Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε στη 3η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου CHERPLAN / South East Europe.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε στη 3η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου CHERPLAN / South East Europe που πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Νοεμβρίου 2012 στην πόλη των Σκοπίων της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Το ΠΤΑ/ΠΔΕ αποτελεί τον έναν από τους 13 συνολικά Ευρωπαίους Εταίρους που το απαρτίζουν, συνολικά από 7 χώρες. Σε παράλληλη δράση πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για την οικονομική αναζωογόνηση των πιλοτικών περιοχών μελέτης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διατήρηση της πολιτισμικής αρχιτεκτονικής που συνάδει με το περιβάλλον, αποτέλεσε το θέμα συμμετοχής της εκπροσώπησης του ΠΤΑ/ΠΔΕ λαμβανομένων υπόψη των αναγκών που χρήζει η περιοχή του ιστορικού κάστρου και του λιμανιού της Ναυπάκτου. Κατόπιν οργάνωσης, εκ μέρους του κάθε Εταίρου, ομάδων εκπροσώπησης φορέων για τη σύνθεση Επιτροπών Παρακολούθησης των πιλοτικών δράσεων του Έργου CHERPLAN – οι αμέσως επόμενες ενέργειες θα είναι η οργάνωση εργαστηριακών συναντήσεων για την ανταλλαγή πληροφοριακού υλικού και εμπειριών. Η αλληλεπίδραση αυτών κρίνεται αναγκαία τόσο για την εξωστρέφεια των αποτελεσμάτων του Έργου όσο και για την προβολή του Δήμου Ναυπακτίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Πληροφορίες για το Έργο CHERPLAN στην ιστοσελίδα: www.cherplan.eu.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου