Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Γαλακτικό οξύ: Η ασφάλεια των κρεάτων σε κίνδυνο.

Την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει, αν θα επιτραπεί η χρήση γαλακτικού οξέος, για την απολύμανση των κρεάτων. Το γαλακτικό οξύ είναι μια ουσία, που χρησιμοποιείται, σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) και το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) είμαστε αντίθετοι, στη χρήση οποιασδήποτε χημικής ουσίας, για την απολύμανση των κρεάτων. Απαιτούμε, λοιπόν, από το Ευρωκοινοβούλιο, να αντιταχθεί, στη χρήση γαλακτικού οξέος, στα κρέατα. Η βιομηχανία πιέζει να επιτραπεί η χρήση του γαλακτικού οξέος. Εμείς, όμως, φοβόμαστε ότι τα σφαγεία θα το χρησιμοποιούν, για να καλύψουν κακές συνθήκες υγιεινής και για να καθαρίσουν τα κρέατα, πριν την εξέτασή τους, από τον αρμόδιο κτηνίατρο. Εάν, τυχόν, επιτραπεί, η χρήση του γαλακτικού οξέος, πρέπει να επιτραπεί, μόνον μετά την τελική εξέταση των σφαγίων, από τον αρμόδιο κτηνίατρο, που θα εγγυάται ότι το κρέας είναι κατάλληλο, για κατανάλωση. Επίσης, αν επιτραπεί η χρήση αυτή, μετά τον έλεγχο, από τον κτηνίατρο, πρέπει να προσδιοριστεί ποιος θα επιβλέπει και θα φέρει την ευθύνη, για τη διαδικασία εφαρμογής του γαλακτικού οξέος. Γνωρίζουμε, ότι το γαλακτικό οξύ μπορεί να εξοντώσει και τα λεγόμενα «ωφέλιμα» βακτήρια και να καταστήσει το κρέας, πιο ευάλωτο, σε επιμολύνσεις, με επικίνδυνα βακτήρια, μετά την εφαρμογή του γαλακτικού οξέος. Τέλος, με δεδομένη την αντίθεση των καταναλωτών, σε μεθόδους διαχείρισης των κρεάτων, με χημικές ουσίες, πρέπει να νομοθετηθεί ανάλογη σήμανση, που θα προειδοποιεί τους καταναλωτές ότι το κρέας έχει υποστεί χημική επεξεργασία. Οι καταναλωτές απαιτούμε το κρέας, που καταναλώνουμε, να είναι ασφαλές. Όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θέσουν τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, πάνω από τις εμπορικές πιέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου