Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Ενημέρωση από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παρουσία του βακτηρίου Enterohaemorrhagic Escherichia Coli (Ο104) σε αγγούρια.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) της Ε.Ε. ενημέρωσε άμεσα (27.05.2011) τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρουσία του βακτηρίου Enterohaemorrhagic Escherichia Coli (Ο104) σε αγγούρια συμβατικής και βιολογικής γεωργίας καταγωγής Ισπανίας, το οποίο προκάλεσε το θάνατο καταναλωτών στη Γερμανία.
Από ελέγχους που πραγματοποίησε και συνεχίζει να πραγματοποιεί το ΥΠΑΑΤ προκύπτει ότι καμία παρτίδα αγγουριών προέλευσης Ισπανίας ή άλλης κοινοτικής χώρας (όπως Γερμανία, Δανία, Ολλανδία) δεν έχει διακινηθεί ούτε και διατεθεί για κατανάλωση στην χώρα μας.Για προληπτικούς λόγους και παρά το γεγονός ότι δεν έχει καταγραφεί έως σήμερα κανένα κρούσμα στην Ελλάδα, το ΥΠΑΑΤ έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές για διενέργεια ελέγχου σε κάθε φορτίο αγγουριών συμβατικών και βιολογικών που ενδεχόμενα διακινηθεί από άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή παρουσιάζεται προς εισαγωγή από Τρίτη Χώρα. Επιπλέον, έδωσε εντολή για διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στα εγχωρίως παραγόμενα αγγούρια, τα οποία προορίζονται είτε για διακίνηση στην εγχώρια αγορά, είτε για αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος είτε για εξαγωγή σε Τρίτη χώρα.
Το ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλες τις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών ώστε να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία.
Τέλος επισημαίνουμε ότι το ΥΠΑΑΤ εφαρμόζοντας ένα από τα αυστηρότερα συστήματα ελέγχου των διακινούμενων αγροτικών προϊόντων έχει συμβάλλει στην αναγνώριση και των ελληνικών προϊόντων, ως προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας και στην καθιέρωση τους στις διεθνείς αγορές.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου