Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ".

Tην αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πόρων ύψους 60 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» εξασφάλισε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας με συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης: «Αφήνουμε το 2012 με την επιτυχή έκβαση της αποδέσμευσης κοινοτικών πόρων ύψους 60 εκατ. ευρώ υπέρ της χώρας. Η έγκριση πληρωμής επιβεβαιώνει την τήρηση των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει το υπουργείο, για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα «Κατ΄ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», το οποίο βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην άμβλυνση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το Υπουργείο Εργασίας, μέσα από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, επικεντρώνει τις προσπάθειές του προς την κατεύθυνση της βέλτιστης αξιοποίησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, τη στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η μεθοδικότητα και η συνέπεια των ενεργειών του υπουργείου μας αλλά και η πλήρης ανταπόκριση στα αυστηρά χρονοδιαγράμματα θέσπισης θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, έκδοσης υπουργικών αποφάσεων καθώς και στις απαιτήσεις του σχετικού ελέγχου, που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης διεθνούς κύρους, οδήγησε στην άρση των εμποδίων συγχρηματοδότησης και στην αποδέσμευση των παραπάνω πόρων. Με άλλα λόγια κέρδισε η χώρα μας σημαντικούς πόρους που για κάποιους ήταν προεξοφλημένο ότι θα τους χάσουμε. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της προσπάθειας».

Mε νέα σύγχρονα μέσα οι δασικές υπηρεσίες στη μάχη κατά της λαθροϋλοτομίας.

Πέντε καινούργια αυτοκίνητα τύπου SUZUKI JIMNI και νέο σύγχρονο επιχειρησιακό εξοπλισμό, παρέλαβαν, την προηγούμενη εβδομάδα, οι δασικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας για την πάταξη της λαθροϋλοτομίας και της παράνομης διακίνησης καυσοξύλων στην ύπαιθρο. Επειδή όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το φαινόμενο της λαθροϋλοτομίας, που παρατηρήθηκε, την προηγούμενη χρονιά, τείνει να καταστεί πιο σοβαρό φέτος, ο γενικός Γραμματέας κ. Αγγελάκας έδωσε εντολή στις δασικές υπηρεσίες της αρμοδιοτητάς του για εντατικοποίηση των ελέγχων, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν παρατηρηθεί έντονα φαινόμενα λαθροϋλοτομίας, με παράλληλους ελέγχους από μπλόκα της Αστυνομίας και του Ταμείου Θήρας. Σημειώνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασών, μέσα στο 2012, παρουσίασαν σημαντικό έργο στον αγώνα κατά της παράνομης διακίνησης δασικών προϊόντων, αφού υπεβλήθησαν 551 μηνύσεις, κατασχέθηκαν 2.104 τόνοι ξύλα, 9 φορτηγά, 75 αγροτικά οχήματα, 11 τρακτέρ, 21 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 32 αλυσοπρίονα. Διευκρινίζεται ότι η προσπάθεια αυτή δε στοχεύει στη δημιουργία προβλημάτων στους ορεινούς πληθυσμούς, αλλά στην πάταξη της παράνομης κοπής και κλοπής πολύτιμων δένδρων, όπως οι ελιές, οι δρύες και τα πεύκα, τα οποία ληστρικά κόβονται από κάποιους επιτήδειους είτε για εμπορία, είτε για προσωπικό όφελος, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του δασικού πλούτου της χώρας μας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι για το 2013 θα υπάρξει αύξηση της συχνότητας των τακτικών περιπολιών και εντατικοποίηση των ελέγχων από πλευράς των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθροϋλοτομίας και της προστασίας των δασών μας.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο "Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου".

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου» που υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση, με συμπράττοντες φορείς το Δήμο Αγρινίου και την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας. Οι Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο του έργου, είναι: 1) Κοινωνικό Παντοπωλείο 2) Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής 3) Δομή παροχής Συσσιτίων 4) Κοινωνικό Φαρμακείο 5) Δημοτικός Λαχανόκηπος 6) Τράπεζα Χρόνου 7) Γραφείο Διαμεσολάβησης Το Έργο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου», εντάσσεται στο Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ως Συμπράττοντες Φορείς. Διαδικασία Επιλογής Άμεσα Ωφελούμενων Προϋποθέσεις Συμμετοχής Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την υποστήριξη των ωφελουμένων από τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών, είναι: • κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου • άστεγοι • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια Κριτήρια Προτεραιότητας Η επιλογή των ωφελουμένων για την υποστήριξή τους μέσω των Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε περίπτωση που οι ανάγκες υπερβαίνουν τη δυναμικότητα μιας ή περισσοτέρων από τις Κοινωνικές Δομές, γίνεται με την αξιολόγηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών, των αναγκών και το βαθμό προτεραιότητας που εντοπίζεται. Για την αξιολόγηση επιλογής των ωφελουμένων, εξετάζονται Κοινωνικά Κριτήρια που αφορούν σε: • Εισόδημα • Οικογενειακή Κατάσταση • Ιδιοκατοίκηση ή μη • Ανεργία • Κατάσταση Υγείας • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες • Μέλη άλλων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων Προτεραιότητα θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους που είναι άστεγοι. Για τους ωφελούμενους που είναι ήδη δικαιούχοι των Κοινωνικών Δομών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου και της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, προβλέπεται η συμμετοχή τους στην ως άνω διαδικασία χωρίς τη προσκόμιση εκ νέου των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Πληροφορίες - Υποβολή Αιτήσεων Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την 28η Δεκεμβρίου 2012 και ολοκληρώνεται την 22α Ιανουαρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και να την υποβάλουν μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, στα γραφεία της ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στη διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 81, & Χαριλάου Τρικούπη και Βαλτινών Τ.Κ. 30 100 Αγρίνιο υπόψη κας Η. Καλέση Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 16:00, στο τηλέφωνο 2130009396 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ngodiastasi.gr

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας θα δεχθεί τις καθιερωμένες Πρωτοχρονιάτικες ευχές ανήμερα την πρώτη του έτους , στο γραφείο του (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 και Αμερικής, 3ος όροφος, Πάτρα) αμέσως μετά τη δοξολογία.

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Συνάντηση εργασίας του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Γ. Παναγιωτόπουλου με τον Πρόεδρο της WRO Hellas για την διεξαγωγή του Περιφερειακού Διαγωνισμού Ρομποτικής στη Δυτική Ελλάδα.

Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση του κ. Γιάννη Σομαλακίδη, Πρόεδρο του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης (WRO Hellas), με τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Γ. Παναγιωτόπουλο. Επίκεντρο της συνάντησης ήταν ο περιφερειακός διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που θα διεξαχθεί στην Πάτρα την άνοιξη του 2013 καθώς και η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους θα εξασφαλιστεί, με την ενεργή συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ), η μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία της διοργάνωσης. Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε꞉ «Η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών συνδέεται πια άρρηκτα με τα τεχνολογικά προϊόντα, αποκυήματα της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της έκρηξης της πληροφόρησης που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Η ενεργός συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα τις εφαρμογές της ρομποτικής και των αυτοματισμών τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην ευρύτερη κοινωνία υποδεικνύει το έκδηλο ενδιαφέρον που υπάρχει από τους φορείς της εκπαίδευσης και τη νέα γενιά προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ΠΔΕΔΕ υποστηρίζει έμπρακτα τη δράση της WRO Hellas, συνδιοργανώνοντας τον Περιφερειακό Διαγωνισμό Ρομποτικής Δυτικής Ελλάδας που θα λάβει χώρα το Μάιο του 2013 προδιαγράφοντας την ταυτότητα του σύγχρονου σχολείου, ως σχολείου ενεργητικού και ανοικτού στην κοινωνία, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο ρόλο του και αποτυπώνοντας το στίγμα της δημιουργικότητας και της πρωτοτυπίας».

Συνελήφθησαν δυο ακόμα διακινητές ναρκωτικών στο Αγρίνιο.

Κατασχέθηκαν 77 γραμμάρια ηρωίνης και 64 φαρμακευτικά δισκία. Συνελήφθησαν, χθες (20-12-2012) το απόγευμα, στο Αγρίνιο, από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου, δυο ημεδαποί (άνδρας - γυναίκα) ηλικίας 44 και 42 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου εντοπίστηκαν οι δυο ημεδαποί να επιβαίνουν σε Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο και σε έλεγχο που τους ενεργήθηκε βρέθηκαν και κατασχεθήκαν δυο συσκευασίες ηρωίνης συνολικού βάρους 77,4 γραμμαρίων, τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό πόσο των 450 ευρώ. Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των δυο συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχεθήκαν ακόμα 64 ναρκωτικά φαρμακευτικά χάπια. Από την αστυνομική ερευνά που ακολούθησε, προέκυψε ότι, από τα χρήματα που βρέθηκαν στη κατοχή των συλληφθέντων, δυο τραπεζογραμμάτια των 100 ευρώ ήταν πλαστά. Επίσης κατασχέθηκε το όχημα των δυο ημεδαπών ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι είναι υπότροποι για υποθέσεις ναρκωτικών, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου.

ΑΛΑΝΤΙΝ.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
 Πλατεία Παναγοπούλου ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ. 6945 978340
 ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου στις 6:30 μ.μ. ΑΛΑΝΤΙΝ
 Σκηνοθεσία ΤΑΜΙΛΛΑ ΚΟΥΛΙΕΒΑ
Μετάφραση - Διασκευή ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
 Οι παραγωγοί του «Καλά Χριστούγεννα κύριε Σκρουτζ» - και του «ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ» παρουσιάζουν την εκπληκτική θεατρική μουσική παράσταση «ΑΛΑΝΤΙΝ», βασισμένη στα παραμύθια της Ανατολής «Χίλιες και μια Νύχτες». Ιπτάμενα χαλιά, παζάρια της Ανατολής, σπηλιές γεμάτες θησαυρούς, μαγικά λυχνάρια όλα ζωντανεύουν με τρόπο μαγικό και εντυπωσιακό, σ’ ένα από τα λίγα έργα της Παγκόσμιας λογοτεχνίας που έχουν συγκινήσει τόσο την ανθρώπινη φαντασία και έχει μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη όλων. Μια θεατρική παράσταση γεμάτη περιπέτεια, μυστήριο, μαγεία, χορό, ζωντανή μουσική, τραγούδι και πολύ γέλιο, που θα μαγέψει και θα κερδίσει τις καρδιές σας. Τη μαγευτική εκδοχή της ιστορίας αυτής, σκηνοθετεί η καταξιωμένη ηθοποιός Ταμίλλα Κουλίεβα που έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλά σημαντικά έργα του θεάτρου και του κινηματογράφου. Έχει σπουδάσει σκηνοθεσία στο φημισμένο Κρατικό Ινστιτούτο Πολιτισμού στη Μόσχα και έχει σκηνοθετήσει τον «Κλέφτη της Βαγδάτης», την «Ορχήστρα» του Ζαν Ανούιγ κ.α. Την ποιότητα της νέας αυτής διασκευής του έργου υπογράφει ο Φώτης Σπύρος γνωστός από τις σειρές «Κόκκινο δωμάτιο», «Δύο Ξένοι», «Περί ανέμων και υδάτων» κ.α. Μια ευρηματική παράσταση που μετουσιώνεται σε γιορτή κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών και όχι μόνο θεατών σε όλη την διάρκεια της, με τη μαγεία, τη μουσική, τις χορογραφίες, τα τραγούδια , το χιούμορ και τα ειδικά εφέ. Το έργο μιλά για την ανθρώπινη θέληση, την αιώνια μάχη του δίκαιου με το άδικο, την αγάπη και το μίσος. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Με την υπομονή και την επιμονή ο καθένας μπορεί να κερδίσει τους στόχους που έχει βάλει στη ζωή του. Μπορεί να καταφέρει να αποκτήσει αυτό που πραγματικά επιθυμεί . Ένα συναρπαστικό έργο που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία: Ταμίλλα Κουλίεβα Μετάφραση-Διασκευή: Φώτης Σπύρος Σκηνικά – Κοστούμια: Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Ράνια Υφαντίδου Χορογραφία: Μαριάνθη Ψωματάκη Μουσική επιμέλεια: Παναγιώτης Αργυριάδης Μουσική σύνθεση: Δημήτρης Οικονόμου Φωτισμοί : Γιώργος Ζήγκας Επεξεργασία εικόνας – Video: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος Βοηθός σκηνοθέτη: Καλλιόπη Σαβρανίδου Παίζουν: Βαγγέλης Δαλλές, Σεβαστή Δονσούζη, Κωνσταντίνος Κοτρότσιος, Στέλλα Κοπάνου, Έλενα Παντελίδου, Περικλής Σταύρου, Θεοδόσης Φυλακτός . Δείτε σκηνές: http://www.youtube.com/watch?v=mHdZbtow2GQ δείτε το trailer : http://www.youtube.com/watch?v=n3ROoKb-yZM Η θεατρική παράσταση «ΑΛΑΝΤΙΝ» θα βρίσκεται στο Αγρίνιο για μία μοναδική παράσταση την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου στις 6:30 μ.μ. στο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Πλατεία Παναγοπούλου. Πληροφορίες στο 6945 978340 9:30π.μ.- 2:00μ.μ. & 5:30 -10:00μ.μ. Εισιτήρια προπωλούνται στο Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου Σπ. Τσίκνια (Τσαλδάρη 52) τηλ. 26410 45677. Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 12€ Τιμή προπώλησης, άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητικά : 10€

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ενημερώνει, ως τελευταία υπενθύμιση, για τις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων, που έχουν εκμεταλλεύσεις εκτροφής αιγοπροβάτων , στις οποίες άμεσα πρέπει να ανταποκριθούν: - Συνεχίζεται η παραλαβή των νέων μητρώων εκτροφής αιγοπροβάτων και η συμπλήρωσή τους σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενημερώσεις μας, για το αργότερο μέχρι 20-01-2013 , για όσους ακόμη για διάφορους λόγους δεν έχουν ανταποκριθεί, και επί πλέον για όλους όσους διακινούν ζώα ( για σφαγή, πώληση, χειμερινή- θερινή διαβίωση) από 10-01-2013, πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν το Δελτίο Μεταβολών Ζωικού Κεφαλαίου, το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. - Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη του Δελτίου Μεταβολών είναι η σήμανση των ζώων με συμβατικά και ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης (ηλεκτρονικό ενώτιο ή ηλεκτρονικός στομαχικός βώλος), διότι διαφορετικά η συμπλήρωσή του καθίσταται αδύνατη. - Επιπροσθέτως η σήμανση είναι προϋπόθεση και για την διενέργεια των εμβολιασμών κατά του μελιταίου πυρετού των αιγοπροβάτων, πρόγραμμα το οποίο παρέχεται δωρεάν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του για τους κτηνοτρόφους , ώστε να μπορούν να διακινούν ζωικά προϊόντα (γάλα, κρέας) και από 01-01-2013 κανένα ζώο δεν θα εμβολιάζεται αν όλα τα ζώα της εκτροφής δεν φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση. - Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία , οι Ενώσεις Συνεταιρισμών και οι Δήμοι, παρακαλούνται να αναπαράγουν το παρόν και να το αναρτήσουν σε εμφανή σημεία (οι Δήμοι σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων). Επισυνάπτεται υπόδειγμα του Δελτίου Μεταβολών , το οποίο και αυτό να αναρτηθεί για άντληση πληροφοριών από τους ενδιαφερόμενους.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

Μια νέα σύγχρονη παιδική χαρά θα έχουν σύντομα στην διάθεσή τους οι γονείς και οι μικροί φίλοι του Δήμου Αγρινίου. Πρόκειται για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Νότιο Τμήμα της πόλης, στη θέση «Παλαιά Σφαγεία». Το έργο έχει προϋπολογισμό 221.400,00 Ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, πραγματοποιείται σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, πιστοποιήσεις ασφάλειας και προσβάσεις και καλύπτει έκταση 1.600 τετραγωνικών μέτρων. Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το χώρο που κατασκευάζεται η παιδική χαρά, ενημερώθηκε από τον ανάδοχο του έργου και υπηρεσιακούς παράγοντες για την εξέλιξη των εργασιών και δήλωσε τα εξής: «Σε μια περίοδο όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα λόγω της υποχρηματοδότησης από την Κεντρική Εξουσία, ο Δήμος Αγρινίου εκμεταλλεύεται κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να παράγει έργο. Ένα από αυτά είναι και η παιδική χαρά στο Νότιο Τμήμα της πόλης με την ολοκλήρωση της οποίας καλύπτουμε τις ανάγκες γονιών και παιδιών ενός μεγάλου τμήματος της πόλης. Αντίστοιχα έργα αποτελούν προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, όπως η παιδική χαρά που προβλέπεται να διαμορφωθεί στο βόρειο τμήμα της πόλης, στα πλαίσια της ανάπλασης του πάρκου, ούτως ώστε να δώσουμε διέξοδο ψυχαγωγίας σε όλα τα παιδιά της πόλης μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Θέλω να καλέσω όλους τους δημότες και ιδιαίτερα τους κατοίκους της περιοχής που κατασκευάζεται η παιδική χαρά να προστατέψουν το χώρο και όλους τους χώρους ψυχαγωγίας του Δήμου ώστε να τους χαίρονται και να τους απολαμβάνουν αλλά και για να μην επιβαρύνονται τα οικονομικά του Δήμου από δαπάνες συντήρησης».

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Η ΗΔΙΚΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ! ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ!!!

Τον ακριβή αριθμό όλων των συνταξιούχων καθώς και των ποσών που καταβάλλουν κάθε μήνα στους ασφαλισμένους οι φορείς κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης). Με τον τρόπο αυτό για πρώτη φορά υπάρχει πλήρης και σαφής εικόνα για το πλήθος των συνταξιούχων σε επίπεδο επικράτειας, ενώ από τις διασταυρώσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες αποκτάται για πρώτη φορά εμπεριστατωμένη εικόνα για το σύνολο των συντάξεων που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος και ικανότητα αποτελεσματικού ελέγχου των διπλοσυνταξιούχων. Ο υπουργός ενημερώθηκε από το διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρήστο Χαλάρη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για το έργο της συγκέντρωσης των συντάξεων από το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων και ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για την προσπάθεια τους στο μεγάλο αυτό εθνικό εγχείρημα. Όπως δήλωσε ο υπουργός: «Επισκέφθηκα σήμερα την ΗΔΙΚΑ καθώς έχει αναλάβει ένα εθνικής σημασίας έργο για υλοποίηση. Ένα έργο που συνδέεται άρρηκτα όχι μόνο με την δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας αλλά και με τη χρηματοδότησή της. Σήμερα, λίγες μέρες πριν την έλευση του Νέου Έτους, μπορώ να ανακοινώσω με ιδιαίτερη χαρά ότι η ΗΔΙΚΑ με τους υπαλλήλους της, κατάφερε να υλοποιήσει ένα πραγματικό άθλο. Μέσα σε ένα μήνα συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά με απόλυτη ακρίβεια σε ψηφιακή μορφή τα στοιχεία των 4.328.548 συντάξεων που αντιστοιχούν σε καταβολές 2.347.173.168 ευρώ το μήνα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν 2.952.082 εκατομμύρια δικαιούχους (συνταξιούχους) και συγκεντρώθηκαν από 91 διαφορετικά ταμεία και τομείς κύριας και επικουρικής σύνταξης. Παράλληλα η ΗΔΙΚΑ είναι έτοιμη να διασυνδεθεί από 1/1/2013 με την κεντρική εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών για τις ληξιαρχικές μεταβολές στο πλαίσιο του δικτύου Αριάδνη. Ειδικότερα η ΗΔΙΚΑ θα λαμβάνει περιοδικά πληροφόρηση για ληξιαρχικές πράξεις που εκδίδονται στην επικράτεια, θα προχωρεί σε άμεση αναστολή των συντάξεων όταν παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις και θα ενημερώνει τα αρμόδια ταμεία για την οριστική διακοπή. Τίθεται έτσι οριστικά τέλος στη γέννηση της παραβατικότητας που κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στα ταμεία. Η αιμορραγία θα σταματήσει να υπάρχει και θα επέλθει επιτέλους «νοικοκύρεμα» προς όφελος όλων μας. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς ένα ευρώ δαπάνη για το δημόσιο, χωρίς πολυδάπανους διαγωνισμούς και χωρίς να μας το επιβάλει κανείς. Το κέρδος δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι κυρίως ηθικό.» Ο διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ κ. Χρήστος Χάλαρης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η επιτυχία του εγχειρήματος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πολιτική δέσμευση που υπήρξε από την πρώτη στιγμή από την ηγεσία του υπουργείου, όπως επίσης και στην τεράστια προσπάθεια των στελεχών της ΗΔΙΚΑ, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης και των ταμείων, πάντα με τη βοήθεια των εργαζομένων. Η ΗΔΙΚΑ απέδειξε ότι παρά τα τεράστια κενά σε προσωπικό αποτελεί τον αξιόπιστο και αποτελεσματικό φορέα υποστήριξης της πολιτείας σε θέματα πληροφορικής στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην Υγεία. Προχωρούμε άμεσα σε ταυτοποιήσεις και ελέγχους των στοιχείων και θα ολοκληρώσουμε τις αναγκαίες ενέργειες εντός του χρονοδιαγράμματος».

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 13 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ.

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 οι νέες πληρωμές αποζημιώσεων ύψους 13 εκ. ευρώ περίπου από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες. Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 10.000 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 13 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για το έτος 2012. Πρόκειται κυρίως για ζημιές στη φυτική παραγωγή από διάφορα ζημιογόνα αίτια (παγετός, καύσωνας, βροχόπτωση, χαλάζι ανεμοθύελλα κ.λ.π. κυρίως στους νομούς Κορινθίας, Φλωρίνης, Καστοριάς, Μεσσηνίας, Πέλλας, Ημαθίας, Έβρου, Λάρισας, Αχαΐας, Κοζάνης, Ροδόπης, Σερρών, Βοιωτίας, Φθιώτιδος, Λακωνίας, Μαγνησίας, Γρεβενών, Δράμας, Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Πιερίας, Τρικάλων, Φωκίδος. Τέλος, ενημερώνουμε τους αγρότες που έχουν υποστεί ζημιές οι καλλιέργειες ή το ζωικό τους κεφάλαιο, ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΕΛ.Γ.Α. θα αποζημιώνονται σταδιακά έτσι ώστε μέχρι το τέλος του α΄ τριμήνου του 2013 να έχει καταβληθεί το σύνολο των αποζημιώσεων.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Καρπούς φαίνεται να αποδίδει η πολιτική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δημιουργία της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου. Για την ακρίβεια, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής, κάλεσε με απόφασή του την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) να «παρουσιάσει τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου πριν από το τέλος του 2014». Σημειώνεται ότι το αίτημα για τη συγκρότηση της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, αποτελεί βασικό πυλώνα στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για το λόγο αυτό ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας είχε ήδη απευθύνει, τον περασμένο Οκτώβριο, σχετική επιστολή προς όλες τις εμπλεκόμενες Περιφέρειες, στην τελευταία γενική συνέλευση της CPMR (Διάσκεψη των Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης). Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια διάσκεψη την πρόταση για τη σύσταση της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, είχε υποστηρίξει ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος, ως αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα της CPMR με το οποίο ζητούνταν η σύσταση της Μακροπεριφέρειας. Ωστόσο, μετά και την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής η σύσταση της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου αποτελεί ορατό στόχο, γεγονός που μπορεί να διανοίξει κρίσιμα αναπτυξιακά πεδία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ήδη λειτουργούν και μάλιστα με σημαντικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες η Μακροπεριφέρειες της Βαλτικής και του Δούναβη, ενώ η Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου θα είναι η τρίτη που θα συσταθεί.

Γ. Βαρεμένος - Περίθαλψη ανέργων και ανασφάλιστων πολιτών στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Την ελεύθερη πρόσβαση και δωρεάν περίθαλψη των ανέργων και ανασφάλιστων πολιτών ζήτησε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, Λάμπρο Δημητρογιάννη. Ο βουλευτής επισκέφθηκε το νοσοκομείο και τα τμήματά του και συζήτησε με γιατρούς, νοσηλευτές, άλλους εργαζόμενους και πολίτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, συζήτησε με τον αρμόδιο διευθυντή την οικονομική κατάσταση του νοσοκομείου. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον διοικητή κ. Δημητρογιάννη, έθεσε με έμφαση το πρόβλημα της περίθαλψης των πολιτών που παραμένουν ανασφάλιστοι χωρίς καν να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ανασφαλίστου. Πρόβλημα που μεγεθύνεται συνεχώς, λόγω της δραματικής αύξησης της ανεργίας, της επέκτασης της περιστασιακής απασχόλησης και της αδυναμίας ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές. Ο διοικητής του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο του προγράμματος που παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Υγείας στη Βουλή, το οποίο, όπως υποσχέθηκε, θα αξιοποιήσει αδιάθετους κοινοτικούς πόρους προκειμένου να εξασφαλισθεί η παροχή υπηρεσιών υγείας σε αυτούς που απώλεσαν την ασφάλισή τους λόγω της ανεργίας και της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας.

ΨΗΦΙΣΜΑ της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας, που συνεδρίασε εκτάκτως, τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, αποφάσισε σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ και του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, για κινητοποιήσεις στην έδρα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος, να πραγματοποιήσει συγκέντρωση αιρετών και εργαζομένων στους Δήμους, στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και να επιδώσει στον Γενικό Γραμματέα κ. Μανώλη Αγγελάκα το παρακάτω ψήφισμα: Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση και την ενορχηστρωμένη επίθεση, μέσα από ένα συγχρονισμένο καταιγισμό συκοφαντιών, που δέχεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι Ο.Τ.Α έχουν συνεισφέρει όσο κανένας άλλος φορέας της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης στη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, ενώ ταυτόχρονα, εξασφαλίζουν τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, που μέχρι σήμερα επιβιώνει και λειτουργεί αποκλειστικά χάρις στις κοινωνικές δράσεις και δομές των Δήμων. Τονίζουμε ότι το Μεσοπρόθεσμο, με διατάξεις όπως αυτές που αναφέρονται σε διαθεσιμότητα (απολύσεις) δημοτικών υπαλλήλων και σύσταση παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, καταργεί ουσιαστικά την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο των Δήμων, ενώ η συνεχιζόμενη μείωση των θεσμοθετημένων πόρων τους, οδηγεί σε αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου τους και συμβάλλει στην παραπέρα υποβάθμιση της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε αντισυνταγματική διάταξη του Μνημονίου και των πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, που καταργούν το αυτοδιοίκητο και μετατρέπουν τους Δήμους σε μια ακόμη κρατική υπηρεσία. Δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα για την ακύρωσή τους. Αρνούμαστε κάθε συμμετοχή και συνευθύνη στα σχέδια για διαθεσιμότητα και απολύσεις εργαζομένων και δηλώνουμε ότι δεν θα υπογράψουμε καμία διαπιστωτική πράξη. Είμαστε αντίθετοι στις οποιεσδήποτε αυξήσεις Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και Δημοτικού Φόρου, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που η κοινωνία μαστίζεται από την οικονομική κρίση. Διεκδικούμε τα έσοδα που προέρχονται από πλουτοπαραγωγικές πηγές στα όρια των δήμων, να αποδίδονται στους αντίστοιχους δήμους. Ζητούμε την παράταση μεταφοράς αρμοδιοτήτων από 1η Ιανουαρίου 2013, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα Καλλικράτης, έως ότου εξασφαλιστούν και διατεθούν ιδιαίτερα στους μικρούς δήμους, χρηματοδοτικοί πόροι και αντίστοιχο προσωπικό. Δηλώνουμε ότι, έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου που μας ανέθεσαν οι πολίτες, δεν είμαστε διατεθειμένοι να υπηρετήσουμε ως απλοί υπάλληλοι τους Δήμους μας και να εφαρμόσουμε προειλημμένες αποφάσεις άλλων. Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα εκείνες τις διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου, που καταρρακώνουν το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλώνοντας απερίφραστα ότι θα αγωνιστούμε με όλα μας τα μέσα, για τη δικαίωση των στόχων μας.

Εγκαινιάστηκε η «Ιματιοθήκη της Αγάπης» και η Δωροέκθεση 2012.

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας γνωστοποιεί στον ιερό Κλήρο και τούς ευσεβείς Χριστιανούς ότι: Πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 7 Δεκεμβρίου 2012 τα εγκαίνια της «Ιματιοθήκης της Αγάπης», από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά. Η νέα αυτή προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως στην Ι. Π. Μεσολογγίου πραγματοποιείται με τη φροντίδα της Φιλανθρωπικής Ομάδας της Ι. Μητροπόλεως «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ». Σκοπό έχει να συγκεντρωθεί ρουχισμός για τις ανάγκες των απόρων αδελφών μας. Η ανταπόκριση και η προσφορά των πιστών της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέχρι αυτήν τη στιγμή είναι συγκινητική. Η «Ιματιοθήκη της Αγάπης» λειτουργεί στο κτίριο των πρώην Ιατρείων του Ι.Κ.Α. (έναντι του «Δροσινείου» Οικοτροφείου), κάθε Τρίτη πρωί και Πέμπτη απόγευμα. Το ίδιο απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου τελέσθηκαν από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας τα εγκαίνια της «Δωροέκθεσης 2012». Η Δωροέκθεση στεγάζεται στο χώρο της Σχολής Αγιογραφίας της Ι. Μητροπόλεως (στο ισόγειο του «Δροσινείου» Οικοτροφείου) και θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια όλων των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου σε ώρες καταστημάτων. Θα είναι τιμή και ευλογία για όλους, να βοηθήσουμε αυτές τις δραστηριότητες, επειδή ο,τι θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο χαρά σ’ εκείνους που έχουν ανάγκη, καθώς πλησιάζει η μεγάλη γιορτή της Αγάπης, τα Χριστούγεννα.

Συνελήφθη 35χρονος για διάπραξη κλοπών στην Τριχωνίδα.

Ο δράστης έβαζε φωτιά στα σπίτια που διερρήγνυε με σκοπό να καλύψει τα ίχνη του Συνελήφθη χθες (18-12-2012) το απόγευμα, στον Άγιο Βλάσιο Τριχωνίδας, από Αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Βλασίου σε συνεργασία με Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας ηλικίας 35 ετών σε βάρος του όποιου σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη κλοπών και εμπρησμών. Ειδικότερα την 17-12-2012 το απόγευμα, ο δράστης διέρρηξε τρεις εξοχικές κατοικίες στην περιοχή Μπόγρη Αγίου Βλασίου, στις οποίες φεύγοντας έβαλε φωτιά, ενώ παράλληλα επιχείρησε να διαρρήξει άλλα τρία σπίτια στην περιοχή. Από την αστυνομική έρευνα που ενεργήθηκε προέκυψε ότι, δράστης των κλοπών ήταν ο 35χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα (18-12-2012) το απόγευμα και συνελήφθη. Σε έρευνα που ενεργήθηκε στο όχημα του 35χρονου οι αστυνομικοί βρήκαν σχεδόν το σύνολο των αντικειμένων που είχε αφαιρέσει, τα οποία αφού κατασχέθηκαν αποδόθηκαν στους παθόντες. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγρινίου.

ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΚΑΙ ΚΡΕΣΤΕΝΑ.

Την ένταξη στο ΕΣΠΑ δύο έργων αστικών αναπλάσεων, σε Ναύπακτο και Κρέστενα, συνολικού προϋπολογισμού 4.710.080 ευρώ, υπέγραψε το μεσημέρι της Τρίτης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. Αναλυτικά, υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «αστική αναγέννηση Καστρόπολης Ναυπάκτου» με συνολικό προϋπολογισμό 3.752.900 ευρώ Το έργο αφορά την ανάπλαση, διαμόρφωση, αναβάθμιση και ενίσχυση του κεντρικού πυρήνα της πόλης, στην επέκτασή του ανατολικά της Καστρόπολης, που περικλείεται από τις οδούς Αρβανίτη- Θ. Νόβα-Π. Ρήγα-Αθηνών με τις οποίες συνδέονται οι ήδη διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι που συγκροτούνται από τις πλατείες Φαρμάκη, Πιά, Κεφαλόβρυσου, Τζαβελλαίων, Ησιόδου και Οξύλου. Το σύνολο της παρέμβασης περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: Ανάπλαση και λειτουργική διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων, οδών, κλπ) με παράλληλη εξασφάλιση χώρων φύτευσης, δικτύου άρδευσης και αστικού εξοπλισμού. Εργασίες οδοποιίας (οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση). Εργασίες τοποθέτησης κοινόχρηστου φωτισμού στις υπό ανάπλαση οδούς και πεζοδρόμια. Εργασίες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Για την ακρίβεια θα αντικατασταθούν οι αγωγοί ύδρευσης αμιάντου από αγωγούς πολυαιθυλενίου από τη δεξαμενή στη θέση Βαρναράχη έως τη γέφυρα του χειμάρρου Σκια και την πλατεία Φαρμάκη. Επίσης θα διαχωριστεί το υφιστάμενο παντορροϊκό αποχετευτικό δίκτυο επί της οδού Αθηνάς από την πλατεία Κεφαλόβρυσου μέχρι την πλατεία Φαρμάκη όπου ο υπάρχον λιθόκτιστος παντορροϊκός αγωγός θα παραμείνει ως αγωγός απορροής ομβρίων και παράλληλα θα τοποθετηθούν δίδυμοι αγωγοί για τη συλλογή των ακαθάρτων. Επίσης θα ολοκληρωθεί το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή παρέμβασης με τοποθέτηση νέων αγωγών και σύνδεσή τους με το υφιστάμενο δίκτυο. Τέλος, στην περιοχή παρέμβασης προβλέπεται και η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτροδότησης. Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «ολοκληρωμένη παρέμβαση πόλεως Κρεστένων Δήμου Ανδρίτσαινας» με προϋπολογισμό 957.180 ευρώ. Το έργο προβλέπει την ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα των Κρεστένων που περιλαμβάνει τις οδούς Αγ. Γεωργίου, Αθ. Διάκου, Καραϊσκάκη, Κανάρη, Ζαλόγγου και τμήματα των οδών Πανταζοπούλου και Ξενοφώντος. Αναλυτικά προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: Αποξήλωση της υφιστάμενης ασφάλτου στις οδούς Πανταζοπούλου από Ξενοφώντος έως Καραϊσκάκη, Αγ. Γεωργίου, Αθ. Διάκου, Καραϊσκάκη, Κανάρη και Ζαλόγγου και ανακατασκευή τους από κυβόλιθους και κανονισμένη πέτρα στα πεζοδρόμια των οδών. Με τις εργασίες αυτές θα ολοκληρωθεί η ανάπλαση της Ξενοφώντος από την είσοδο της πόλης έως την κεντρική πλατεία 25ης Μαρτίου στην οποία θα τοποθετηθεί συντριβάνι που θα συμβάλλει στην ανάδειξη της ανάπλασης. Ταυτόχρονα θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην οδό Πανταζοπούλου με την τοποθέτηση αγωγού οπλισμένου σκυροδέματος, φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής. Επίσης θα τοποθετηθεί κοινόχρηστος φωτισμός στα υπό ανάπλαση πεζοδρόμια και οδούς ενώ επίσης προβλέπεται η υπογειοποίηση των εναερίων δικτύων ηλεκτροδότησης στην περιοχή παρέμβασης. Μετά την υπογραφή και την ένταξη στο ΕΣΠΑ των δύο αυτών παρεμβάσεων ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας τόνισε: «Προχωράμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε τα έργα ΕΣΠΑ με εντάξεις, συμβασιοποιήσεις και εκτελέσεις έργων. Οι στόχοι μας είναι να πετύχουμε πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, να έχουμε ποιοτικά έργα και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και παράλληλα η δράση μας να καλύπτει, όπως οφείλει, το σύνολο της Περιφέρειας. Έχουμε σε εξέλιξη μια πλήρη γκάμα παρεμβάσεων σε όλους τους άξονες του ΕΣΠΑ που αυτήν την περίοδο αποτελούν τους μοναδικούς πόρους οι οποίοι μπορεί να υποστηρίξουν την αναπτυξιακή διαδικασία που είναι και η μοναδική θετική απάντηση στην βαριά κρίση που μας περιβάλλει».

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν μαζικά στην αυριανή, 24ωρη απεργία, εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή τους απέναντι στην ακραία και αντισυνταγματική πολιτική των απολύσεων που προωθεί η τρικομματική κυβέρνηση, με την πρωτόγνωρη και αντιδημοκρατική διαδικασία των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είχε έγκαιρα επισημάνει ότι τα σχέδια, κυβέρνησης και τρόικας, για μείωση κατά 150.000 του αριθμού των εργαζομένων στο Δημόσιο μέχρι το 2015, θα μεταφραστούν σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, 25.000 απολύσεις μόνο στο 2013, αποτελώντας ουσιαστικά το όχημα της δραματικής συρρίκνωσης του Δημόσιου Τομέα και της τελικής παράδοσης των Δημοσίων αγαθών στους ιδιώτες, με τελευταίο θύμα το σύνολο του Ελληνικού λαού ο οποίος θα στερηθεί υπηρεσιών για τις οποίες φορολογείται. Αντί η κυβέρνηση, και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να επανεξετάσουν αυτές τις καταστροφικές επιλογές για το Δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των πολιτών, όχι μόνο βάζουν στο στόχαστρο τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αορίστου Χρόνου, οδηγώντας τους στην «έξοδο» με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά έφτασε ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός να χαρακτηρίσει τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. «προνομιούχους» που «τρομοκρατούν, γιατί χάνουν τα προνόμιά τους», χαρακτηρίζοντας το δικαίωμα στην εργασία, προνόμιο !!! Απαντάμε και υπενθυμίζουμε στον κ. Πρωθυπουργό και στους εταίρους του στην τρικομματική κυβέρνηση, ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι τα μεγαλύτερα θύματα της άθλιας μνημονιακής πολιτικής, αφού την τελευταία τριετία υπόκεινται σε δραματικές περικοπές αποδοχών που ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις και το 50%. Ας ψάξουν αλλού, λοιπόν, για προνομιούχους και κυρίως σε κάθε λογής φανερές και κρυφές «λίστες». Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα δώσουμε αύριο, Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012, την πρέπουσα απάντηση στις προκλήσεις που δέχονται με τη μαζική παρουσία τους στην απεργία και τη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 12.00 μ.μ. Αγωνιζόμαστε κατά της περαιτέρω μείωσης των αποδοχών με την κατάργηση των δώρων, τη μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων, τη μείωση του εφάπαξ αλλά και τη μείωση του μισθού και των τακτικών αποδοχών που θα γίνει μέσω της νέας φορολογικής επιβάρυνσης, που θα έχει σαν συνέπεια την απώλεια 2 μισθών ανά οικογένεια. ΚΑΜΙΑ απόλυση για ΚΑΝΕΝΑ εργαζόμενο. ΟΧΙ στις μειώσεις των μισθών μας. ΟΧΙ στο νέο φορομπηχτικό νομοσχέδιο που επιβαρύνει τους μισθωτούς.

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΒΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, οργανώνει την Τετάρτη 19/12/2012, ώρα 18:30, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου (Γ. Σεφέρη, 2), εκδήλωση για την παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μ.Β.Α. στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» μερικής φοίτησης (part-time). Σκοπός του προγράμματος είναι η ακαδημαϊκή κατάρτιση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας για σύνδεση με τον παραγωγικό τομέα και συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τη δομή, το πρόγραμμα και τις θεματικές ενότητες, καθώς και να έρθουν σε επαφή με μέλη ΔΕΠ.

Μανώλης Αγγελάκας: ‘Αγροτική Ανάπτυξη: Νέα προοπτική-νέα φιλοσοφία’.

Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013 θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια τόνισε ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κ. Μανώλης Αγγελάκας, σε συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στο Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: ‘Αγροτική-περιφεριακή πολιτική της ΕΕ- εναλλακτικός τουρισμός-προοπτικές ανάπτυξης της κοιλάδας Αχελώου’. Ο Γ.Γ επεσήμανε, ακόμη, ότι η νέα ΚΑΠ στηρίζει τους αγρότες αλλά ταυτόχρονα απαιτεί υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα, που θα παράγονται με συγκεκριμένους όρους σε κάθε στάδιο παραγωγής και πρακτικές που θα σέβονται το περιβάλλον προάγοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ανθρώπινο, δε, δυναμικό, που θα μεταναστεύσει στην περιφέρεια από τα αστικά κέντρα φέρνει μαζί του την κουλτούρα των νέων τεχνολογιών, καλύτερη οργάνωση της παραγωγής και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, που αντιλαμβάνεται συγχρόνως την αναβάθμιση της προστιθέμενης αξίας τους. Ο ρόλος της Αποκεντρωμένης διοίκησης, πρόσθεσε ο κ. Αγγελάκας, είναι να διασφαλίσει τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των αγροτικών επιχειρήσεων, την αρτιότητα των δασών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με λιγότερη γραφειοκρατία. Αναφορικά δε με τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην κοιλάδα του Αχελώου, ο κ. Αγγελάκας σημείωσε ότι οι προοπτικές είναι μεγάλες, αλλά απαιτείται ρεαλιστικός σχεδιασμός, συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων και υιοθέτηση επιτυχημένων μοντέλων από άλλες χώρες της ΕΕ. Καταλήγοντας ο Γ.Γ. σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχουν ρεαλιστικά σχέδια και όχι να κυνηγούμε χίμαιρες, να βελτιωθούν οι υποδομές ώστε να υποδεχτεί η περιφέρεια τους « εσωτερικούς μετανάστες », να διατεθεί προς καλλιέργεια όλη η διαθέσιμη αγροτική γη και να δημιουργηθούν ομάδες αγροτών στα πλαίσια ενός νέου συνεταιριστικού κινήματος, χωρίς τις αμαρτίες του παρελθόντος.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ THE HOBBIT.

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος ΄΄ΑΝΕΣΙΣ΄΄ από την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 θα προβάλλει την ταινία : THE HOBBITbit: An: Ένα Αναπάντεχο Ταξίδι - 2012 Ο Bilbo Baggins (Martin Freeman) είναι ένα νεαρό Hobbit, το οποίο καλείται να αφήσει την ήρεμη ζωή και να ζήσει τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής του. Αναζητώντας κάποιον έμπιστο, ο μάγος Gandalf (Ian McKellen) εμπιστεύεται τον Bilbo να τον ακολουθήσει, έχοντας για παρέα δεκατρείς θαρραλέους νάνους των οποίων ηγείται ο θρυλικός πολεμιστής Thorin Oakenshield (Richard Armitage). Αποστολή τους είναι να επανακτήσουν το χαμένο βασίλειο του Erebor, το οποίο ο δράκος Smaug άρπαξε πολύ καιρό πριν από τους νάνους. Η γη που θα διανύσουν ο Bilbo και η παρέα του κρύβει θανάσιμες εκπλήξεις καθώς είναι γεμάτη από Goblins, Orcs, Wargs, γιγαντιαίες αράχνες και μάγους. Κι ενώ το ταξίδι τους οδηγεί ως το Lonely Mountain, η πορεία θα φέρει τον Bilbo πρόσωπο με πρόσωπο με το Gollum (Andy Serkis), στην πιο μοιραία συνάντηση της ζωής του... Σχεδόν μία δεκαετία μετά το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας «The Lord Of The Rings», της saga που επαναπροσδιόρισε τον όρο "επικό" στο σινεμά, ο Peter Jackson ξαναμαζεύει τους περισσότερους από τους συντελεστές που τον συντρόφευσαν τότε για να μεταφέρει ακόμα ένα βιβλίο του J.R.R. Tolkien. Ο λόγος φυσικά για το prequel της γνωστής τριλογίας «The Hobbit», το οποίο έγραψε ο μεγάλος Βρετανός συγγραφέας πριν από τα βιβλία του "Αρχοντα των Δαχτυλιδιών". Σκηνοθεσία : Peter Jackson Πρωταγωνιστούν : Martin Freeman, Elijah Wood, Andy Serkis, Ian McKellen , Cate Blanchett. 

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου καλεί τους εργαζόμενους της περιοχής στην 3ωρη στάση εργασίας στο ιδιωτικό τομέα την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 Δεκέμβρη από 12 – 3 μ.μ. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους , τους συνταξιούχους , τους άνεργους , τους νέους και τις νέες στη συνέχιση του αγώνα μας ενάντια στα μέτρα και την πολιτική της συγκυβέρνησης Ν.Δ- ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ, της Ε.Ε. και της τρόικας , των μονοπωλίων και της πλουτοκρατίας. Στον αγώνα ενάντια στα μνημόνια και τα μέτρα που οδηγούν σε μαζικές απολύσεις και ανεργία , σε νέα φοροληστεία και χαράτσια, σε ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και γης , που πετσοκόβουν μισθούς , μεροκάματα, συντάξεις και επιδόματα. Σας καλούμε στον αγώνα ενάντια στην ακρίβεια και τις νέες ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης και υπηρεσίες ( τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα, ρεύμα, νερό , τηλέφωνο κ.λ.π.), ενάντια στην πολιτική με τους κεφαλικούς φόρους από τη μια μεριά και από την άλλη τις νέες φοροαπλλαγές , εισφοροαπαλλαγές στα μονοπώλια και τη μεγαλοεργοδοσία , για να αυξάνουν τα υπερκέρδη τους. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, δεν υπάρχει ελπίδα χωρίς πάλη και ταξικό αγώνα για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής, δε χωράνε συμβιβασμοί και υποχωρήσεις μπροστά στο σάρωμα των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων μας. Μην ελπίζετε σ’ αυτούς που κατηγορούν σήμερα την κυβέρνηση για τα μέτρα και τάζουν «επαναδιαπραγμάτευση» του χρέους, άλλο μείγμα πολιτικής μέσα στη λυκοσυμμαχία των μονοπωλίων, την Ε.Ε., όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα στη μάχη με το ΠΑΜΕ και τα ταξικά σωματεία. ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ στην πλατεία Δημοκρατίας ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 12,30 το μεσημέρι.

Θεατρικές παραστάσεις για τα παιδιά - Δήμο Αμφιλοχίας.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας σε συνεργασία με τους φορείς του Δήμου διοργανώνει δωρεάν θεατρικές παραστάσεις για τα παιδιά, μία σε κάθε Δημοτική Ενότητα. Τις παραστάσεις θα παρουσιάσει το Ινστιτούτο Παιδαγωγικού Θεάτρου Θεάματος «Θεατρομάθεια» και αφορά έργο συμμετοχικού θεάτρου με τίτλο «Του Τραγουδιού το παραμύθι», του Τάκη Χρυσούλη. Το πρόγραμμα των παραστάσεων έχει ως εξής: Αμφιλοχία: Σάββατο 22 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30 (Αίθουσα Τρομπούκη). Μενίδι: Κυριακή 23 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 (Δημοτικό Σχολείο Μενιδίου). Νέο Χαλκιόπουλο: Κυριακή 23 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30 (Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ινάχου).

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ 15.000 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ.

Με το ποσό των 15.000 ευρώ ενισχύει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Σήμερα το πρωί ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Γεωργιόπουλος και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για την διάθεση του ποσού και την στήριξη μιας εξαιρετικά κρίσιμης κοινωνικής δομής «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία, με τα οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα, προσπαθεί, στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων της, να ενισχύσει δομές που στηρίζουν τον πολίτη και βελτιώνουν την θέση του», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεωργιόπουλος, προσθέτοντας ότι ανάλογες προγραμματικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί με τους Δήμους της Ι.Π. Μεσολογγίου, του Αγρινίου, της Ναυπάκτου και του Πύργου.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Νεκτάριος Μαρκογιάννης - Fragments of Darfur

Επ’ ευκαιρία της έκδοσης του πρώτου του βιβλίου με φωτογραφικό υλικό από το Νταρφούρ και έχοντας παρουσιάσει ήδη τη δουλειά αυτή σε Αγγλία και Σκωτία, ο διεθνής φωτογράφος Νεκτάριος Μαρκογιάννης κλείνει το θεματικό αυτόν κύκλο, στη γενέτειρα του το Μεσολόγγι, σε μια έκθεση, η οποία θα ανοίξει τις πύλες της στο κοινό, το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18.30 μ.μ. στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο πόλεμος στο Νταρφούρ, ο οποίος έχει πολλάκις χαρακτηριστεί ως γενοκτονία, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 2 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους, από την πάλη που ξέσπασε το 2003 μεταξύ της κυβέρνησης του Σουδάν και παραστρατιωτικών ομάδων. Όντας δύο χρόνια στο πεδίο ως φωτογράφος του ΟΗΕ, ο Νεκτάριος Μαρκογιάννης, αφηγείται ιστορίες μέσα από μια αλληλουχία σκηνών, οι οποίες συνδέονται αρμονικά. Καθήκον του, ήταν να καλύψει δραστηριότητες της αποστολής και να παρέχει σε διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία αλλά και άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ φωτογραφικό υλικό από το πεδίο, αναπτύσσοντας παράλληλα και δικά του προσωπικά projects. Η έκθεση αποτυπώνει “θραύσματα” από τη ζωή στο Νταρφούρ, πέρα από προκαταλήψεις και στερεότυπα με τη φωτογραφική ματιά του. Ο Νεκτάριος Μαρκογιάννης σπούδασε οικονομικά και φωτορεπορτάζ στην Αγγλία. Μετά από μια πολυετή καριέρα στον τομέα των τραπεζικών επενδύσεων, το πάθος του για τη φωτογραφία επικράτησε. Άρχισε να εργάζεται σαν φωτογράφος για τα Ηνωμένα Έθνη το 2008 στο Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων. Το 2011 ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Fotogravevi Gallery και το περιοδικό IZ στην Κωνσταντινούπολη. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί μέσα από πολλές δημοσιεύσεις του ΟΗΕ και έχει “φιλοξενηθεί” από πολλά περιοδικά και οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων των: IZ magazine, Fortune Magazine, Reuters, Brookings Institute και The Sudan Tribune. * Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου «FRAGMENTS of Darfur», θα διατεθούν στο Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ».

48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ 17 και 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

Με αλλεπάλληλες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου η άθλια τρικομματική συγκυβέρνηση «καταργώντας» ουσιαστικά το θεσμικό ρόλο της Βουλής «παλεύει» απεγνωσμένα να εφαρμόσει τη νομικά και συνταγματικά «διάτρητη» διάταξη περί απόλυσης-διαθεσιμότητας χιλιάδων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη συνεδρίασή που πραγματοποίησε την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και συγκεκριμένα: • Προκηρύσσει 48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τη ΔΕΥΤΕΡΑ 17 και ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. • Την στήριξη με την συμμετοχή και των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της καθιστικής διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι., που και αυτοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, στις 6.00 το απόγευμα, στην Πλατεία Συντάγματος-Αθήνα. • Συμμετέχουμε μαζικά στην 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, καθώς και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στην «Πλατεία Κλαυθμώνος-Αντώνη Μανιτάκη» στις 12.00 το μεσημέρι. Προσυγκέντρωση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη -Αθήνα). Δηλώνοντας όντως «τρομοκρατημένοι» από την πολιτική της άθλιας τρικομματικής συγκυβέρνησης που συνεχίζει κατά γράμμα τη μνημονιακή πολιτική των τελευταίων τριών ετών, που ξεκίνησε με στόχο «ένα εργαζόμενο για κάθε οικογένεια» και που θεωρεί πλέον «τη δουλειά προνόμιο», θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την ανατροπή στην πράξη των πολιτικών εξαθλίωσης της Ελληνικής κοινωνίας ενάντια σ’ αυτούς που θεωρητικά τουλάχιστον όφειλαν να την υπερασπίζονταν και να την υπηρετούν !!! Στόχος των κινητοποιήσεων μας δεν είναι εν μέσω εορτών να θιγούν κοινωνικές ομάδες και δραστηριότητες που έχουν ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα από τις μνημονιακές πολιτικές της άθλιας τρικομματικής συγκυβέρνησης και που «παλεύουν» με όρους επιβίωσης. Δεν θα επιτρέψουμε να υπονομεύσουν τον δίκαιο αγώνα μας που μόνο στόχο έχει την διατήρηση του «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Καλούμε του Συλλόγους-Μέλη μας να πάρουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για την επιτυχία των κινητοποιήσεων και με ιδιαίτερη ευαισθησία στις παραπάνω κατευθύνσεις, προκειμένου να μην επιτρέψουν τη συκοφάντηση του δίκαιου και έντιμου αγώνα μας. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ-ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ…

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 114 ΚΙΛΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό οδηγού οχήματος που μετέφερε 114 κιλά κάνναβης Σήμερα (14-12-2012) πρώτες πρωινές ώρες, στη Ρίζα Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια στοχευμένων ελέγχων Αστυνομικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας, για τη μεταφορά ναρκωτικών (κάνναβης) από την Αλβανία στη Χώρα μας, εντοπίσθηκε σταθμευμένο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπάκτου, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, εβδομήντα έξι (76) δέματα που περιείχαν κάνναβη, συνολικού βάρους -113,980- κιλών. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι το όχημα ήταν ιδιοκτησίας εταιρίας ενοικιάσεων οχημάτων με έδρα την Αθήνα και είχε εκμισθωθεί την προηγούμενη ημέρα (13-12-2012) από 28 αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας. Τις Αστυνομικές έρευνες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και το προανακριτικό έργο, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ.

Δεν θα υποτιμήσουμε την νοημοσύνη των συναδέλφων , των συμπολιτών και τη δική μας, παραθέτοντας επιχειρήματα για το πόσο λαθεμένη, άστοχη, επιζήμια, αψυχολόγητη, παράλογη κλπ είναι η απόφαση της κυβερνητικής Τρόικας, που ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου, για άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Δεν θα συμβάλλουμε στη διαιώνιση αυταπατών και στον αποπροσανατολισμό στέλνοντας υπομνήματα και επιστολές στον κ. Υπουργό, επιχειρηματολογώντας με τη λογική και το δίκαιο απέναντι στον εντεταλμένο θυροκολλητή της πολιτικής απόφασης του αφανισμού μας. Οι πολυεθνικές, οι όμιλοι, οι υπεραγορές, οι αλυσίδες, δεν ήθελαν και δεν θέλουν κομμάτι από τον τζίρο της αγοράς αλλά όλο τον τζίρο. Οι ζάμπλουτοι, που είναι ταυτόχρονα εφοπλιστές, τραπεζίτες, εμπορικοί κολοσσοί, μεγαλοεπενδυτές, δεν θέλουν κομμάτι από την αγοραστική δύναμη αλλά όλη την αγοραστική δύναμη. Όλοι αυτοί δεν ασκούν – παρεμβαίνοντας – επιρροή στη διαμόρφωσή της αλλά καθορίζουν και επιβάλλουν την εφαρμοζόμενη πολιτική στους πρόθυμους να τους υπηρετήσουν. Η κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας δεν αποτελεί μια αυτοτελή απόφαση, αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα των μέτρων που τα μνημόνια, οι εφαρμοστικοί νόμοι, οι δανειακές συμβάσεις τους, σφυρηλατούν για να αδειάσει η αγορά από τις μικρές ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις και να παραδοθούμε όλοι μας στα συρτάρια των υπεραγορών και των ομίλων τους. Η έπαρση και η στιγμή της ανακοίνωσης, από μέρους της εντεταλμένης για το θέμα πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, δεν μπορεί όμως να μην γεννά σοβαρά ερωτηματικά που απαιτούν πειστική απάντηση, για τους αδιάλειπτους διαλόγους μέχρι σήμερα με τις μνημονιακές κυβερνήσεις της συνδικαλιστικής μας ηγεσίας και την εμμονή της σε αυτούς, όταν η ίδια μάλιστα εμφανίζεται προδομένη, εξαπατημένη και οργισμένη, μετά από κάθε κυβερνητική εξαγγελία. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου δεν απευθύνεται και δεν διαμαρτύρεται στην 3κομματική συγκυβέρνηση και τον Υπουργό της. Δεν έχει νόημα. Άλλωστε θυροκολλητές αποφάσεων είναι. Με το σπαθί τους έχουν κερδίσει τον τίτλο και τον χαρακτηρισμό τους σαν Τρόικας εσωτερικού. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου καλεί: -τους Εμπορικούς Συλλόγους πανελλαδικά - τις Ομοσπονδίες - τους Αντιπροσώπους στην ΕΣΕΕ - την ΕΣΕΕ απορρίπτοντας τον χαρτοπόλεμο και την αλληλογραφία, να στηρίξουν, να συστρατευτούν και να οργανώσουν την διεκδίκηση - με όποιον αγώνα και αν χρειαστεί - της πρότασης της Ομοσπονδίας μας, των Εμπορικών Συλλόγων Β/Δ Ελλάδας και Νήσων, που διεκδικεί: Eθνικό ωράριο 45 ωρών με τρία απογεύματα κλειστά για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας και νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας.

Η "Διέξοδος" γιορτάζει τα Χριστούγεννα με αφιέρωμα στον Ελύτη.

Η "Διέξοδος" στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου διοργανώνει την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012 στις 7 το βράδυ ένα αφιέρωμα στον νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη και στην επιδραστική παρουσία του στο σύγχρονο ποιητικό γίγνεσθαι. Η εκδήλωση πραγματοποιείται εν όψει των Χριστουγέννων στα πλαίσια των συναντήσεων των βιβλιόφιλων της "Λέσχης Ανάγνωσης" με ομιλητή τον φιλόλογο κ. Δημήτρη Δραγγανά. Ο ποιητικός λόγος του Ελύτη είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρος από ποτέ. Φέρνει ελπίδα μέσα στην άμετρη καταστροφολογία και ανατρέπει την ζοφερή πραγματικότητα που μας ταπεινώνει. Για αυτούς που συγκινούνται από την ποίηση, για αυτούς που ενδιαφέρονται για τη ζωή και το έργο των ποιητών και για αυτούς που είναι εραστές της Τέχνης η είσοδος στη "Διέξοδο" , όπως πάντα, είναι ελεύθερη και τους περιμένει να ενώσουν μαζί της τη χαρά της απόλαυσης ενός άριστου χειριστή της Ελληνικής γλώσσας και βαθύ γνώστη της ζωής και του έργου του Ελύτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 50% ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των δικαιούχων του υπόλοιπου 50% της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου 2012 (αφορά στην καλλιεργητική περίοδο 2011) για όσους αγρότες είχαν λάβει προκαταβολή 50%. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν από σήμερα το απόγευμα, Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), ώστε να ενημερωθούν, με την αναγραφή του ΑΦΜ τους, για το ακριβές ποσό που τους αναλογεί από τη δεύτερη δόση της επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου. Τα ποσά πληρωμής θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη από τους δικαιούχους από το αύριο Σάββατο 15 Δεκεμβρίου από τα ΑΤΜ των Τραπεζών και την Δευτέρα 17.12.2012 από τα καταστήματα των Τραπεζών. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου 2012 που δεν είχαν λάβει προκαταβολή λόγω σφαλμάτων των αιτήσεων ή λόγω μη ταυτοποίησης με το αρχείο του ΟΓΑ, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι ολοκληρώνονται την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και η πληρωμή τους θα γίνει εντός της επόμενης εβδομάδας . O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης με αφορμή την καταβολή και του υπόλοιπου 50% της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών δήλωσε: «Όπως είχαμε δεσμευτεί, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε στους αγρότες, ότι παρόλες τις δυσκολίες που συναντήσαμε δεδομένης και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, καταφέραμε και συγκεντρώσαμε τα χρήματα που αντιστοιχούν στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαιοειδών, στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε να βοηθήσουμε στη μείωση του κόστους των εισροών. Τα χρήματα αυτά είναι δικοί μας πόροι. Και η προσπάθεια που καταβάλλουμε έγκειται στο ότι πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες να τα καταφέρουν στο επάγγελμά τους και να τα καταφέρουν στις καλλιέργειές τους. Επίσης την επόμενη εβδομάδα, πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με γνώμονα την ανάγκη ενίσχυσης των αγροτών, θα καταβάλλουμε και το υπόλοιπο 50% της ενιαίας ενίσχυσης, ύψους 1,1 δις ευρώ ».

Πραγματοποιήθηκε η θεμελίωση του 4ου Νηπιαγωγείου Μεσολογγίου.

Το θεμέλιο λίθο τοποθέτησε ο κ. Βίκτωρας Μελάς πρόεδρος του Ιδρύματος προσχολικής αγωγής «Βασίλειος Μελάς» στο χώρο που σε λίγους μήνες θα υπάρχει ένα νέο και σύγχρονο νηπιαγωγείο. Η θεμελίωση έγινε παρουσία του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτη Κατσούλη ο οποίος δήλωσε: ¨Το έργο προσφοράς του Ιδρύματος Μελά, ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια είναι μεγάλη καθώς έχουν κτιστεί πάνω από 190 σχολεία. Σε λίγους μήνες στο χώρο που θεμελιώνεται σήμερα θα ξεκινούν το ταξίδι στη γνώση τα παιδιά της περιοχής και ευχαριστούμε τον κ. Μελά που με τη δωρεά του θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να έχουν ένα σύγχρονο και ασφαλές νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια, στο χώρο της Πινακοθήκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ανακήρυξε τον κ. Βίκτωρα Μελά επίτιμο δημότη Μεσολογγίου για το σύνολο της προσφοράς του . Αξίζει να σημειώσουμε πως το Ίδρυμα Μελά έχει δωρίσει και το νηπιαγωγείο Κατοχής. Ο κ. Μελάς φανερά συγκινημένος αναφέρθηκε στις σχέσεις της οικογενείας του με τη περιοχή του Μεσολογγίου από την εποχή της Εξόδου και ευχαρίστησε τη δημοτική αρχή για την τιμή που του έγινε.

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Σε διαβούλευση η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες.

Κύκλο συναντήσεων με στόχο την διαβούλευση της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για την ανακούφιση των δανειοληπτών, πραγματοποιεί ο εισηγητής για θέματα ανάπτυξης της Κ.Ο κ. Θάνος Μωραΐτης . Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μωραΐτης είχε συναντήσεις με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Θανάση Σκορδά και την αρμόδια για θέματα ανάπτυξης της ΔΗΜΑΡ κ. Ασημίνα Ξυροτήρη. Στις συναντήσεις αυτές ο κ. Μωραΐτης παρουσίασε την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «είναι ρεαλιστική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών χωρίς παράλληλα να θέτει σε κίνδυνο την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών» οι οποίες όπως σημείωσε όμως χαρακτηριστικά «πρέπει να ανταποκριθούν με την σειρά τους στην κοινωνική τους ευθύνη». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε οτι «η πρόταση μπορεί να αποτελέσει την βάση για ένα κοινό σχέδιο νόμου το οποίο θα στηριχτεί και από τους τρεις κυβερνητικούς εταίρους». Την επόμενη Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου το ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει διαδικασία διαβούλευσης της πρότασης νόμου με κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς, ώστε να ενσωματώσει στην τελική πρόταση τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους.

Περιβαλλοντική ενημέρωση μαθητών από τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού στο πλαίσιο του προγράμματος πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας.

Στα πλαίσια πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού υποδέχτηκε τους μαθητές της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου Ανέζας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον περιβαλλοντολόγο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, κ. Δημ. Μπαρέλο, για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού καθώς και για τη μεγάλη οικολογική και επιστημονική αξία που παρουσιάζει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι μαθητές για την εξαιρετικής σημασίας ορνιθοπανίδα, καθώς η περιοχή του Αμβρακικού είναι σημείο συγκέντρωσης, ανεφοδιασμού, και ξεκούρασης μεγάλης ποικιλίας μεταναστευτικών πουλιών. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μαθητών, των συνοδών εκπαιδευτικών και του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού για τα προβλήματα που υποβαθμίζουν την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού. Στο τέλος της επίσκεψης μοιράστηκαν φυλλάδια του Φορέα Διαχείρισης με χρήσιμες πληροφορίες για την βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής και αναμνηστικά δωράκια για τους μαθητές.

Συναυλία Αγάπης για το "Παναγιά Ελεούσα.

Ο Σύλλογος φίλων γονέων και εθελοντών του εργαστηρίου "Παναγία Ελεούσα" και το Δημοτικό Ωδείο Μεσολογγίου σας προσκαλούν στη Συναυλία Αγάπης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του π. Νομαρχιακού Μεγάρου. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τη στήριξη του "Παναγία Ελεούσα"

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Οδηγίες για Χριστουγεννιάτικες Αγορές.

Παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Οι καταναλωτές θα πραγματοποιήσουν τις προμήθειες τους, για τις γιορτές. Η αγορά, τα εμπορικά και τα άλλα καταστήματα, είναι έτοιμα, με τις στολισμένες βιτρίνες, να υποδεχθούν τους Καταναλωτές. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., έχοντας, πάντα, πρωταρχικό του μέλημα το συμφέρον και την προστασία του Καταναλωτή, δίνει οδηγίες, προς τους Καταναλωτές, ώστε να αποφύγουν τα διάφορα παιχνίδια, που θα θελήσουν να παίξουν, σε βάρος τους, μερικοί καιροσκόποι. Πρέπει να κινηθούμε, με περίσκεψη και προγραμματισμό. • Για μια σωστή διατροφή, το σύνθημα του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι: "Φρούτα και λαχανικά της εποχής". Είναι πιο φτηνά και υγιεινά. Δεν έχουν επιβαρυνθεί, με υπερβολική λίπανση, ορμόνες και φυτοφάρμακα. Ένα μεγάλο πλήθος οπωροκηπευτικών παράγεται, κάθε εποχή του έτους. Ας αποφύγουμε τα αμφιβόλου ποιότητας και τρόπου παραγωγής προϊόντα, εκτός εποχής. Οι ντομάτες και τα αγγουράκια μόνο τον πληθωρισμό και το κόστος του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού ανεβάζουν και δε βοηθούν, στη σωστή και υγιεινή διατροφή, που μας παρέχει η μεσογειακή δίαιτα. Για τα άλλα υψηλότιμα φρούτα και λαχανικά, εκτός εποχής, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, στις τιμές, που γενικά είναι παραπλανητικές (συχνά φαίνονται καθαρά μόνο οι τιμές των υποβαθμισμένων προϊόντων, που παραπλανούν τον Καταναλωτή). Η ελλιποβαρής ζύγιση και άλλες "επινοήσεις" των πωλητών, λόγω της μεγάλης κίνησης, βρίσκονται, επίσης, στο προσκήνιο. • Ας μην αγοράζουμε τρόφιμα, σε μεγάλες ποσότητες, που δεν είναι απαραίτητες, για τη συνηθισμένη διατροφή μας. • Αγοράζουμε, τρόφιμα, από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς. Οι αγορές τροφίμων, από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές ή από δήθεν παραγωγούς θα πρέπει να αποφεύγονται, διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων, που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα, στην υγεία του. • Αγοράζουμε πουλερικά και κρεατικά, που είναι τοποθετημένα, σε ψυγεία ή προθήκες ψυγεία και όχι αυτά, που είναι εκτός ψυγείου, κρέμονται, από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα, σε σκόνες και μικρόβια. • Αγοράζουμε το νωπό κρέας, όσο γίνεται, πιο κοντά, στην ημερομηνία, που θα διοργανώσουμε το τραπέζι και το αποθηκεύουμε, στο ψυγείο μας, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, μετά την αγορά του. • Αποθηκεύουμε το κατεψυγμένο κρέας, στον καταψύκτη μας, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, μετά την αγορά του και σιγουρευόμαστε ότι παραμένει κατεψυγμένο. • Βεβαιωνόμαστε ότι, στα σημεία αγοράς, τα νωπά κρέατα διατηρούνται, υπό ψύξη και, ποτέ, σε ανοιχτούς, μη ψυχώμενους χώρους. Τα κατεψυγμένα κρέατα πρέπει να διατηρούνται, σε κατάψυξη. • Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες), χωρίς πούπουλα και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (σε καρτελάκι μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο, πάνω στο κρέας), όπου φαίνεται και η ημερομηνία ανάλωσης. • Τα κατεψυγμένα πουλερικά, τα οποία προέρχονται, από ομαδική συσκευασία και πωλούνται ασυσκεύαστα, μπορούν να πωλούνται, χωρίς ατομική ένδειξη, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις της δεύτερης συσκευασίας υπάρχουν, στην προθήκη του καταψύκτη πώλησης. • Η διάθεση, στην αγορά, πτηνοτροφικών προϊόντων (πουλερικά, αυγά κ.λπ.), με ενδείξεις, περί ειδικού τρόπου παραγωγής τους (π.χ. «ελευθέρας βοσκής», «βιολογικής εκτροφής» κ.λπ.), πρέπει να συνοδεύεται και από το ειδικό, κατά περίπτωση, σήμα, που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – AGROCERT, σε πιστοποιημένες εκτροφές ή εγκαταστάσεις. • Το κρέας αμνοεριφίων εγχώριας παραγωγής φέρει σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος «τυρκουάζ», με σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. Σε σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, «ELLAS» ή «ΕL». • Το κρέας αμνοεριφίων, που προέρχονται, από κοινοτικές χώρες φέρει σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος «τυρκουάζ» και έχει σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. Σε σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, πρέπει να αναγράφονται τα αρχικά του ονόματος της κοινοτικής χώρας προέλευσης. • Το κρέας αμνοεριφίων εισαγωγής, από τρίτες χώρες, είτε έχουν σφαχτεί, στην Ελλάδα, είτε όχι, φέρει, υποχρεωτικά, σφραγίδες, σε χρώμα «καστανό», δηλαδή τη σφραγίδα καταλληλότητας (ωοειδή ή στρογγυλή) και σφραγίδα, σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, στο εσωτερικό της οποίας αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας. • Το κρέας βοοειδών πρέπει, πέραν της σφραγίδας καταλληλότητας, να συνοδεύεται, από πρόσθετη επισήμανση, με τη μορφή ειδικής αδιάβροχης ετικέτας, η οποία να είναι σταθερά προσαρτημένη, επί του σφάγιου. Η πρόσθετη αυτή επισήμανση των βοοειδών θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κωδικό αναγνώρισης του ζώου, την ημερομηνία σφαγής, τη χώρα γέννησης, τη χώρα εκτροφής και τη χώρα σφαγής του ζώου. Για το κρέας βοοειδών, που προέρχεται, από ζώα, που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάγηκαν, στην Ελλάδα, πρέπει να αναγράφεται, στην ετικέτα, «χώρα καταγωγής Ελλάδα» και η ετικέτα να έχει πλαίσιο χρώματος «μπλε του ουρανού». • Ας μειώσουμε την κατανάλωση κόκκινου κρέατος και κίτρινων τυριών. • Για επιδόρπιο, ας προτιμήσουμε φρούτα. Μια πλούσια φρουτοσαλάτα, ψητά μήλα, στο φούρνο, πασπαλισμένα, με κανέλα, ζελέ ή γιαούρτι, με χαμηλά λιπαρά, με κομματάκια φρούτων, είναι κάποιες αθώες και συγχρόνως γευστικές προτάσεις. • Πριν από οτιδήποτε άλλο, ας βάλουμε, στο πιάτο, σαλάτα. Αφ’ ενός θα ελαττώσει το διαθέσιμο χώρο, για τα υπόλοιπα φαγητά και αφ’ ετέρου θα μας κόψει την όρεξη. • Προσοχή, στην κατανάλωση αλκοόλ. Αν πιούμε, καλό είναι να προτιμήσουμε κρασί ή μπύρα, που περιέχουν λιγότερο οινόπνευμα ή, εναλλακτικά, μπορούμε να συνδυάσουμε το ποτό μας, με σόδα ή αναψυκτικό, με λίγες θερμίδες και έτσι να το κάνουμε να διαρκέσει περισσότερο. • Για κάθε αγορά μας, επιμένουμε, στην έκδοση απόδειξης πληρωμής. • Αν τα οικονομικά μας δε μας επιτρέπουν να αγοράσουμε όλα όσα επιθυμούμε, ας μην προσφεύγουμε, σε δάνεια ή πιστωτικές κάρτες. Όλα τα δάνεια και οι κάρτες, άσχετα με την ονομασία τους (καταναλωτικά, προσωπικά, εορτοδάνεια, διακοποδάνεια, χρυσές, ασημένιες ή χάλκινες πιστωτικές κάρτες) είναι «χρήμα μετρητό». Σε πολύ μικρό διάστημα, θα κληθούμε να αποπληρώσουμε τις δόσεις μας. Διαπραγματευόμαστε τον τρόπο πληρωμής, όταν πρόκειται να πληρώσουμε, με εντολές του καταναλωτικού μας συνεταιρισμού ή με την πιστωτική μας κάρτα. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι πληρωμή "τοις μετρητοίς" και δεν πρέπει να δεχθούμε οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση. • Προσοχή, στις δελεαστικές διαφημίσεις και προσφορές τουριστικών γραφείων. Οι καταγγελίες, για παραπλάνηση ακόμα και εξαπάτηση καταναλωτών, αυτή την περίοδο, αυξάνονται, κατακόρυφα. • Ας μην ξεκινάμε, με την εικόνα ενός διαφημιστικού μηνύματος, στο μυαλό μας. Η ωραιοποιημένη εικόνα της τηλεόρασης είναι βέβαιο ότι διαφέρει, από την πραγματικότητα και αυτό θα πρέπει να το ερευνήσουμε μόνοι μας. • Ας προγραμματίσουμε τις αγορές μας. Κάνουμε ένα κατάλογο, με τα προϊόντα και τα άλλα αγαθά, για κάθε μέλος της οικογένειας, που θέλουμε να προμηθευτούμε. Δεν ξεφεύγουμε, από τον προγραμματισμό μας. Η αγορά είναι ελκυστική, οι βιτρίνες στολισμένες και η γιορτινή διάθεση, είναι πιθανόν να μας οδηγήσει, στην υπερκατανάλωση. • Για τα τυποποιημένα είδη, τις συσκευές, τα στολίδια κ.λπ., είναι χρήσιμο να κάνουμε μία "μίνι" έρευνα της αγοράς. Ας επισκεφτούμε, τουλάχιστον, 2-3 καταστήματα, που πωλούν ομοειδή προϊόντα. Είναι βέβαιο ότι θα διαπιστώσουμε ουσιώδεις διαφορές, στις τιμές, που θα μας ανταμείψουν, για το χρόνο, που «χάσαμε». • Προτιμούμε τα επώνυμα προϊόντα και αγοράζουμε, από επώνυμα καταστήματα, όχι από πλανόδιους πωλητές, τους οποίους δεν μπορούμε να βρούμε, ώστε να αποζημιωθούμε, σε περίπτωση, που το προϊόν είναι ελαττωματικό. • Για τα συσκευασμένα προϊόντα, πρέπει να διαβάζουμε, με προσοχή την ετικέτα, (χώρα κατασκευής, σύνθεση προϊόντος, διεύθυνση κατασκευαστή ή εισαγωγέα) και τις οδηγίες χρήσης. • Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να μας παράσχουν οδηγίες χρήσης, στα ελληνικά. • Πριν αγοράσουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια ή παιδικά παιχνίδια, ενημερωνόμαστε, για τις προδιαγραφές ασφάλειάς τους. Οι γιορτές δε σημαίνουν υπερκατανάλωση Προσοχή, λοιπόν και... Καλές Γιορτές!!!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ.

Με αφορμή τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την επανεκκίνηση των έργων στους 4 οδικούς άξονες της χώρας, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας Παύλος Π. Μοσχολιός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Για μια ακόμη φορά η κεντρική πολιτική ηγεσία επιλέγει την μονομερή ανάπτυξη στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Για μια ακόμη φορά, ψαλιδίζονται οι προοπτικές της Δυτικής Ελλάδας. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε την περικοπή του φυσικού αντικειμένου της Ολυμπίας και της Ιονίας οδού, που οδηγεί σε περαιτέρω απομόνωση και υποβάθμιση της Περιφέρειάς μας. Είμαστε έτοιμοι, Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς και κάτοικοι της περιοχής, να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε την ολοκλήρωση των δύο μεγάλων έργων, ώστε, σε συνδυασμό με άλλα έργα και δράσεις, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας.»

Συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι, τρεις αλλοδαποί που μετέφεραν ναρκωτικά.

Κατασχεθήκαν περισσότερα από δυο κιλά κάνναβη Συνελήφθησαν χθες (12-12-2012), αργά το απόγευμα, στο 37Ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας, τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 28, 27 και 25 ετών σε βάρος των όποιων σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη). Ειδικότερα, οι Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Αιτωλίας στα πλαίσια ελέγχων για την πρόληψη της εγκληματικότητας εντόπισαν τους τρεις αλλοδαπούς να επιβαίνουν σε Ι.Χ. Επιβατηγο αυτοκίνητο. Στη θέα των αστυνομικών οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και επιχειρώντας επικίνδυνους ελιγμούς, καταδιωκόμενοι από τους αστυνομικούς οι οποίοι τους ακινητοποίησαν μετά από έξι χιλιόμετρα περίπου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι τρεις συλληφθέντες πέταξαν από το όχημα τους μια σακούλα που περιείχε δυο συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 2.110 γραμμαρίων. Σε σωματικές έρευνες που ακολουθησαν οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, το χρηματικό πόσο των 70 ευρώ, ένα βιβλιάριο καταθέσεων και μια φωτογραφική μηχανή. Επίσης κατασχέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου ενώ οι έρευνες για συμμέτοχη τους σε παρομοιες πράξεις συνεχίζονται. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Μεσολογγίου.