Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ti.morfozav» υλοποιεί την πράξη «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Αιτωλοακαρνανίας» στα πλαίσια της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Στρατηγικός στόχος : Ενεργοποίηση , κατάρτιση και προώθηση των ΡΟΜΑ στην αγορά εργασίας. Η προώθηση στην αγορά εργασίας θα επιτευχθεί μέσω της ίδρυσης κοινωνικής επιχείρησης. Αντικείμενο : Η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άτομα που ανήκουν στον πληθυσμό των ROMA μετά από ενέργειες διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης. Βασικός στόχος: Ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης η οποία θα αφορά στην οικονομική και κοινωνική ένταξη του συνόλου των ωφελουμένων. Η επιχείρηση θα εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με σκοπό να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4019/ΦΕΚ216/30-11-2011. Ομάδα Στόχου: 100 άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – ΡΟΜΑ (Έλληνες τσιγγάνοι) που διαβιούν στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Λίμνη Τριχωνίδας (Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θεστιέων και Μακρυνείας) καθώς και στη Δημοτικές Ενότητες Αιτωλικού και Οινιάδων (Νεοχώρι, Μαγούλα) και σε άλλες περιοχές του Δήμου Μεσολογγίου, στο Δήμο Βόνιτσας – Ακτίου και στο Δήμο Ναυπακτίας. Περίοδος υλοποίησης: 1η Νοεμβρίου 2012- 28η Φεβρουαρίου 2014 Σύντομη περιγραφή των Δράσεων και των Προϊόντων Οι δράσεις του έργου ενδεικτικά είναι: • Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών με τίτλο «Ανακύκλωση Απορριμμάτων» (συλλογή – διαλογή - συσκευασία) που θα υλοποιηθεί από τον συντονιστή φορέα του σχεδίου δράσης ΚΕΚ TECHVISION EΠΕ. • Δράσεις δικτύωσης με οργάνωση ειδικών Θεματικών Εργαστηρίων, Λειτουργία Δικτυακής Πύλης. • Δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σχετικά με τους στόχους, την πορεία υλοποίησης και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Έργου • Δράσεις συμβουλευτικής και υποστήριξης της Ομάδας Στόχου Οι Ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται για Πληροφορίες, & Υποβολή Αιτήσεων με τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής: ΤECHVISION ΕΠΕ καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή) από 10:00 έως 14:00 ΚΑΛΥΒΙΩΝ 57, ΑΓΡΙΝΙΟ, Τ.Κ. 301 00, Τηλ: 26410 55070, 210 9537380, Fax: 210 9574850, E-mail: techvisionkek@gmail.com Αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας: κα Γ.Εμμανουηλίδου & κα Θ.Γρηγοροπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου