Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Ίδρυση Συλλόγου Εθελοντικής Αιμοδοσίας Δήμου Καρπενησίου.Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου της 18ης Απριλίου 2011, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Κλεομένη Λάππα και λαμβάνοντας υπόψη της προτάσεις της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας, ψηφίστηκε το καταστατικό ίδρυσης του Συλλόγου Εθελοντικής Αιμοδοσίας Δήμου Καρπενησίου.
Σκοπός του συλλόγου είναι η ανάδειξη και ισχυροποίηση της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοτών, η πρόβλεψη για πιθανή ανάγκη σε αίμα, αλλά και η πολύτιμη προσφορά ζωής στο κοινωνικό σύνολο, με την προσφορά αίματος.Υπεύθυνος για την λειτουργία και διαχείριση της τράπεζας αίματος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για θέματα υγείας, ο οποίος και θα διατηρεί Μητρώο αιμοδοτών και των δοσοληψιών του αίματος.

Το συμβούλιο του Συλλόγου είναι πενταμελές και αποτελείται από τα εξής μέλη:
- Τον Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για θέματα υγείας
- Έναν (1) Σύμβουλο της αντιπολίτευσης.
- Τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας
- Έναν (1) υπάλληλο του Δήμου Καρπενησίου
(Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας ζωής)
- Έναν (1) δημότη και συγκεκριμένα ένα (1) μέλος του συλλόγου
“Συν στον Άνθρωπο” ως τον μοναδικό αμιγώς φιλανθρωπικού
χαρακτήρα σύλλογο.

Οι δικαιούχοι είναι:
1) Οι αιμοδότες μέλη του συλλόγου καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους μέχρι Α΄Βαθμού συγγένειας δηλαδή σύζυγοι – παιδιά – γονείς.

2) Τα αδέλφια των μελών του συλλόγου με την προϋπόθεση σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα οριστεί και όχι μεγαλύτερο του ένα (1) μήνα θα υποχρεούνται να αναπληρώσουν την συγκεκριμένη ποσότητα στην Τράπεζα Αίματος.

3) Οι μη αιμοδότες μέλη του συλλόγου που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να δώσουν αίμα για λόγους υγείας, γεγονός το οποίο θα πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο από ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, αλλά θα μπορούν όμως για λογαριασμό τους να δώσουν άλλα μέλη της οικογενείας τους.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα και πάντα σε συνεννόηση με το προσωπικό του Σταθμού Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, θα γίνονται ομαδικές λήψεις αίματος όχι λιγότερες των 10 μονάδων στον χώρο του Νοσοκομείου.

Επίσης, θα μπορεί όποιο μέλος επιθυμεί να πηγαίνει στο Σταθμό Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Καρ/σίου να δίνει αίμα το οποίο θα χρεώνεται στην καρτέλα του για λογαριασμό του συλλόγου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον υπεύθυνο του συλλόγου για να ενημερώνονται και τα μητρώα του συλλόγου.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου Εθελοντικής Αιμοδοσίας, θα πρέπει το κάθε μέλος ή μέλος οικογένειας του να δίνει τουλάχιστον δύο φιάλες κάθε έτος.

Τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντικής Αιμοδοσίας Δήμου Καρπενησίου που θα έχουν ανάγκη και θα θέλουν να λάβουν αίμα, προσκομίζουν έγκαιρα βεβαίωση από τον αρμόδιο ιατρό του Νοσοκομείου για την συγκεκριμένη ποσότητα στον υπεύθυνο του συλλόγου, ο οποίος με έγκαιρη τηλεφωνική ενημέρωση για την εκάστοτε ανάγκη σε αίμα και ταυτόχρονα με ειδικό σημείωμα που θα χορηγείται, θα απευθύνεται στο Αρμόδιο τμήμα της Αιμοδοσίας.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κλεομένης Λάππας δήλωσε:

Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής προχώρησε στη σύσταση του Συλλόγου Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου Καρπενησίου.
Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια χειρονομία φροντίδας και αγάπης προς τον συνδημότη μας. Είναι μια πραγματική προσφορά προς τον συνάνθρωπο μας, ένα δώρο ζωής, ένα ανεκτίμητο αγαθό. Μια μονάδα αίματος μπορεί να βοηθήσει στο να σωθεί η ζωή ενός ή περισσοτέρων συνδημοτών μας. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να γίνουν μέτοχοι της προσπάθειας μας αυτής.
Ενημέρωση από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παρουσία του βακτηρίου Enterohaemorrhagic Escherichia Coli (Ο104) σε αγγούρια.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) της Ε.Ε. ενημέρωσε άμεσα (27.05.2011) τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρουσία του βακτηρίου Enterohaemorrhagic Escherichia Coli (Ο104) σε αγγούρια συμβατικής και βιολογικής γεωργίας καταγωγής Ισπανίας, το οποίο προκάλεσε το θάνατο καταναλωτών στη Γερμανία.
Από ελέγχους που πραγματοποίησε και συνεχίζει να πραγματοποιεί το ΥΠΑΑΤ προκύπτει ότι καμία παρτίδα αγγουριών προέλευσης Ισπανίας ή άλλης κοινοτικής χώρας (όπως Γερμανία, Δανία, Ολλανδία) δεν έχει διακινηθεί ούτε και διατεθεί για κατανάλωση στην χώρα μας.Για προληπτικούς λόγους και παρά το γεγονός ότι δεν έχει καταγραφεί έως σήμερα κανένα κρούσμα στην Ελλάδα, το ΥΠΑΑΤ έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές για διενέργεια ελέγχου σε κάθε φορτίο αγγουριών συμβατικών και βιολογικών που ενδεχόμενα διακινηθεί από άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή παρουσιάζεται προς εισαγωγή από Τρίτη Χώρα. Επιπλέον, έδωσε εντολή για διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στα εγχωρίως παραγόμενα αγγούρια, τα οποία προορίζονται είτε για διακίνηση στην εγχώρια αγορά, είτε για αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος είτε για εξαγωγή σε Τρίτη χώρα.
Το ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλες τις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών ώστε να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία.
Τέλος επισημαίνουμε ότι το ΥΠΑΑΤ εφαρμόζοντας ένα από τα αυστηρότερα συστήματα ελέγχου των διακινούμενων αγροτικών προϊόντων έχει συμβάλλει στην αναγνώριση και των ελληνικών προϊόντων, ως προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας και στην καθιέρωση τους στις διεθνείς αγορές.
ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Π.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.Για την πορεία υλοποίησης των έργων του Ε.Σ.Π.Α. στην Πελοπόννησο ενημέρωσε σήμερα αναλυτικά το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα στελέχη των Υπουργείων που βρέθηκαν στην Τρίπολη, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος.Μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε στην ενημέρωση ο κ. Τάσος Αποστολόπουλος, για την Πελοπόννησο έχει εκχωρηθεί το ποσό των 387,6 εκ. ευρώ, ενώ αθροιστικά έχουν γίνει προσκλήσεις ενδιαφέροντος ποσού 620 εκ. ευρώ. Παράλληλα έχουν υποβληθεί 108 αιτήσεις από δικαιούχους συνολικού προϋπολογισμού 311 εκ. ευρώ. Δεν έχει εκχωρηθεί ακόμη το ποσό που αντιστοιχεί στην ψηφιακή σύγκλιση και την επιχειρηματικότητα.
Συνολικά έχουν απορριφθεί 23 αιτήσεις, προϋπολογισμού 62 εκ. ευρώ, ενώ αυτή τη στιγμή σε φάση αξιολόγησης βρίσκονται 15 αιτήσεις προϋπολογισμού 50,9 εκ. ευρώ. Τα ενταγμένα έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου είναι 69 και ανεβάζουν το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού στα 248,2 εκ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το 63,5% του Προγράμματος.
Μετά τη σημερινή συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Τάσος Αποστολόπουλος δήλωσε: «Παρουσιάσαμε την υπάρχουσα κατάσταση στην Πελοπόννησο αποτυπώνοντας με καθαρότητα και σαφήνεια την εικόνα για κάθε έργο. Τα ενταγμένα έργα αντιστοιχούν στο 63,5% του προγράμματος και οι δυνατότητές μας μέσα στο επόμενο διάστημα είναι να ενταχθούν άλλα 50.9 εκ. ευρώ. Οι δυνατότητες για ένταξη σημαντικών αναπτυξιακών έργων στην Πελοπόννησο είναι μεγάλες, αρκεί να ανταποκριθούν και οι φορείς με ώριμες μελέτες. Από τη δικιά μας την πλευρά, χωρίς μεγάλα λόγια και τυμπανοκρουσίες αλλά με σοβαρότητα, ουσιαστική και υπεύθυνη δουλειά προχωράμε εντατικά μέχρι και την τελευταία στιγμή που θα παραδώσουμε το Ε.Σ.Π.Α. στην αιρετή Περιφέρεια. Μέχρι τότε θα συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς για να προχωρήσουν τόσο οι εντάξεις έργων όσο και οι απορροφήσεις των κονδυλίων. Είναι το χρέος μας απέναντι στους πολίτες που βαρέθηκαν τα μεγάλα λόγια. Έτσι μας θέλουν οι πολίτες και εμείς έτσι θα πορευτούμε. Η δουλειά που γίνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναγνωρίστηκε επίσημα και από το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σήμερα μας επισκέφθηκε.»
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΔΗΜΑΡΑ.Με το Βουλευτή και ιδρυτή του κόμματος «ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» Γιάννη Δημαρά, συναντήθηκε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης.
Στη διάρκεια της συνάντησης από την πλευρά του Δημάρχου Παναγιώτη Κατσούλη, τέθηκαν τα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα που απασχολούν το δήμο και για τα οποία έχει ήδη προχωρήσει σε αγωνιστικές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις. Έγινε συγκεκριμένη αναφορά: (Α) Στην ίδρυση του κεντρικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο Μεσολόγγι (Β) Στην ενδυνάμωση του ρόλου του ΤΕΙ Μεσολογγίου(Γ) Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου.Ο κος Δημαράς και οι εκπρόσωποι του «ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» που συμμετείχαν στη συνάντηση, δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν από την πλευρά τους στην προσπάθεια επίλυσης αυτών των σημαντικών θεμάτων του διευρυμένου δήμου Μεσολογγίου και για το σκοπό αυτό θα κατατεθούν και σχετικές επερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων.

Με συγκίνηση και κατάνυξη υποδέχθηκε η Λευκάδα τον Όσιο Γεώργιο, το νέο Ομολογητή, τον Καρσλίδη.Μέσα στην ατμόσφαιρα της αναστάσιμης χαράς, η τοπική Εκκλησία της Λευκάδος και της Ιθάκης, με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη της, Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλο υποδέχθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, 27 Μαΐου 2011 σε κλίμα συγκίνησης, κατάνυξης και ευλάβειας τεμάχιο του ιερού λειψάνου ενός νεοφανούς Αγίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Οσίου Γεωργίου, του νέου Ομολογητού, του Καρσλίδου.
Το ιερό λείψανο, προερχόμενο από τον τόπο της ασκήσεως του Οσίου Πατρός, την Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος στη Σίψα Δράμας, έφερε στο νησί ο οικείος Επίσκοπος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, συνοδευόμενος από τη Λευκαδία Καθηγουμένη της Ι. Μονής Αναλήψεως, Γερόντισσα Πορφυρία και αντιπροσωπεία αδελφών της Μονής.
Η υποδοχή του ι. λειψάνου έγινε στην προκυμαία της πόλεως, με την συμμετοχή των ως άνω δύο Ιεραρχών και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της «Αποστολικής Διακονίας» της Εκκλησίας της Ελλάδος και Χριστιανουπόλεως κ. Προκοπίου. Το παρών έδωσαν ακόμη ο ιερός κλήρος του νησιού, οι αδελφοί της Ι. Μονής Φανερωμένης και αντιπροσωπείες μοναστικών αδελφοτήτων της γύρω περιοχής, οι αρχές του τόπου (Βουλευτής κ. Σπύρος Μαργέλης, Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερύκιος, Δήμαρχος κ. Κων/νος Αραβανής, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Μπάρδης, Διοικητής 4ης Μ.Σ.Ε.Π. κ. Διακουμάκος κ.ά.) και ευσεβείς Χριστιανοί. Ιδιαίτερη λαμπρότητα στην υποδοχή του ι. λειψάνου προσέδωσε η συμμετοχή της μπάντας της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδος, τιμητικού αγήματος της Πολεμικής Αεροπορίας και νέων – μελών χορευτικών συγκροτημάτων («Νέα Χορωδία» Λευκάδος, «Φωτεινός» Σφακιωτών, «Απόλλων» Καρυάς, Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Σαμψούντας), οι οποίοι συνόδευσαν το ιερό λείψανο ντυμένοι με παραδοσιακές στολές της Λευκάδας και του Πόντου, γενέτειρας του Οσίου.


Μετά από σύντομη δέηση στην προκυμαία, σχηματίσθηκε λιτανευτική πομπή που πέρασε μέσα από την Κεντρική Αγορά της πόλης της Λευκάδας και κατέληξε στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά. Εκεί επιβιβάστηκαν κλήρος και λαός σε οχήματα και κατευθύνθηκαν προς την Ιερά Μονή Φανερωμένης. Έξω από την Ι. Μονή έγινε και πάλι επίσημη υποδοχή του λειψάνου, από τον ηγούμενο π. Νικηφόρο Ασπρογέρακα και την αδελφότητα της Μονής.
Ακολούθησε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στο Καθολικό της Ι. Μονής, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, με τη συμμετοχή και των λοιπών Αγίων αρχιερέων. Ακολούθησε ιερά αγρυπνία.
Το πρωί του Σαββάτου, 28 Μαΐου 2011 στο «Συνοδικό» της Ι. Μονής πραγματοποιήθηκε ημερίδα – τιμητικό αφιέρωμα στον Όσιο Γεώργιο. Στη διάρκεια αυτής μίλησαν:
-ο Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, με θέμα: «Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης- Αγιοκατάταξις καί εορταί», ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο αναγνώρισης και διακήρυξης της αγιότητος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ειδικά δε στη διαδικασία και τις εορτές της «αγιοκατάταξεως» του τιμωμένου Οσίου, από τις οποίες μάλιστα προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό
- η Οσιωτάτη Μοναχή Πορφυρία, Καθηγουμένη της Ι. Μονής Αναλήψεως, με θέμα: «Ο Όσιος Γεώργιος ως Πνευματικός Πατέρας και Γέροντας», τονίζοντας την παιδαγωγική δεξιότητα και τα χαρίσματα που κοσμούσαν τον Όσιο Πατέρα, όπως της διακρίσεως, το διορατικό κ.ά.
-ο Οσιώτατος Μοναχός π. Μωϋσής Αγιορείτης, συγγραφέας του βίου του Οσίου, ο οποίος με τρόπο γλαφυρό και παραστατικό αναφέρθηκε στις μαρτυρίες επωνύμων προσώπων που γνώρισαν και συναναστράφηκαν τον Όσιο για την αγιότητα και την εν γένει πολιτεία του: Ο Όσιος Γεώργιος, γεννημένος στην Αργυρούπολη του Πόντου, γνώρισε από πολύ νωρίς την ορφάνια και την μοναξιά. Εκάρη μοναχός στη Γεωργία. Μετά από διώξεις και φυλακίσεις από το τότε άθεο καθεστώς της σοβιετικής Γεωργίας, έφθασε στην Ελλάδα, όπου ίδρυσε την Ιερά Μονή Αναλήψεως στο χωριό Ταξιάρχες – Σίψα Δράμας. Ζώντας ασκητικά και με θερμή πίστη, χαριτώθηκε ο ταπεινός και άξιος λειτουργός του Υψίστου με χαρίσματα διακρίσεως, διοράσεως, προοράσεως και προφητείας. Εκοιμήθη εν Κυρίω στις 4 Νοεμβρίου 1958.
Στο διάλειμμα της ημερίδας, στο προαύλιο της Μονής, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς: της Λευκάδας, νέοι από τον τοπικό μουσικοχορευτικό όμιλο «Νέα Χορωδία» και του Πόντου, νέοι από τον Πολιστιακό Σύλλογο Νέας Σαμψούντας.

Το πρωΐ της Κυριακής, 29 Μαΐου 2011 στο Καθολικό της Ι. Μονής Φανερωμένης ετελέσθη ο Όρθρος, χοροστατούντος του Θεοφ. Επισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Προκοπίου και εν συνεχεία, η πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου. Κατ’ αυτήν κήρυξε το θείο λόγο ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, αναφερθείς στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας και στο θαύμα της ιάσεως του τυφλού από τον Κύριο.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου «Ναυτικού Μουσείου» της Ιεράς Μονής Φανερωμένης, σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα στο κτίριο του Εκκλησιαστικού Μουσείο της Μονής. Σε αυτό εκτίθενται ομοιώματα πλοίων από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, από το ταπεινό λευκαδίτικο «προιάρι» μέχρι το μεγαθήριο των ωκεανών, τον «Τιτανικό». Εκτίθενται ακόμη ναυτικές στολές κ.ά. προσωπικά αντικείμενα του Λευκαδίτη αξιωματικού του Πολεμικού μας Ναυτικού Απόστολου Ασπρογέρακα, που βυθίσθηκε στα νερά του Αιγαίου το 1996 ως μέλος του πληρώματος της πυραυλακάτου «Κωστάκος».
Τα ομοιώματα των πλοίων έχουν κατασκευασθεί και δωρηθεί όλα από το δημιουργό του Μουσείου, διακεκριμένο Λευκαδίτη μουσικό και καλλιτέχνη κ. Νικόλαο Θάνο (Μορίνα), ο οποίος ήταν παρών και τιμήθηκε ξεχωριστά για την προσφορά του αυτή και εν γένει για τη συνεισφορά του στα πολιτιστικά πράγματα της ιδιαίτερης πατρίδας του. Τιμήθηκε ακόμη για την ανιδιοτελή συμβολή της στην κτιριακή ανασυγκρότηση της Μονής η αρχιτέκτων κ. Αθανασία Κούρτη-Λιάκου, ενώ μουσικό σύνολο της Φιλαρμονικής Λευκάδος απέδωσε μουσικά κομμάτια προς τιμήν του παλαιού αρχιμουσικού της, κ. Θάνου (Μορίνα).
Το τριήμερο των εορταστικών αυτών εκδηλώσεων συμπληρώθηκε με προσκύνημα στον Ι. Ναό του Αγίου Νικήτα, μητρ. Χαλκηδόνος στο ομώνυμο χωριό, καθώς και σε παλαίφα, διαλελυμένα σήμερα, μοναστήρια του νησιού, αλλά και από την μετακομιδή του ι. λειψάνου στο Μεγανήσι, όπου το υποδέχθηκε πλήθος ευσεβούς λαού και το προσκύνησε στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος στο Βαθύ Μεγανησίου, εκδηλώνοντας την πηγαία πίστη του στο Θεό και τον σεβασμό του προς τους Αγίους Του.
Ήταν μια πολύτιμη πνευματική εμπειρία για την τοπική μας Εκκλησία, η οποία εμπλουτίσθηκε με έναν ακόμη θησαυρό της Χάριτος, το τεμάχιο αυτό του ιερού λείψανο του Οσίου Γεωργίου, το οποίο θα παραμείνει στην Ιερά Μονή Φανερωμένης προς ευλογία και αγιασμό των πιστών.

(Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως)

Κοινή συνέντευξη τύπου των προέδρων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην ΉπειροΜε αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) και του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου du Lac στα Ιωάννινα τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ.,όπου θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ της περιοχής και όχι μόνο, από τους προέδρους των πέντε (5) Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο. Σκοπός της συνέντευξης είναι να παρουσιάσουν ένα σύντομο οδοιπορικό της έως σήμερα παρουσίας τους, με τις επιτυχίες και τα προβλήματα, με τις ιδιαιτερότητες και τις προτάσεις τους για την αειφορική διαχείριση και προστασία των ιδιαίτερων αυτών περιοχών.


Οι Πρόεδροι των Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών στην Ήπειρο,

Βέργος Στέργιος

Χασάνης Χρήστος

Κομηνός Θεόδωρος

Τσουμάνης Πέτρος

Αλμπάνης Τριαντάφυλλος

ΑΓΡΙΝΙΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 50 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ.Περισσότεροι από 50 μελισσοκόμοι από την Αιτωλοακαρνανία πήραν μέρος στην ειδική θεματική ενημερωτική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 30 Μαΐου στο Αγρίνιο και αφορούσε αποκλειστικά τον κλάδο της μελισσοκομίας.

Τη σύσκεψη άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Βασίλης Αντωνόπουλος και στη συνέχεια οι γεωπόνοι Νίκος Ασημακόπουλος, Σάββας Βλάχος και Γρηγόρης Τριανταφύλλου ενημέρωσαν διεξοδικά τους μελισσοκόμους για τα σχέδια βελτίωσης των παραγωγικών τους μονάδων, τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεων για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής τους καθώς και για τις δυνατότητες που αφορούν τους νέους αγρότες που σκοπεύουν να εισέλθουν στον κλάδο της μελισσοκομίας.
Η συνάντηση που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες χαρακτηρίστηκε από το ζωηρό ενδιαφέρον των παραγωγών και από το μεγάλο αριθμό των διευκρινιστικών ερωτήσεων που υποβλήθηκαν γύρω από τα ζητήματα που τέθηκαν στη σύσκεψη. Να σημειωθεί ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος έχει καλέσει ομάδες παραγωγών και από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες να υποβάλουν ενδιαφέρον στις κατά τόπους Διευθύνσεις ώστε να διοργανωθούν ειδικές θεματικές ενημερωτικές συναντήσεις με γεωπόνους ή κτηνιάτρους της Περιφέρειας.

Στόχος της Περιφέρειας, όπως έχει επισημάνει ο κ. Αγγελόπουλος, είναι το επιστημονικό δυναμικό να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των παραγωγών.


Κέντρο Υγείας Αιτωλικού.Σήμερα στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συνέλευση, στα πλαίσια της διαβούλευσης για τα θέματα υγείας στην περιοχή.
Προτείνουμε:
1. Να παραμείνει το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου σαν ανεξάρτητη νοσηλευτική και διοικητική μονάδα.
Λέμε όχι στη συγχώνευση με το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.
2. Να παραμείνει όπως έχει το Κέντρο Υγείας Αιτωλικού και στα πλαίσια αυτά:


α) διοικητική υποστήριξη στο Κέντρο Υγείας (δηλαδή να επιστρέψουν οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι)
β) το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας και το πλήρωμά του να επανέλθουν στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού
3. Πληρωμή των δεδουλευμένων υπερωριών των εργαζομένων από το Νοέμβριο
4. Συντήρηση και βελτίωση των υποδομών του Κέντρου Υγείας
5. Τέλος, παρά το γεγονός ότι το Κέντρο Υγείας έχει ίδιους πόρους (€5 από εξέταστρα), αδυνατεί για την προμήθεια παραϊατρικών και αναλώσιμων υλικών.

Πιστεύουμε ότι με τις προτάσεις αυτές συμβάλλουμε κι εμείς, σαν Α’βάθμια μονάδα υγείας, στον διάλογο για την υγεία που πρέπει να είναι δημόσια για τους Έλληνες πολίτες.


Οι εργαζόμενοι του Κ.Υ. Αιτωλικού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων του έτους 2011 για τους υποψηφίους ΓΕΛ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 - 6 - 2011 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 - 6 - 2011 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ
-ΦΥΣΙΚΗ
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
-ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 - 6 - 2011 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΤΡΙΤΗ 7 - 6 - 2011 -ΙΣΤΟΡΙΑ
-ΒΙΟΛΟΓΙΑ
-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 - 6 - 2011 -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

-ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΠΕΜΠΤΗ 9 - 6 - 2011 -ΛΑΤΙΝΙΚΑ
-ΧΗΜΕΙΑ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 - 6 - 2011 -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ


Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 17:00 μ.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 16:30 μ.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Στις επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις προσέρχονται όσοι υποψήφιοι, αποδεδειγμένα λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, δεν έλαβαν μέρος ή διέκοψαν την εξέτασή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις του Μαΐου, αφού έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Λύκειο φοίτησης τους εντός τριών ημερών από την ημέρα εξέτασης που απουσίασαν.
Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις είναι: 888 ημερησίων ΓΕΛ, 28 εσπερινών ΓΕΛ, 22 με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξικοί) από ημερήσια ΓΕΛ και 1 με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξικός) από εσπερινό ΓΕΛ.
Εξεταστικά Κέντρα ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το Πειραματικό ΓΕΛ Ιωνιδείου (Σωτήρος Διός 17, Πειραιάς, τκ.18535, τηλ 210-4175291, 210-4170055).
Στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται το 1ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Έντισον 1, τκ.54640, τηλ 2310-821088).

Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο Ε.Κ. θα γίνει ως εξής :
Α) οι υποψήφιοι, που προέρχονται από ΓΕΛ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Αττικής.
Β) οι υποψήφιοι, που προέρχονται από ΓΕΛ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης.
Γ) οι υποψήφιοι, που προέρχονται από ΓΕΛ της Περιφερειακής Δ/νσης Ιονίου, κατανέμονται ως ακολούθως : οι υποψήφιοι της Δ/νσης Δ.Ε. Κέρκυρας θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης, ενώ οι υποψήφιοι των Δ/νσεων Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Αττικής.
Αντίστοιχα, ως ανωτέρω, κατανέμονται και οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα δύο Βαθμολογικά Κέντρα της Αττικής ( 33ο Β.Κ. Β΄ Αθήνας, 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, Αχαΐας & Πεντέλης, Χαλάνδρι) ή της Θεσσαλονίκης (52ο Β.Κ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 2ο Γυμνάσιο Τούμπας, Κλεάνθους 30, Θεσσαλονίκη).
Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο μάθημα των επαναληπτικών πανελληνίων και γι αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το Λύκειό τους.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ: ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ.ΘΕΜΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Στα πλαίσια δράσεων ,για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 5 ΙΟΥΝΙΟΥ , η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Περιφερειακή ενότητα Αιτωλ/νίας), το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου και ο Δήμος Θέρμου , σε συνεργασία με τους υπευθύνους Π.Ε. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας ,διοργανώνουν τις παρακάτω δράσεις:
1. Διήμερο σεμινάριο ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης ενηλίκων, στις 3 & 4 Ιουνίου 2011, στο Θέρμο , στην αίθουσα του Δημαρχείου , με θέμα: «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ».
Το σεμινάριο γίνεται στα πλαίσια των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,στη πράξη: «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ –ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ»
Το σεμινάριο είναι ανοικτό και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.
Ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου:
Παρασκευή: 3 Ιουνίου 2011 : 17:30 έως 22:00.
Σάββατο: 4 Ιουνίου 2011 : 07:00 έως 14.30 .

2. Εξόρμηση για καθαρισμό των ακτών της Λίμνης Τριχωνίδας ,την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 και ώρα 11.00 στην περιοχή Κάτω Μυρτιάς, όπου θα συμμετάσχουν Σχολεία και εθελοντές.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζικά στις παραπάνω ανοικτές εκδηλώσεις για το περιβάλλον και τη φύση.

Η αγάπη μας για το περιβάλλον και οι πρωτοβουλίες για την προστασία του, είναι το φιλί της ζωής στο μέλλον.


Πληροφορίες Κόκκοτος Δημήτρης
26440240329th PREVEZA JAZZ FESTIVAL.Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 9o Preveza Jazz Festival που φέτος διοργάνωσαν η Περιφέρεια Ηπείρου με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου καθώς και η νέα Δημοτική Αρχή και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού κ. Κορωναίος.
Το πρόγραμμα “άνοιξε” ανεπίσημα την Πέμπτη 26 Μαΐου με την προβολή στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Πρέβεζας της ταινίας “Bird” που σκηνοθέτησε ο Κλιντ Ίστγουντ και αναφέρεται στην ζωή του θρυλικού σαξοφωνίστα Τσάρλυ Πάρκερ.
Την Παρασκευή 27 Μαΐου εμφανίστηκαν πρώτοι οι Jammers blues duo. Δύο νέα παιδιά από το Καναλάκι Πρέβεζας κατάφεραν να αναδείξουν τη μαγεία των παραδοσιακών μπλούζ και να υποσχεθούν πολλά για το μέλλον. Ακολούθησαν οι Nils Berg Cinemascope που εκπροσώπησαν την Σουηδία. Ο δεξιοτέχνης σαξοφωνίστας Νils Berg δήλωσε ενθουσιασμένος που επισκέπτεται την πόλη μας για Τρίτη χρονιά και μάγεψε το κοινό με τον άψογο συνδυασμό μουσικής και εικόνας που προβάλλονταν στην επιφάνεια του επιβλητικού κτιρίου των Δικαστηρίων. Την βραδιά έκλεισαν οι Δανοί Ibrahim Electric. Ένα εκρηκτικό τριο (hammond-κιθάρα-ντραμς) που κυριολεκτικά ξεσήκωσαν το κοινό που είχε κατακλύσει τον παραλιακό πεζόδρομο με τις ρυθμικές jazz-rock συνθέσεις τους. Το πρόγραμμα έκλεισε με ανκορ κατά γενική απαίτηση του κοινού.
Το Σάββατο 28 Μαΐου η απογευματινή βροχή μετέθεσε την έναρξη του προγράμματος αλλά δεν πτόησε τους φίλους της καλής μουσικής να συρρεύσουν για να απολαύσουν μια ακόμα αξέχαστη βραδιά έχοντας νωπές τις εντυπώσεις της πρώτης μέρας. Οι Marzio Scholten Quartet από τη Ολλανδία μας μύησαν στα μονοπάτια της μουσικής του ταλαντούχου κιθαρίστα Marzio Scholten και απέσπασαν εγκωμιαστικά σχόλια ιδιαίτερα από τους γνώστες της κιθαριστικής τζαζ. Ακολούθησαν οι Q Orchestra που ήταν η αποκάλυψη του Φεστιβάλ. Μια οκταμελής μπάντα που αναμιγνύει funk, soul, hip hop, acid jazz και δημιουργεί τη δική της άποψη για τη σύγχρονη χορευτική μουσική συνοδευμένη από εικόνες που σχολιάζουν τη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα. Μια μπάντα που στέκεται άνετα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή σκηνή και που το Σάββατο κοντά στα μεσάνυχτα έκανε όλους τους παρευρισκόμενους να κινούνται στο ρυθμό τους και να μην τους αφήνουν να κατέβουν. Έτσι έπαιξαν κατά παραγγελία το “A son’s lament” την γνωστή επιτυχία των Smokey Bandits του άλλου σχήματος του Δημήτρη Νάσιου επικεφαλής και των Q. Έκλεισαν με το “Bollywood man” με τον έξοχο Μc Jeff Gonjales και την έξοχη τραγουδίστρια από τη Λευκάδα Θάλεια Παλίβιδα.
Η συμμετοχή του κόσμου ήταν εντυπωσιακή και αυτό είναι που έχει καθιερώσει το PREVEZA JAZZ FESTIVAL και το κάνει να αντέχει ανεξάρτητα από κρίση, καιρικές ή άλλες αντίξοες συνθήκες. Να σημειωθεί η αξιόλογη συμμετοχή κοινού από γύρω περιοχές ιδιαίτερα από τα Γιάννενα. Επίσης η παρουσία των νέων κυρίως φοιτητών που ήρθαν μέχρι και με οτο στοπ για να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ κάτι πολύ παρήγορο και μια απάντηση σε όσους θεωρούν ότι η δημιουργική μουσική αφορά λίγους. Τέλος πολλοί για τα χρονικά δεδομένα ήταν οι ξένοι επισκέπτες του Φεστιβάλ που εκφράσανε την έκπληξή τους που πετύχαιναν σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας ένα πολιτιστικό γεγονός τέτοιας ποιότητας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους εκείνους που συνέβαλαν στην διοργάνωση του 9ου Preveza Jazz Festival. Ιδιαίτερα τους φορείς : Σύλλογος Επί σκηνής Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας, Σύλλογος Επί σκηνής, Κίνηση Φίλων του Ποδηλάτου Πρέβεζας, Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Πρέβεζας και Ανθρώπολις καθένας από τους οποίους προσέφερε ποικιλοτρόπως στη διοργάνωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς επικοινωνίας χωρίς τη συνδρομή των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η προβολή του γεγονότος στην Δυτική Ελλάδα αλλά και πανελλήνια. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να κάνουμε στον Τάσο τον Παπακωνσταντίνου που αφιλοκερδώς δημιούργησε την ιστοσελίδα του φεστιβάλ και στη Wedding Art που έφτιαξε το τηλεοπτικό σποτ καθώς και στο ΚΤΕΛ Πρέβεζας που είναι πάντοτε αρωγός μας.
Επίσης τις Πρεσβείες και τα Μορφωτικά Ινστιτούτα Σουηδίας, Ολλανδίας και Δανίας για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Και πάνω απ’ όλα σ’ όλους εσάς που πλημμυρίσατε τον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας τα βράδια της 27ης και 28ης Μαίου και απολαύσατε τις σύγχρονες τάσεις της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Μάιο του 2012 στο 10ο Preveza Jazz Festival.
Συνάντηση εργασίας των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Στην Αθήνα μεταβαίνει την Τρίτη 31 Μαΐου 2011 ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, προκειμένου να παραστεί σε σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης όλης της χώρας.


Στo πλαίσιο την εν λόγω συνάντησης θα εξετασθούν θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά, το σχέδιο νόμου για τη νέα δομή διοίκησης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τις αποσπάσεις και τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Ειδικότερα για τη συγκεκριμένη συνάντηση, ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε πως η επένδυση και ο προγραμματισμός στην εκπαίδευση ανάγεται σε μείζονος σημασίας ζήτημα, εφόσον η εκπαίδευση αποτελεί το πρώτιστο όχημα για την ποιοτική μετάβαση στο μέλλον και ο διάλογος για την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.

«Σύλληψη ημεδαπής για Ναρκωτικά »Συνελήφθη χθες (30-5-2011) το απόγευμα, στην Αμφιλοχία Αιτ/νίας, ημεδαπή υπήκοος ηλικίας 44 ετών, κάτοικος Αθηνών για παράβαση του Νόμου που αφορά τα Ναρκωτικά.

Ειδικότερα αστυνομικοί του μικτού συνεργείου ελέγχου εγκληματικότητας της Α.Δ. Ακαρνανίας, κατέλαβαν τη δράστιδα να κατέχει δύο νάιλον σακουλάκια που περιείχαν αποξηραμένη ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 2,5 και 1,6 γραμμαρίων αντίστοιχα.
Στη συνέχεια ενήργησαν έρευνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στο Αγρίνιο όπου διέμενε προσωρινά κατά την οποία βρέθηκαν δύο χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν αποξηραμένη ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 6,3 και 6,2 γραμμαρίων αντίστοιχα και ένα πακέτο τσιγάρων που περιείχε την ίδια παραπάνω ναρκωτική ουσία καθαρού βάρους 2,4 γραμμαρίων.

Ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν.
Δράστιδα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία.
Προανακρίσεως επιλήφθηκε Υ.Α. Αγρινίου.


Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.Η εξέταση της επιτευχθείσης προόδου όσον αφορά την απορρόφηση του Ε.Σ.Π.Α., την διαχείριση στερεών αποβλήτων και το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων στην Δυτική Ελλάδα ήταν το θέμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Εκτός του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Τάσου Αποστολόπουλου, παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Νίκος Χρυσάνθου, ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος της Ομάδας Εργασίας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία κ. Αλέξανδρος Ζαχάρωφ, η νομική σύμβουλος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Μίνα Φίλιππα, ο προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Μιχάλης Τζωρτζής και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Οι κ. κ. Αποστολόπουλος και Κατσιφάρας έθεσαν το περίγραμμα των δράσεων που έχουν αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς που καθόριζε η ατζέντα της σύσκεψης, ενώ δεν παρέλειψαν να τονίσουν την καλή συνεργασία που υφίσταται μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αιρετής Περιφέρειας.

Πιο συγκεκριμένα, για το θέμα του Ε.Σ.Π.Α. επισημάνθηκε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πέτυχε σχεδόν όλους τους στόχους, γεγονός που ο κ. Αποστολόπουλος απέδωσε στην ενεργητικότητα που επιδείχθηκε κατά το τελευταίο έτος και στην διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος συνεργασίας στην περιοχή. Ο κ. Κατσιφάρας υπογράμμισε πως το Ε.Σ.Π.Α. είναι το μόνο σοβαρό χρηματοδοτικό εργαλείο που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Υποστήριξε ότι έχει γίνει καλή προεργασία στην κατεύθυνση της αφύπνισης των φορέων και της ανάδειξης της ευθύνης όλων των πλευρών. Μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Περιφέρειας και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στόχος είναι να προχωρήσει η διαβούλευση με την κοινωνία και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης έργων και απορρόφησης πόρων.

Η προτεραιότητα των περιβαλλοντικών δράσεων και η πεποίθηση ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων ήταν από τα βασικά συμπεράσματα της σύσκεψης. Στοίχημα των καιρών είναι η υλοποίηση βιώσιμων έργων που να πληρούν τους κανόνες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, προαπαιτούμενο των οποίων είναι η εδραίωση δομών που να κατέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Αναφερόμενος στην παρούσα κατάσταση στην Δυτική Ελλάδα, ο κ. Αποστολόπουλος εξέφρασε την πίστη του ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει περιοχή-πρότυπο για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Αναφέρθηκε στην ωριμότητα της κατασκευής εργοστασίων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στου Φλόκα της Πάτρας και στο Στράτο Αιτωλοακαρνανίας, όπως επίσης και στην επίλυση της εμπλοκής με τη χωροθέτηση αντίστοιχης μονάδας στην Τριανταφυλλιά Ηλείας. Τόνισε δε ότι ευελπιστεί πως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Μνεία έγινε και στο ζήτημα των προγραμμάτων αστικής ανάπλασης, όπου τονίστηκε η ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες και να αξιοποιηθούν επιτυχημένα παραδείγματα του παρελθόντος. Όπως επισήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, η σημασία τέτοιων προγραμμάτων, όπως το JESSICA, έγκειται στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και, όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, πιθανόν εκεί να εντοπίζονται οι αναπτυξιακές προοπτικές του μέλλοντος. Επίσης έθεσε προς εξέταση την δυνατότητα προώθησης δράσεων αστικής ανάπλασης και σε μικρότερους δήμους με στόχο την οικοδόμηση οικονομιών κλίμακας, αφού εξευρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα και καταρτιστούν συνεκτικά σχέδια.

Αύριο, Τρίτη 31 Μαΐου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Τάσος Αποστολόπουλος θα δεχτεί τους εκπροσώπους στην Τρίπολη, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία του Ε.Σ.Π.Α. για την Πελοπόννησο.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Μαθητικά Δρομολόγια στο Νομό Αιτ/νίας.Προβλήματα στην μετακίνηση των μαθητών στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας αναμένεται να δημιουργηθούν εξαιτίας της περικοπής κατά 20% των πόρων που προορίζονται για τα μαθητικά δρομολόγια. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη διαφωνία των επαγγελματιών-ιδιοκτητών ΤΑΞΙ του Νομού, αφού έρχεται ως επιστέγασμα στις ήδη χαμηλές τιμές συγκριτικά με άλλους Νομούς.


Ειδικότερα, οι τιμές των μαθητικών δρομολογίων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας είναι ήδη χαμηλές αφού καθορίστηκαν με μειοδοτικό διαγωνισμό, όπως και οι ίδιο ισχυρίζονται, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους νομούς όπου έγινε απευθείας ανάθεση. Επιπλέον δεν λήφθηκε υπόψη ότι στην Αιτωλοακαρνανία έχει να δοθεί αύξηση για τα μαθητικά δρομολόγια από το 2006, ενώ σε άλλους Νομούς δόθηκαν νόμιμες αυξήσεις που έχουν οδηγήσει σε διπλάσια τιμή.
Επειδή η μετακίνηση μαθητών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας ώστε να εγγυηθεί την ισότιμη παροχή Παιδείας σε κάθε παιδί.
Επειδή οι επαγγελματίες οδηγοί στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας έχουν ήδη υποστεί μεγάλες μειώσεις στις τιμές και έχουν μέχρι σήμερα συμβάλλει τα μέγιστα στον εξορθολογισμό της δαπάνης για την μετακίνηση των μαθητών, διατηρώντας χαμηλά το κόστος.
Επειδή πρέπει να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι μετακινήσεις των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη και τα υψηλά λειτουργικά έξοδα που έχουν διαμορφωθεί για τους επαγγελματίες οδηγούς.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

• Εάν προτίθενται να επανεξετάσουν την περικοπή των πόρων για τα μαθητικά δρομολόγια, ειδικά για Νομούς όπως η Αιτωλοακαρνανία, όπου η τιμή μετακίνησης ανά χιλιόμετρο μετακίνησης είναι συγκριτικά μικρότερη;

Δευτέρα, 30 Μαϊου 2011


Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ
Εθελοντικό Πρόγραμμα Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών Βιβλίων 6 Ιουνίου: Οι μαθητές δίνουν νέα ζωή στα σχολικά τους βιβλία.Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, με επιστολή της στα σχολεία, καλεί μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να συμμετάσχουν ενεργά στο Εθελοντικό Πρόγραμμα Επαναχρησιμοποίησης των Σχολικών Βιβλίων, επιστρέφοντας τα βιβλία τους, τη Δευτέρα 06/05/2011, στα σχολεία.
Η δράση αποτελεί πανελλήνια προσπάθεια με στόχο την ανάπτυξη στάσης σεβασμού για το δημόσιο αγαθό, αλλά και για την περιβαλλοντική, χρηστική και συναισθηματική αξία του βιβλίου.
Όσα βιβλία έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση θα μοιραστούν στους νέους μαθητές το Σεπτέμβριο 2011, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν για ανακύκλωση.
Το τελευταίο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου 2011 τα σχολεία με το μεγαλύτερο αριθμό επιστροφών βιβλίων θα βραβευθούν με παροχή εκπαιδευτικού υλικού από το ΟΕΔΒ. Θα βραβευθεί, επίσης, το σχολείο που θα δημιουργήσει την καλύτερη αφίσα προώθησης του Προγράμματος, η οποία θα ανατυπωθεί και θα σταλεί σε όλα τα σχολεία.


ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ.Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε η βουλευτής Αιτ/νιας Σοφία Γιαννακά με θέμα την αξιοποίηση των εργοταξιακών χώρων του Αντιρρίου. Στην ερώτησή της η κα Γιαννακά αναφέρει ότι η αξιοποίηση των χώρων αυτών είναι από τις σημαντικότερες αξιοποιήσεις Δημόσιου Κτήματος στην Ελλάδα. Πρόκειται για έκταση 223 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας Δημοσίου, η οποία θα παραχωρηθεί με μακροχρόνια μίσθωση μέχρι 50 ετών. Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν θα είναι άνω των 45.000.000 € (εκτός Φ.Π.Α.) και θα γίνουν εγκαταστάσεις άνω των 60.000 m2. Για το λόγω αυτό συστήθηκε το 2005 η κοινοπραξία «Γέφυρες Ανάπτυξης» με αποκλειστικό σκοπό την παραχώρηση κατά χρήση ή κατά κυριότητα των εργοταξιακών χώρων στο Δήμο Αντιρρίου. Οι Φορείς που συμμετείχαν στην Κοινοπραξία είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας και ο Δήμος Αντιρρίου.


Στη συνέχεια η Βουλευτής προσθέτει ότι μετά τη σύσταση όμως των νέων Καλλικρατικών Δήμων κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή του καταστατικού ώστε να συμμετέχουν ο αιρετός περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και ο δήμαρχος Ναυπακτίας στον οποίο συγχωνεύτηκε ο Δήμος Αντιρρίου. Επίσης η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ) καθυστερεί τις διαδικασίες για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού προκειμένου να υποβληθούν οι αντίστοιχες προσφορές, πράγμα που απαιτεί και ολόκληρη η τοπική κοινωνία. Επίσης, δεν έχει ολοκληρωθεί το ΣΧΟΟΑΠ Αντίρριου με αποτέλεσμα να μην αποσαφηνίζονται οι χρήσεις γης.

Εξαιτίας λοιπόν των γραφειοκρατικών διαδικασιών καθυστερεί η αξιοποίηση του χώρου αυτού, στερώντας από την περιοχή έναν πόλο έλξης επισκεπτών και την αναπτυξιακή προοπτική που τόσο έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και στο σύνολο η ίδια η χώρα. Συγκεκριμένα το έργο αυτό θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης με τουλάχιστον 300 μόνιμες θέσεις εργασίας, που θα φτάνουν και τις 500 με τους εποχικούς εργαζόμενους.
Τέλος απευθυνόμενη στον Υπουργό ερωτά ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για τη δρομολόγηση των τελικών διαδικασιών υλοποίηση του έργου μετά και τις καταστατικές αλλαγές λόγω της διοικητικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη, αλλά και του υπό ολοκλήρωση, από την Περιφέρεια, του ΣΧΟΟΑΠ της περιοχής προκειμένου να δρομολογηθούν και οι επόμενες κινήσεις της κοινοπραξίας και ότι όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2011 ούτος ώστε ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί μέσα στο 2012.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη, παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα:
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 14 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00.

Επίσης, με την υπ’ αριθμόν Οικ.5667/447/18-5-2011 απόφαση επικαιροποιείται ο οδηγός του προγράμματος, καθώς η κατάσταση με τις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις.
Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τo απαιτούμενο έντυπο υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.ypoian.gr , www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis , www.efepae.gr , καθώς επίσης και το site του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας www.etakcci.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο Αγρινίου 26410 74500.
ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ.Με μια σύντομη δήλωσή του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας συνόψισε τα συμπεράσματα από τη εξάωρη και πλέον, σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή στα Καλάβρυτα.

Κατ’ αρχήν ο Περιφερειάρχης επεσήμανε το γεγονός ότι, επί εξίμιση ώρες, το σύνολο των φορέων της Αχαΐας, όλοι οι Δήμαρχοι, οι εκπρόσωποι του Επιχειρηματικού, Βιοτεχνικού και Εμπορικού κόσμου, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, των αγροτών και των συνεταιριστικών οργανώσεων, των επιστημονικών συλλόγων και της εκπαιδευτικής κοινότητας παρουσίασαν το σύνολο των αιτημάτων και προβλημάτων ανά κλάδο ενώ ταυτόχρονα μετέφεραν την αγωνία τους για την κρίση και τις συνέπειες της κρίσης προς τον Πρωθυπουργό και το 12μελές κυβερνητικό κλιμάκιο που τον συνόδευε.

Κυρίως, τόνισε ο Απόστολος Κατσιφάρας «θέσαμε την ατζέντα των προτεραιοτήτων μας και καταγράψαμε απαντήσεις που σε ορισμένα ζητήματα ήταν θετικές ενώ σε άλλα οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν μας κάλυψαν πλήρως».
Στο ζήτημα του φυσικού αερίου «σύντομα θα είμαστε σε θέση, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, να έχουμε πλήρη και τεκμηριωμένο φάκελο διεκδίκησης, ενώ για τα ζητήματα της Ολυμπίας και Ιόνιας οδού, εφόσον υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του αρμόδιου Υπουργού, οι δύο οδικοί άξονες θα υλοποιηθούν. Για το Αυτοκινητοδρόμιο ακούσαμε με ικανοποίηση ότι σύντομα η σύμβαση θα πάει προς κύρωση στη Βουλή. Επιτυχία σημειώθηκε και στο ζήτημα της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», ανέφερε ο Απόστολος Κατσιφάρας.

Στη συνέχεια των δηλώσεών του ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι «τέθηκαν χρονοδιαγράμματα ώστε να ολοκληρωθούν επιτέλους οι παραγλαύκειες οδοί, ο Διακονιάρης και το Φράγμα Πείρου- Παραπείρου, ενώ βαίνει προς οριστική τακτοποίηση και το ζήτημα του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας. Ταυτόχρονα θέσαμε με έμφαση τα σοβαρά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ανεργίας αλλά και των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης».

«Δεν είναι δική μου η αντίληψη ενός Περιφερειάρχη που κυκλοφορεί με τιμοκαταλόγους έργων και ενός Πρωθυπουργού που μοιράζει δώρα. Την Κυριακή στα Καλάβρυτα παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό και στην ομάδα των Υπουργών συγκροτημένες τις βασικές μας προτεραιότητες, αναπτύξαμε την αγωνία και την ανησυχία της κοινωνίας μας και είχαμε μια γόνιμη συνεργασία σε μια διαδικασία και ένα αγώνα που θα παραμείνουν σε διαρκή εξέλιξη μέχρις ότου ο τόπος μας μπει σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης», πρόσθεσε ο κ. Κατσιφάρας.Διακοπές και Κίνδυνοι.Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε το καλοκαίρι, στη θάλασσα ή στο βουνό. Για να χαρούμε, πραγματικά, τις διακοπές, ας ακολουθήσουμε μερικές απλές, αλλά βασικές συμβουλές:

Ατυχήματα και ασθένειες σε διακοπές:
• Σε περίπτωση τραυματισμού, δεν είναι απαραίτητος ο αντιτετανικός ορός, εφόσον έχουμε κάνει το αντιτετανικό εμβόλιο και η τελευταία δόση έχει γίνει τα τελευταία 5 χρόνια.
• Ένα μικρό ταξιδιωτικό φαρμακείο είναι απαραίτητο. Ας περιέχει: Φυτικό εντομοαπωθητικό, Κρέμα, τζελ ή stick για τσιμπήματα από κουνούπια, μέλισσες ή επαφή με μέδουσες και φυτά, Αντηλιακό γαλάκτωμα σώματος, Καταπραϋντική κρέμα για τα ηλιακά εγκαύματα, Βαμβάκι, Οξυζενέ, Ιώδιο, Αποστειρωμένες γάζες, Υποαλλεργικούς αυτοκόλλητους μικροεπιδέσμους, Υποαλλεργικές αυτοκόλλητες ταινίες, Αντιβιοτική σκόνη και αλοιφή, Κάποιο σκεύασμα για την ναυτία.
• Αποφεύγουμε τα ενοχλητικά κουνούπια, χρησιμοποιώντας τις γνωστές συσκευές, με τις ταμπλέτες. Πριν τη χρήση τους, όμως, πρέπει να διαβάζουμε με προσοχή τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Για ενοχλήματα, όπως διάρροια, δυσκοιλιότητα, εμετό, δυσπεψία, αλλεργία, πόνο και πυρετό, συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας ή κάποιο ιατρικό κέντρο.
• Δε χαϊδεύουμε άγνωστα ζώα, για να αποφύγουμε σοβαρά νοσήματα (λύσσα, πανώλη) και δαγκώματα.
• Αποφεύγουμε τις σεξουαλικές σχέσεις, με αγνώστους, και σε αντίθετη περίπτωση, χρησιμοποιούμε, πάντοτε, προφυλακτικά, για ελάττωση του κινδύνου μετάδοσης του HIV και άλλων ασθενειών.
• Μεγάλη προσοχή απαιτείται, για τυχόν αλλεργίες. Ένα απλό τσίμπημα μέλισσας μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο.

Διακοπές και κολύμπι:
• Είμαστε, πάντοτε, κοντά στα παιδιά, όταν κολυμπούν.
• Η καλύτερη προστασία, που μπορούμε να προσφέρουμε, στα παιδιά μας, είναι να τους μάθουμε να κολυμπάνε. Μέχρι τότε, όταν μπαίνουν, στο νερό, πρέπει να φορούν, απαραιτήτως, σωσίβιο.
• Πριν κάνουμε βουτιές, ελέγχουμε το βάθος του νερού.
• Δεν κολυμπάμε, σε περιοχές, που έχουν κίνηση (φουσκωτά, τζετ σκι κ.λπ.).
• Δεν κολυμπάμε, αν δεν έχουν περάσει 3-4 ώρες, από το προηγούμενο γεύμα.
• Δεν κολυμπάμε, σε θάλασσες, πού δε γνωρίζουμε και δεν απομακρυνόμαστε, από τις ακτές.
• Όταν βρισκόμαστε, σε πισίνα, προσέχουμε τα παιδιά, μη γλιστρήσουν και πέσουν, στο νερό.
• Δεν επιτρέπουμε, σε παιδιά, που δε ξέρουν κολύμπι, να παίζουν, σε νεροτσουλήθρες.
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις νεροτσουλήθρες, έχοντας, στην αγκαλιά μας, μικρά παιδιά.
• Για να κάνουμε σκι, πρέπει να έχουμε εκπαιδευτεί.
• Δεν αφήνουμε μικρά παιδιά να ανεβαίνουν, σε ρυμουλκούμενα φουσκωτά.
• Το windsurfing (ιστιοσανίδα) απαιτεί μεγάλη εξάσκηση. Δεν είναι μόνο επικίνδυνο, για ένα αναβάτη, χωρίς εμπειρία, αλλά και για τους λουόμενους.
• Δεν κάνουμε windsurfing, ούτε παίζουμε, με ρυμουλκούμενα φουσκωτά, ή με ιπτάμενες σανίδες, αν δε γνωρίζουμε καλό μπάνιο.
• Αν οδηγούμε μηχανοκίνητο πλοιάριο, τζετ σκι κ.λπ., φορούμε πάντοτε και εμείς και οι συνεπιβάτες μας σωσίβιο. Δεν οδηγούμε, υπό την επήρεια, αλκοόλ. Δεν αναπτύσσουμε ταχύτητα, σε σημεία, που υπάρχουν λουόμενοι.
• Η οδήγηση των τζετ σκι είναι δύσκολη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, από παιδιά και νέους, κάτω των 18 ετών. Πρέπει να εκπαιδευτούμε, πριν οδηγήσουμε τζετ σκι.
• Όλα τα θαλάσσια αθλήματα (καταδύσεις, κολύμπι με αναπνευστήρα, κανό, υποβρύχιο ψάρεμα και όλα όσα αναφέρονται παραπάνω) απαιτούν εξάσκηση και τήρηση συγκεκριμένων κανόνων ασφαλείας. Ας ενημερωθούμε, για να χαρούμε το καλοκαίρι.
• Δεν καθόμαστε, με τις ώρες, στον ήλιο.
• Όσοι σκοπεύουμε να οδηγήσουμε, μετά την επίσκεψη στη θάλασσα, αποφεύγουμε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, γιατί υπάρχει περίπτωση να μας προκαλέσει ζαλάδες.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εύχεται καλές διακοπές!!!
Αφιέρωμα στο νεανικό ανεξάρτητο σινεμά.

Αφιέρωμα στο νεανικό ανεξάρτητο σινεμά....

ΤΡΙΧΟΝΕΙΟΝ - ΑΚΡΑΙ - ΜΕΤΑΠΑ ΑΙΤΩΛΩΝ ΠΟΛΕΙΣ & ΛΙΘΟΒΟΥΝΙ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ.Ο Δήμος Αγρινίου διοργανώνει την παρουσίαση των βιβλίων
ΤΡΙΧΟΝΕΙΟΝ - ΑΚΡΑΙ - ΜΕΤΑΠΑ
ΑΙΤΩΛΩΝ ΠΟΛΕΙΣ
των Φ.Ζαφειροπούλου, Μ.Σταυροπούλου – Γάτση, Γ.Σταμάτης
&
ΛΙΘΟΒΟΥΝΙ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
των Φ.Ζαφειροπούλου, Αν.Γεωργιάδου
Εκδόσεις του Συλλόγου Γαβαλιωτών Αθήνας και του Συλλόγου Άκρων (Λιθοβουνίου)΄΄Πανόραμα΄΄ το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 στις 7.30 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Γαβαλούς.
Για τα βιβλία θα μιλήσουν :
Η κ.Ελευθερία Παπουτσάκη – Σερμπέτη, καθ.Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο κ.Αθανάσιος Παλιούρας - καθ.Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
και οι συγγραφείς των βιβλίων.
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ.Μάκης Μάκας.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Μεσολογγίου διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο «Πώς θα ψάξω για δουλειά;» για τους φοιτητές και απόφοιτους του ΤΕΙ, την Τρίτη 31/5/2011 στις 10:30 π.μ. - 12.30 μ.μ. στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Μεσολογγίου.
Τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για το πώς να ξεκινήσουν την αναζήτηση εργασίας, θα διανείμουν ενημερωτικό υλικό και θα συζητήσουν κάθε απορία γύρω από την αγορά εργασία και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτή.
Συγκεκριμένα θα συζητηθούν τα θέματα:


Συγκεκριμένα θα συζητηθούν τα θέματα:
 Συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος
 Αναζήτηση εργασίας μέσω Ίντερνετ
 Προετοιμασία για συνέντευξη
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί στο πλαίσιο του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ως ιδιαίτερος θεσμός και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δίκτυο πληροφόρησης και υποστήριξης σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα. και ένα δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στο ΤΕΙ και την αγορά εργασίας.
Απευ¬θύνεται σε φοιτητές/τριες και αποφοί¬τους του ΤΕΙ Μεσολογγίου και όλων των Ανώτατων Ιδρυµάτων της χώρας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόµε¬νο πολίτη. Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή των νέων στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΕΞΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΧΑΪΑ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑ.Σειρά δράσεων, όπως καθαρισμοί παραλιών και παραθαλασσίων δασών, δενδροφυτεύσεις, κινητές εκθέσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις διοργανώνει από την Παρασκευή ως την Κυριακή η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, την Κυριακή 5 Ιουνίου.

Στόχος της Περιφέρειας είναι η συμμετοχή των πολιτών και η ευαισθητοποίηση τους σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή. Όπως έχει επισημάνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας «ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι μια ευκαιρία για να κινητοποιηθούμε όλοι μας για ένα καλύτερο, καθαρότερο και πιο ‘πράσινο’ αύριο, τόσο για τους εαυτούς μας όσο και για τις μελλοντικές γενιές».

Και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας, με ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών Γρηγόρη Αλεξόπουλου, Βασίλη Αντωνόπουλου και Χαράλαμπου Καφύρα έχουν προγραμματιστεί δράσεις ενεργοποίησης των πολιτών και συμμετοχής τους σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.
ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας διοργανώνεται διήμερο σεμινάριο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου. Το σεμινάριο θα ξεκινήσει την Παρασκευή, στις 5 το απόγευμα, με σύντομη εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι του Σαββάτου. Το σεμινάριο διοργανώνει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με την συμμετοχή της Περιφέρειας και του Δήμου Θέρμου.

Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, διοργανώνεται συζήτηση και ενημέρωση για την λίμνη Τριχωνίδα και παράλληλα καθαρισμός της παραλίας της λίμνης, στη Μυρτιά Θέρμου, από μαθητές της περιοχής, πολίτες και εκπροσώπους φορέων.

ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας οι δράσεις περιβάλλοντος ξεκινούν την Κυριακή, στις 10 το πρωί, με ενημερωτική εκδήλωση και κινητή έκθεση στο Κέντρο Πληροφόρησης Λάππα, με την συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Στροφυλιάς – Κοτυχίου, του Δήμου Δυμαίων, της ΟΙΚΙΠΑ και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την διοργάνωση της Περιφέρειας.

Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει καθαρισμός της περιοχής γύρω από το Τείχος Δυμαίων και αμέσως μετά ανάλογη δράση στην παραλία της Καλόγριας, με την συμμετοχή και μηχανημάτων της Περιφέρειας.

Επίσης, την Κυριακή 5 Μάιου, διοργανώνεται ανοικτή συζήτηση – ενημέρωση στο Κέντρο Πληροφόρησης Καλαβρύτων για το Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού, με ώρα έναρξης 10 το πρωί.

Θα ακολουθήσει φύτευση καλλωπιστικών φυτών και εκδηλώσεις για τα παιδιά.

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας διοργανώνονται, επίσης, δύο δράσεις. Η πρώτη αφορά στο Δάσος Φολόης. Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και θα ακολουθήσει πεζοπορία μέσα στο δάσος (σε απόσταση 14 χιλιομέτρων), σε ειδικά χαραγμένη περιοχή.

Στις 11.30 το πρωί θα ξεκινήσει ποδηλατοδρομία, σε ειδικά χαραγμένη διαδρομή και σε απόσταση 22 χιλιομέτρων. Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις Κυνηγετικών Συλλόγων, όπως απελευθέρωση φασιανών και ορτυκιών, ενημέρωση για τα μανιτάρια της περιοχής και περίπατος με άλογα εντός του δάσους.

Η δεύτερη δράση έχει άξονα το Δάσος Θινών Βαρθολομιού και θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί της Κυριακής, από το Τουριστικό Περίπτερο. Θα ακολουθήσει καθαρισμός των ακτών και των παραθαλάσσιων δασών της περιοχής.

Στον καθαρισμό συμμετέχουν, υπό τον συντονισμό της Περιφέρειας, η Διεύθυνση Δασών Ηλείας, τα Δασαρχεία Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεστένων, το Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών – Αναδασωτών (Σταθμός Βαρθολομιού) το «Χαμόγελο του Παιδιού» και Κυνηγετικοί Σύλλογοι.

Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pde.gov.gr).
Εκδήλωση - Αρχαίο Θεάτρο Καλυδώνας.Απόλυτα επιτυχημένη αλλά και συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η εκδήλωση ολοκλήρωσης της προσπάθειας συγκέντρωσης χρημάτων μέσω του «κουμπαρά του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», για την ανασκαφή του Αρχαίου Θεάτρου της Καλυδώνας.


Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, τους πολιτιστικούς συλλόγους Αρχαία Καλυδώνα και Άγιο Ιωάννη Ευηνοχωρίου, την Ιστορική - Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, το Σύλλογο Εργοληπτών επαρχίας Μεσολογγίου, τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου και πραγματοποιήθηκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Ευηνοχωρίου, παρουσία του πρώην Υπουργού και Προέδρου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κου Σταύρου Μπένου, της Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Αιτωλ/νιας κας Σοφίας Γιαννακά, του Επίτιμου Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ κου Λάζαρου Κολώνα, της πρώην Προϊσταμένης της ΛΣΤ' Εφορίας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων κας Γάτση - Σταυροπούλου, της τωρινής Προϊσταμένης κας Βικάτου Ολυμπίας, εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων από τα Τ.Δ. του Αγίου Γεωργίου, του Γαλατά και του Περιθωρίου, επιχειρηματιών και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δυο καλές ειδήσεις για την Αρχαία Καλυδώνα, που φανερώνουν ότι η συλλογική εθελοντική προσπάθεια του δήμου, των φορέων και των πολιτών για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορεί και έχει απτά αποτελέσματα. Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Δανίας επιχορηγεί τις ανασκαφές που ξεκινούν στα τέλη Ιουνίου με το ποσό των 100.000 €, ενώ επικουρικά στην προσπάθεια αυτή «ο κουμπαράς του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» συγκέντρωσε ένα ποσό που υπερβαίνει τις 25.000 €.
Μετά από πολλές δεκαετίες απαξίωσης, επιτέλους στην Αρχαία Καλυδώνα ανοίγει ηλιαχτίδα φωτός.21ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε).Την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Μιχάλη Γιάγκα επαναβεβαίωσαν
οι Επιμελητηριακοί υπάλληλοι στο 21ο Συνέδριό τους,
επανεκλέγοντάς τον για 5η συνεχή φορά
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε),

To 21ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε), πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαΐου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των επιμελητηριακών υπαλλήλων από όλη την χώρα.
Στο Συνέδριο παρέστησαν και χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Περιφερειακής Ανάπτυξης κος Στέφανος Κομνηνός και ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Π. κος Παναγιώτης Αδαμόπουλος.
- Ο Πρόεδρος της Ο.Σ.Υ.Ε. κος Μιχάλης Γιάγκας κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση της χώρας και στις δυσμενείς συνέπειες - από την εφαρμογή του Μνημονίου – στους εργαζόμενους καθώς και στα θέματα που απασχολούν το Δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα δίνοντας έμφαση στις ρυθμίσεις για το Ασφαλιστικό, την Οικονομική πολιτική, τις Εργασιακές σχέσεις, το νέο Μισθολόγιο ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την Υπηρεσία μιας Στάσης και την εφαρμογή του ΓΕΜΗ.

- Τη βούληση της Πολιτείας και του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ενίσχυση του ρόλου των Επιμελητηρίων με νέες αρμοδιότητες με την επικείμενη τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, την ολοκλήρωση του ΓΕΜΗ και την αδειοδότηση των Επιχειρήσεων επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κος Στέφανος Κομνηνός.

- Επίσης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και το 3ετές διεκδικητικό πλαίσιο της Ο.Σ.Υ.Ε.

- Κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Γιάγκας Μιχάλης Πρόεδρος,
Πέτκας Παναγιώτης Α΄ Αντιπρόεδρος
Κουκιόγλου Κούλα Β΄ Αντιπρόεδρος
Γιοβανοπούλου Παρασκευή Γεν. Γραμματέας
Ανδριάνα Φιλιώ Ταμίας
Αλεξόπουλος Χρήστος Μέλος
Κοντογιαννάτου Μπέλλα Μέλος
Παναγόπουλος Χρήστος Μέλος
Παπαβασιλείου Ελπίδα Μέλος

Αντιπρόσωπος στην ΑΔΕΔΥ εκλέχτηκε ο Γιάννης Σταματελόπουλος και την Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούν οι: Αγγέλης Γιώργος, Παπαθεοδώρου Χρήστος και Πλατσιάς Άγγελος

Για το Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Μιχάλης Γιάγκας Παρασκευή Γιοβανοπούλου

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.Το Σωματείο Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β. Αιτωλ/νιας, με την υπ αρ 12/23-05-2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών του, αποφάσισε να προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας.
Αιτία της κινητοποίησης αυτής είναι οι οφειλές της υπηρεσίας προς τους εργαζομένους της.
Τα χρήματα που οφείλονται σε κάθε εργαζόμενο κυμαίνονται από 1800-2000 ευρώ και προέρχονται από απλήρωτες υπερωρίες 4 μηνών (νυχτερινά και αργίες) καθώς και αποζημιώσεις για εκτός έδρας διακομιδές (12 μήνες).
Επανειλημμένα με έγγραφά μας έχουμε τονίσει το πρόβλημα στην υπηρεσία αλλά μόνο δικαιολογίες έχουμε εισπράξει, δηλ. έλλειψη χρημάτων ή καθυστέρηση από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
Την ίδια στιγμή που εργαζόμενοι στο Ε.Κ.Α.Β. είναι απλήρωτοι 12 μήνες για τις διακομιδές που εκτελούν, για τον υπουργό μας Κο Λοβέρδο εγκρίνεται η πληρωμή ποσού 1.187,14 ευρώ για την εκτός έδρας μετακίνησή του (2 ημερών) στο Ηράκλειο από 02 έως 04-03-2011.
Η ειρωνεία είναι ότι τόσα περίπου είναι και τα χρήματα που παίρνει ο εργαζόμενος στον Ε.Κ.Α.Β. για εκτός έδρας, όχι όμως για δυο ημέρες, αλλά για έναν ολόκληρο χρόνο, διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα με κίνδυνο της ζωής του, προσπαθώντας να σώσει ζωές. Η προσφορά του στην κοινωνία περικλείει μια υπεραξία που δεν αντικατοπτρίζεται στην αντιμετώπιση που έχει από το κράτος.
Αντίθετα για την πληρωμή των αμοιβών εκτός έδρας του κ. Υπουργού, δεν υπάρχουν κωλύματα (οικονομικά προβλήματα, γραφειοκρατία κλπ),αλλά το κράτος αποφασίζει και λειτουργεί άμεσα σαν καλολαδωμένη μηχανή. Έτσι δεν έπρεπε να λειτουργεί απέναντι σε όλους τους υπαλλήλους του; Πως κατηγορούμαι έναν υπάλληλο που έχει μήνες απλήρωτος ως αντιπαραγωγικό και τεμπέλη;
Η αδικία έχει μετατραπεί σε αγανάκτηση και η διεκδίκηση με κάθε νόμιμο μέσο είναι η μόνη μας επιλογή . Έτσι στις 31-05-2011 ξεκινάμε επίσχεση εργασίας η οποία θα διαρκέσει μέχρι την αποπληρωμή όλων των οφειλών. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης η υπηρεσία θα λειτουργεί με ποσοστό ασφαλείας και θα εξυπηρετεί μόνο τα επείγοντα περιστατικά .
Έχοντας συναίσθηση του ρόλου μας στην κοινωνία ζητάμε την κατανόηση των πολιτών στον αγώνα μας.
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Σιαφάκας Ευάγγελος Γρίνος ΑντώνιοςΜε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 4η Έκθεση Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου στο 12ο Δημοτικό σχολείο.Μετά την επιτυχή διοργάνωση των προηγούμενων εκθέσεων βιβλίου, το 12ο Δημοτικό Σχολείο πραγματοποίησε και φέτος με μεγάλη επιτυχία την 4η Έκθεση Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου. Η Έκθεση την οποία επισκέφτηκαν εκατοντάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Σχολείου, στην οδό Τέρμα Ιωνίας στο Αγρίνιο, από 24-26 Μαΐου 2011.
Στα πλαίσια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν και οι εξής παράλληλες εκδηλώσεις:
1. Επίσκεψη στο Σχολείο και επικοινωνία με τους μαθητές και τις μαθήτριες της συγγραφέως Ελένης Χωρεάνθη.
2. Βράβευση φιλαναγνωσίας μαθητών και μαθητριών.
3. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης βιβλίου εκτέθηκαν έργα ζωγραφικής των μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης, που μετείχαν σε διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργάνωσε ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Σχολείου.
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.Τις βασικές προτεραιότητες της Δυτικής Ελλάδας αλλά και τις κορυφαίες της διεκδικήσεις, όπως η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου, περιέγραψε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας στην σύσκεψη που συνεκλήθη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου στα Καλάβρυτα.

Ο Περιφερειάρχης, στην αρχή της εισήγησης του, χαρακτήρισε εξαιρετικά τιμητικό για την περιοχή το γεγονός της κοινής επίσκεψης του Πρωθυπουργού του Καναδά κ. Στίβεν Χάρπερ και του Έλληνα ομόλογου του ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την οικονομική κρίση αλλά και στην εθνική προσπάθεια που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ώστε η χώρα να σταθεί στα πόδια της.

«Η κοινή παρουσία των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Καναδά, Γιώργου Παπανδρέου και Στήβεν Χάρπερ είναι μια ιστορική στιγμή για τα Καλάβρυτα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσιφάρας.

«Παραλάβατε κύριε πρόεδρε», συνέχισε ο Περιφερειάρχης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό «κι αυτό το ξέρουν όλοι, μια χώρα στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Έκτοτε έχετε αποδυθεί σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο διεθνή περίγυρο. Έναν αγώνα για τη διάσωση της χώρας, για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και της κοινωνίας. Έναν αγώνα για να εγκαταλειφθούν οι παθογένειες του χθες, να χτυπηθούν οι βαθύτερες αιτίες που μας οδήγησαν έως εδώ και για να οδηγηθεί η χώρα μας σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και μαζί σε μια νέα παραγωγική και δημιουργική συλλογική νοοτροπία. Στον αγώνα αυτό κύριε πρόεδρε, που είναι ένας εθνικός αγώνας, για μια νέα Ελλάδα, έχετε την υποστήριξη και την ενεργό συμπαράστασή μας».

Και πρόσθεσε: «Βρίσκομαι σήμερα εδώ και μιλάω με μια νέα ιδιότητα. Είναι η ιδιότητα του αιρετού Περιφερειάρχη. Πρέπει να σταθούμε για λίγο σ’ αυτό το σημείο. Ο ‘Καλλικράτης’ εισάγει στη χώρα μας μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοίκηση και για την αυτοδιοίκηση. Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες προσπαθούμε να χτίσουμε ισχυρό πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και σε ότι αφορά εμάς, το δεύτερο βαθμό, επιχειρούμε να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα των περιφερειών. Έχω μια ισχυρή πίστη και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Ο νέος θεσμός της αιρετής Περιφέρειας δεν είναι ένας ακόμα νόμος του κράτους που πρέπει να τον εφαρμόσουμε. Είναι μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή και μαζί μια ισχυρή απάντηση στην κρίση. Αυτό που λέμε και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε έχει διπλό χαρακτήρα. Η διάσωση της χώρας περνάει μέσα από τις ισχυρές περιφέρειες και οι ισχυρές περιφέρειες προϋποθέτουν μια χώρα που ανασυγκροτείται. Θα επιμείνω σε αυτό το ζήτημα γιατί βιώνουμε τις συνέπειες της βαθιάς ύφεσης. Η ανεργία, κυρίως στους νέους, έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα επιβίωσης. Ολόκληρη η κοινωνία βιώνει έντονη αγωνία και βαθύ άγχος για το μέλλον».

Στη συνέχεια ο κ. Κατσιφάρας αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που η αιρετή Περιφέρεια έχει θέσει για την Δυτική Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων επεσήμανε:

* «Υπάρχει η μεγάλη εκκρεμότητα με την έλευση στη Δυτική Ελλάδα του φυσικού αερίου. Εφόσον δεν αποκτήσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα της φθηνής ενέργειας περιορίζονται οι πιθανότητές μας να σημειώσουμε σοβαρούς δείκτες ανάπτυξης στον πρωτογενή και κυρίως στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας. Ταυτόχρονα περιορίζεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τα νοικοκυριά φθηνή ενέργεια και έτσι να μειώσουν τις οικογενειακές τους δαπάνες».

* «Στη συνέχεια έχουμε το ζήτημα των δικτύων μεταφοράς. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε τις δυσκολίες που υφίστανται στα μέτωπα της Ιόνιας και της Ολυμπίας Οδού. Λανθασμένοι σχεδιασμοί του παρελθόντος και η κρίση που στο μεταξύ ξέσπασε οδήγησαν σε ένα εκβιαστικό παιχνίδι τραπεζών και κατασκευαστών με συνέπεια να κινδυνεύει η ολοκλήρωση των δύο αυτοκινητοδρόμων. Η θέση μας είναι σαφής: Τα κατασκευαστικά μέτωπα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και τα έργα να ολοκληρωθούν χωρίς αλλαγές στο φυσικό και τεχνικό τους αντικείμενο. Αλλά τα μεταφορικά δίκτυα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα και τούτο σημαίνει λύσεις για τα αεροδρόμια της Περιφέρειας ενώ επίσης παλεύουμε για την πλήρη λειτουργία του νέου λιμανιού της Πάτρας, του λιμανιού στο Κατάκολο και του λιμανιού στο Πλατυγιάλι. Γύρω από αυτούς τους δύο οδικούς άξονες, αυτά τα δύο αεροδρόμια και αυτά τα τρία λιμάνια που ανάφερα, καθώς και γύρω από την ανοιχτή εκκρεμότητα του σιδηροδρομικού δικτύου, μπορεί και πρέπει να οικοδομηθεί μια βασική προϋπόθεση της ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα».

* «Ο σεισμός του 2008 άφησε εκτός λειτουργίας το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. Από τότε δεν έχει δοθεί πλήρης λύση, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει συνεχή υπερφόρτιση και ολόκληρη το υγειονομικό μας σύστημα, όχι μόνο στην Πάτρα και στην Αχαΐα αλλά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, παρουσιάζει σοβαρές αρρυθμίες. Ταυτόχρονα, κάθε αναφορά σε σεισμό μας πηγαίνει αυτόματα στις εκκρεμότητες των σεισμόπληκτων και μαζί πυρόπληκτων περιοχών και εδώ πρέπει να πούμε την αλήθεια: Η πολιτεία έχει αναλάβει δεσμεύσεις που δεν τις τίμησε. Εννοώ το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών που έχει μείνει πολύ πίσω».

*«Κύριε πρόεδρε, Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας έχουμε ακούσει να μιλάτε δημόσια για την ανάγκη να αποκτήσει η Πάτρα επαφή με το παραλιακό της μέτωπο. Παρ’ ότι έχουν σημειωθεί βήματα προόδου, εν τούτοις η σχετική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι χρήσιμο να επιταχυνθούν οι σχετικές προσπάθειες για αρχίσουμε τη συζήτηση του επόμενου σταδίου που είναι η αναμόρφωση αυτού του παραλιακού μετώπου».

* «Ωστόσο, κάθε φορά που γίνεται λόγος για το λιμάνι της Πάτρας ή ακόμα και για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ο νους όλων πηγαίνει στο γνωστό πελώριο πρόβλημα. Πρόκειται για τα δύο βασικά λιμάνια εξόδου από τη χώρα μας προς τη Δύση με συνέπεια να καταφθάνουν συνεχώς κύματα μεταναστών που έχουν ένα και μόνο σκοπό. Να επιβιβαστούν λαθραία στα πλοία της γραμμής προς Ιταλία. Στο μεταξύ οι μετανάστες ζουν σε άθλιες συνθήκες, οι τοπικές κοινωνίες υποφέρουν και το πρόβλημα διαιωνίζεται. Είναι ένα πρόβλημα με πολλαπλές πτυχές και που η αντιμετώπισή του πραγματικά επείγει. Τι λέμε εμείς; Λέμε κάτι απλό. Ότι οι λύσεις δεν μπορεί να δοθούν στα σημεία εξόδου από τη χώρα γιατί κάτι τέτοιο θα στείλει λάθος μήνυμα και στους μετανάστες και στα παράνομα κυκλώματα που τους διακινούν».

* «Επιτρέψτε να υπογραμμίσω ένα ακόμα ζήτημα. Έχουμε την τύχη να διαθέτουμε ένα Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πάτρας, με εξαιρετικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές επιδόσεις. Προχωρήσαμε ήδη στη συγκρότηση Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας προκειμένου να φέρουμε σε επαφή μεταξύ τους όλα τα ερευνητικά ινστιτούτα και να προχωρήσουμε αποφασιστικά στη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Το στοίχημα της νέας ανάπτυξης είναι ένα στοίχημα γνώσης και στο σημείο αυτό ρίχνουμε όλο μας το βάρος».

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΡΙΞΕΙ ΛΕΥΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ»


Κλείνοντας την εισήγηση του ο κ. Κατσιφάρας τόνισε:

«Δουλεύουμε σκληρά για καλάθι των αγροτικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας και εδώ πρέπει να πω ότι παρά τη γενική κατάρρευση του αγροτικού τομέα έχουμε μερικά ενθαρρυντικά σημάδια, ένα από αυτά αφορά εδώ δίπλα μας, την Ένωση των Καλαβρύτων ή τις εξαγωγικές επιδόσεις της φράουλας και των σπαραγγιών ή ακόμα και τις επίσης ενθαρρυντικές ενδείξεις της Παναιγιάλειας Ένωσης με τη σταφίδα. Πιστεύουμε ότι επείγει η ανασυγκρότηση στην αγροτική παραγωγή με νέα προϊόντα που θα στέκονται στην εθνική και διεθνή αγορά. Έτσι θα απαντήσουμε στην κριτική που λέει ότι είμαστε μια χώρα που δεν παράγει τίποτα. Με αλλαγή του προτύπου αγροτικής παραγωγής και ένα καλό και λειτουργικό πλαίσιο υποδοχής για νέους αγρότες. Αναφέρθηκα ενδεικτικά σε ορισμένα ζητήματα, αγαπητοί φίλοι, για ένα και μόνο λόγο. Ναι, η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ναι, οι κίνδυνοι είναι πελώριοι. Δεν είναι όμως αληθινή η εικόνα μιας κοινωνίας που έχει ρίξει λευκή πετσέτα, η εικόνα μιας κοινωνίας που περιμένει μοιρολατρικά το τέλος της. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες κι ακόμα περισσότερο εξ αιτίας αυτών των δύσκολων συνθηκών, δίνουμε τον αγώνα μας, χαράζουμε και εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας και επιχειρούμε να κινητοποιήσουμε όλους, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για να περάσουμε σε νέες αντιλήψεις, σε νέες πρακτικές και να βγάλουμε τον τόπο από αυτή τη μεγάλη δυσκολία στην οποία έχει βρεθεί».(Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν στα Καλάβρυτα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Δημήτρης Ρέππας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Νίκος Σηφουνάκης, η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Φώφη Γεννηματά, ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Τηλέμαχος Χυτήρης και οι Υφυπουργοί Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς, Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Κουτσούκος, Υγείας Χρήστος Αηδόνης, Προστασίας του Πολίτης Μανώλης Όθωνας, Εσωτερικών Θεοδώρα Τζάκρη και Εξωτερικών Δημήτρης Δόλλης).

« Συλλήψεις δύο ατόμων για παράνομη κατοχή όπλων, πυρομαχικών και άσκοπους πυροβολισμούς»Συνελήφθησαν, σήμερα (29-5-2011) πρωινές ώρες στο Αγρίνιο, δύο (2) άτομα ΄΄ρομά΄΄ ηλικίας 35 και 17 ετών αντίστοιχα για παράνομη κατοχή όπλων , πυρομαχικών και άσκοπους πυροβολισμούς.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδ/νσης Ασφαλείας Αγρινίου ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών ενήργησαν έρευνα στην κοινή οικία των δραστών ( πατέρας , γιός ) κατά την οποία βρέθηκαν τα εξής:
• Τρία (3) κυνηγετικά όπλα ( καραμπίνες)
• Εκατόν δέκα πέντε (115) φυσίγγια κυνηγετικού όπλου
• Δύο (2) πυροβόλα όπλα ( εκ των οποίων ένα πιστόλι των 9mm και ένα περίστροφο των 32mm )
• Ένα (1) πιστόλι κρότου - λάμψης
• Έντεκα (11) φυσίγγια όπλου των 9 mm
• Πέντε (5) φυσίγγια όπλου των 0,32 mm
• Είκοσι έξι (26) αβολίδωτα φυσίγγια των 8mm και
• Δεκαπέντε (15) αβολίδωτα φυσίγγια των 9mm

Ακολούθως σε έρευνα που ενήργησαν οι ανωτέρω αστυνομικοί στο όχημα (Α) δράστη βρέθηκαν τα εξής :

• Εκατόν τριάντα (130) πλήρη φυσίγγια των 9mm
• Επτά (7) πλήρη φυσίγγια κυνηγετικού όπλου
• Ένα (1) φυσίγγιο κρότου – λάμψης των 8mm και
• Πέντε (5) κάλυκες φυσιγγίων κυνηγετικού όπλου


Όπλα – πυρομαχικά κατασχέθηκαν. Σε βάρος των συλληφθέντων δραστών σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία και θα οδηγηθούν εντός ορίων αυτοφώρου κ. Εισαγγελέα Πλημ/κων Αγρινίου.