειξη αγοράς των υγρών. - Αυτά είναι φάρμακα ή υγρά, η αναγκαιότητα των οποίων αποδεικνύεται, με ιατρική συνταγή. - Αυτά είναι παιδικές τροφές και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία θα καταναλωθούν, κατά τη διάρκεια της πτήσης. • Υγρά θεωρούνται: Νερό, Ποτά, Σούπες, Σιρόπια, Καλλυντικές κρέμες, Καλλυντικές λοσιόν, Καλλυντικά έλαια, Αρώματα, Σπρέι, Ζελέ μαλλιών, Ζελέ πλυσίματος, Αφρός μαλλιών, Αφρός ξυρίσματος, Αποσμητικά σώματος, Αποσμητικά χώρου, Οδοντόκρεμες, Μάσκαρα ματιών. Μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων • Στις χειραποσκευές δε μπορούμε να μεταφέρουμε: - Πυροβόλα και λοιπά όπλα – όπως όπλα για αρχάριους, βιομηχανικά πιστόλια κοχλίωσης και κάρφωσης, σφεντόνες, ψαροντούφεκα, όπλα αναισθητοποίησης ή ηλεκτροσόκ, αναπτήρες, σε σχήμα πυροβόλου όπλου - Αιχμηρά/κοφτερά όπλα και αντικείμενα – βέλη και βελάκια, γάντζους, παγοκόφτες, χαρτοκόφτες, σύριγγες, βελόνες πλεξίματος, σουγιάδες ή στιλέτα, με κάθε μήκους λάμα μήκους μέχρι 6εκ., επαγγελματικά εργαλεία, που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, όπως τρυπάνια, μαχαίρια κουζίνας, κατσαβίδια, πένσες, σφυριά, κλειδιά κλπ. - Εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες – όπως σπίρτα, που δεν είναι ασφαλείας, αλκοολούχα ποτά, με περιεκτικότητα σε αλκοόλη άνω 70% κατ’ όγκο, αέρια και δοχεία αερίων. - Χημικές και τοξικές ουσίες – όπως οξέα και αλκάλια, διαβρωτικές ή λευκαντικές ουσίες, σπρέι εξουδετέρωσης ή ακινητοποίησης, δηλητήρια και, γενικά, υλικά, που μπορούν να αυτοφλεγούν ή να υποστούν καύση. • Στις παραδιδόμενες αποσκευές μας, δε μπορούμε να μεταφέρουμε: Εκρηκτικές ύλες, Αέρια, Εύφλεκτα υγρά και δραστικές ουσίες, Εύφλεκτα υγρά στα οποία περιλαμβάνεται βενζίνη ή μεθανόλη, Οξειδωτικές ουσίες, Τοξικά ή μολυσματικά υλικά, Ραδιενεργά υλικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ισότοπα για ιατρική χρήση, Διαβρωτικές ουσίες, όπως υδράργυρος και μπαταρίες αυτοκινήτου, Κατασκευαστικά στοιχεία, από το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου των οχημάτων, που περιείχαν καύσιμο. Μεταφορά κατοικίδιων Για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το ζωάκι μας, πρέπει να έχουμε, μαζί μας, στον έλεγχο εισιτηρίων, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, που θα βεβαιώνουν ότι το ζωάκι μας είναι υγιές (π.χ. βιβλιάριο υγείας) καθώς και ένα ειδικό κλουβί μεταφοράς ζώων. Επειδή οι κανονισμοί μεταφοράς ζώων και το κόστος διαφέρουν, από εταιρία σε εταιρία, πριν αποφασίσουμε το ταξίδι μας, πρέπει να φροντίσουμε να λάβουμε τις σχετικές πληροφορίες: - Μπορούμε να πάρουμε το κατοικίδιό μας, μαζί μας, στην καμπίνα μας; Εάν ναι, μέχρι ποιο μέγεθος ή βάρος επιτρέπεται; - Τι είδος κατοικίδιου επιτρέπεται να μεταφερθεί, στην καμπίνα; - Τι μέγεθος ειδικού κλουβιού απαιτείται. Μπορεί να υπάρχουν μέγιστες διατάσεις, για το κλουβί, που μπορούμε να πάρουμε, στην καμπίνα; - Στη χώρα, από ή προς την οποία, θα ταξιδέψουμε, επιτρέπεται, η μεταφορά κατοικίδιων, στην καμπίνα; - Ποιο είναι το κόστος μεταφοράς του κατοικίδιου μας; Βάρος αποσκευών Το βάρος των αποσκευών (χειραποσκευές ή παραδιδόμενες) που επιτρέπεται να μεταφέρουμε, εξαρτάται, από την αεροπορική εταιρία, τη θέση στην οποία ταξιδεύουμε (οικονομική, διακεκριμένη κ.λπ.), τον προορισμό μας (εσωτερική πτήση, πτήση εξωτερικού, πτήση προς συγκεκριμένους προορισμούς, όπως Γαλλία, Αγγλία, ΗΠΑ, Καναδά κ.λπ.). Επικοινωνούμε, λοιπόν, με την αεροπορική μας εταιρία και μαθαίνουμε όλες τις παραπάνω πληροφορίες. Τι κάνουμε, σε περίπτωση προβλήματος Το πρώτο βήμα, που πρέπει να κάνουμε, είναι να έλθουμε, σε επαφή, με την αεροπορική εταιρεία ή το διοργανωτή των οργανωμένων διακοπών. Εάν πιστεύουμε ότι δεν τηρήθηκε ο νόμος, πρέπει να έλθουμε, σε επαφή με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (τηλ. κέντρο: 210 6508000) ή την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α., τηλ. κέντρο: 210 8916000). Και, φυσικά, για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, σας εύχεται καλό καλοκαίρι.