Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επίσκεψη Μανώλη Αγγελάκα στο Πανεπιστήμιο Πατρών .

Για τις δράσεις και τα προβλήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και των συνεργαζόμενων Ινστιτούτων, ενημερώθηκε, σήμερα το μεσημέρι, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλης Αγγελάκας, σε πολύωρη επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ο κ. Αγγελάκας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρύτανη Γιώργο Παναγιωτάκη, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας / Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) Κωνσταντίνο Γαλιώτη, το Διευθυντή του Επιστημονικού Πάρκου Γεράσιμο Μεντζελόπουλο και το Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) Δημήτρη Σερπάνο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων του Γενικού Γραμματέα με τους επικεφαλής των επιστημονικών και ερευνητικών φορέων τέθηκαν, κυρίως, τα θέματα της έρευνας σε τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόσιμες στο βιομηχανικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, που έχουν ως αποτέλεσμα την καινοτομία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Συζητήθηκαν, επίσης, η ανάπτυξη της συνεργασίας των επιστημονικών ιδρυμάτων με βιομηχανικές μονάδες ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, η συνεργασία τους με άλλους ερευνητικούς φορείς, εντός και εκτός της χώρας, η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και επιμόρφωση νέων ερευνητών, καθώς και η σημαντική συμβολή τους, ειδικότερα, στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μετά το τέλος των συναντήσεων, ο κ. Αγγελάκας δήλωσε: «Είναι επιτακτική η ανάγκη πλήρους αξιοποίησης των δομών έρευνας και καινοτομίας που υπάρχουν στα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στα ακαδημαϊκά κέντρα της περιοχής μας. Σημαντική, για τη μεγαλύτερη ανάπτυξή τους, αναμένεται να είναι η συμβολή των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τα οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούν πλήρως».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου