Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Την προσοχή στη λήψη μέτρων με σκοπό την πρόληψη υγειονομικών προβλημάτων εφιστά η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων. Σ’ έγγραφο που υπογράφει η Γενική Διευθύντρια Διονυσία Σαμαντά επισημαίνεται ότι «εν όψει της θερινής περιόδου, τις αυξημένες θερμοκρασίες που επιδεινώνουν τα υγειονομικά προβλήματα και προκειμένου να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον, παρακαλούμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για : 1.Την διαχείριση των αστικών λυμάτων, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις . 2.Την παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση περιπτώσεων ανεξέλεγκτης διάθεσης λυμάτων αποβλήτων και εν γένει ακάθαρτων νερών. 3.Τον εντοπισμό ανθυγιεινών εστιών από ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων- στάσιμων νερών. 4.Τον έλεγχο και καθαρισμό των αγωγών όμβριων για πιθανές παροχετεύσεις ακάθαρτων υδάτων. 5.Την μέριμνα για τον καθαρισμό και απολύμανση των κάδων κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 6.Την βελτίωση, οργάνωση και λειτουργία των συνεργείων καθαριότητας ώστε να εξασφαλίζεται η τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων από τα δοχεία και να μην παρατηρείται υπερπλήρωση και διασπορά των απορριμμάτων - κατάσταση αντιαισθητική με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι παραλιακοί δήμοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για: 1.Τον καθαρισμό των ακτών κολύμβησης, την τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων και τη σωστή αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων. 2.Την τοποθέτηση πινακίδων σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την καθαριότητα των ακτών. 3.Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στον έλεγχο των αγωγών όμβριων υδάτων για πιθανές παροχετεύσεις από βόθρους , απόνερα πλυντηρίων , νεροχυτών κ.α. με άμεση κατάληξη στις ακτές κολύμβησης. Τέλος, οι υπηρεσίες μας παραμένουν στη διάθεσή σας , για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και συνεργασία, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου