Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μ.Β.Α. Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών σε ειδικό τμήμα διάρκειας έξι εξαμήνων, σύμφωνα με την τροποποίηση που δημοσιεύτηκε στις 29 Νοεμβρίου 2012 με την αριθ. 45276/Β7/21-9-2006 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1485/Β΄/6-10-2006). Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η ακαδημαϊκή κατάρτιση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών. Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας για σύνδεση με τον παραγωγικό τομέα και συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη. Το Π.Μ.Σ. «Μ.Β.Α. Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, ιδίως της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, η οποία συνιστά τον πιο σημαντικό κλάδο της ελληνικής μεταποίησης..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου