Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των μεταναστών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες - Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled (με διακριτικό τίτλο SolNet PID) .ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» Το έργο «Δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων Δήμων Αγρινίου, Θέρμου και Ξηρόμερου, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη « Δίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των μεταναστών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες (SolNet PID)» και αφορά τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ) του πληθυσμού. Συγκεκριμένα αφορά στην προετοιμασία του πληθυσμού – στόχου για την εύρεση εργασίας. Απευθύνεται σε ανέργους, κατοίκους των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου και Ξηρόμερου που ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες: μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με αναπηρία, οικονομικοί μετανάστες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους όρους της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Οικονομία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των μεταναστών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες (SolNet PID)» συστάθηκε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ωφελούμενοι της πράξης είναι 80 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι διαμένουν στους Δήμους Αγρινίου, Θέρμου και Ξηρόμερου - Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες: μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με αναπηρία, οικονομικοί μετανάστες. Ενδεικτικά οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου αφορούν:  Κατάρτιση Ωφελούμενων: Η πράξη έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει τέσσερα προγράμματα κατάρτισης των 120 ωρών τα οποία θα είναι 48 ώρες θεωρία και 72 πρακτική.  Συμβουλευτική Ωφελουμένων: Εξατομικευμένη ενημέρωση και υποστήριξη των ωφελουμένων για τους στόχους του σχεδίου και τη συνολική προετοιμασία τους προκειμένου να προχωρήσουν σε είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.  Δικτύωση Ωφελουμένων: Λειτουργία και συντήρηση ανοικτού portal επικοινωνίας όπου θα γίνονται συζητήσεις σχετικά με το έργο και τις ομάδες στόχου, ενημέρωση κλπ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για το έργο και τη δυνατότητα συμμετοχής τους, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-14.00 στα παρακάτω σημεία ενημέρωσης: EUROTEAM ΚΕΚ Α.Ε. Αναπαύσεως 14, ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ.: 26410 25019 Fax: 26410 25611 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Παπαστράτου 53, ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ.: 26410 74701 Fax: 26410 22590 ΝΟΜ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Βαλτινών & Δεληγιώργη 25, ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ.: 26410 24198 Fax: 26410 24198 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ Πλ. Οικ. Νικολίτσα, ΘΕΡΜΟ Τηλ.: 26443 60100 Fax: 26440 23179 ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ Τηλ.: 26463 60500 Fax: 26460 42531 Υποβολή αιτήσεων έως 18/12/2012.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου