Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS.

Μετά τη θετική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα για αξιοποίηση του μηχανισμού καταβολής ενισχύσεων στους Έλληνες κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της απότομης αύξηση των ζωοτροφών και ιδιαίτερα των πρωτεϊνούχων (Κανονισμός de minimis), ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης, μετά τη συλλογή των στοιχείων από τις διάφορες κατηγορίες κτηνοτροφικών κλάδων και σε συνεργασία μαζί τους, ανακοινώνει την κατανομή των ποσών που θα διανεμηθούν στους διάφορους κλάδους (πίνακας 1). Για την οριστικοποίηση ενίσχυσης ελήφθησαν υπόψη: Α) οι άλλου είδους εισοδηματικές ενισχύσεις που λαμβάνουν (ενιαία ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση, άρθρο 68) Β) η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να μην υποστεί πλήγμα το παραγωγικό κτηνοτροφικό δυναμικό της χώρας (χοιρομητέρες ή νεαρά θηλυκά ζώα αιγοπροβάτων και βοοειδών ) Γ) το μέγιστο όριο που θέτει ο Κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ανά δικαιούχο εκμετάλλευση που μπορεί να καταβληθεί Δ) μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους η καλή λειτουργία των εκμεταλλεύσεων και η αποφυγή παρατυπιών. Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν όλοι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, καθώς και η μεταφορά των ποσών ύψους 25 εκατ. ευρώ που εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπροσθέτως, με βάση και την απάντηση της Ε.Ε στο αίτημα της Ελλάδας, θα δοθούν 5 εκατ. Ευρώ στο πλαίσιο του Άρθρου 68 σε κτηνοτρόφους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, δηλαδή το σύνολο των ενισχύσεων αναμένεται να ανέλθει σε 30 εκατ. ευρώ. Όπως δήλωσε ο Υπουργός κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης «με τη διαδικασία αυτή που εφαρμόζεται πρώτη φορά στη χώρα μας, στόχος μας είναι η υποβοήθηση των κτηνοτρόφων με όλα τα διαθέσιμα μέσα, εξασφαλίζοντας με διαφάνεια ότι κάθε ευρώ που θα καταβληθεί θα «πιάσει τόπο». Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στη γενική πολιτική του Υπουργείου για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας του τόπου και στη σταδιακή υποκατάσταση των εισαγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων, όπου η χώρα μας είναι η ελλειμματική». Κατανομή των ποσών ήσσονος σημασίας στους κτηνοτρόφους ( de minimis) α/α Κατηγορία Ποσά που εκτιμάται από τα προσωρινά στοιχεία ότι θα κατανεμηθούν στον κάθε κτηνοτροφικό κλάδο σε εκ. € 1 Χοιροτρόφοι (χωρίς ενισχύσεις) 6,5- 7 εκ € 2 Πτηνοτρόφοι (χωρίς ενισχύσεις) 5-5,5 εκ € 3 Αιγο-Προβατοτρόφοι, Αγελαδοτρόφοι πεδινών περιοχών 9-9,5 εκ € 4 Αιγο-Προβατοτρόφοι, Αγελαδοτρόφοι ορεινών περιοχών 2 -2,5 εκ € (οι οποίοι θα λάβουν επί πλέον 5 εκ € από το άρθρο 68)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου