Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την Διακήρυξη Πρόχειρου Ανοικτού διαγωνισμού για το υποέργο «Ηλεκτρονικές Υποδομές και Μέσα Προώθησης του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχει ως αντικείμενο τη τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην εγχώρια και διεθνή αγορά, ως διακριτό τουριστικό προορισμό με ταυτόχρονη αύξηση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής και της ποιότητας των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Η προσέγγιση του πλάνου τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος συνδυάζει τόσο τα παραδοσιακά μέσα προώθησης όσο και τις Νέες Τεχνολογίες που συμπράττουν για την επίτευξη αύξησης της αναγνωρισιμότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής ενδιαφέροντος, με παράλληλη ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, με τρόπο σύγχρονο, καινοτόμο και στοχευόμενο σε συγκεκριμένες αγορές. Το μήνυμα που θα εκφράζει το τουριστικό προϊόν της περιοχής παρέμβασης θα χαρακτηρίζεται από συνέχεια και θα προβάλλεται μέσω ενός συνδυασμού εργαλείων δημοσιότητας που θα αφορά τόσο το τουριστικό κοινό όσο και τους επαγγελματίες του τουρισμού που είναι και οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών. Το αντικείμενο του Υποέργου 1 με τίτλο «Ηλεκτρονικές Υποδομές και Μέσα Προώθησης του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα» είναι η προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω της χρήσης καινοτόμων εργαλείων διαδικτύου που συνδυάζουν ευρεία αποδοχή και λειτουργικότητα, όπως η δημιουργία σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Google+) και καναλιού στο YouTube, καθώς και η δημιουργία και διαχείριση των αντίστοιχων δικτύων, που θα προβάλουν τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα. Το Υποέργο δομείται σε δράσεις, με συγκεκριμένους στόχους και μεθοδολογία προσέγγισης, οι οποίες αλληλοσυνδέονται ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του. Επιπλέον των παραπάνω, αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι και η υλοποίηση Πλατφόρμας Ψηφιακής Σήμανσης (Digital Signage) η οποία είναι μια διάταξη λογισμικού και εξοπλισμού η οποία επιτρέπει την προβολή πολυμεσικού περιεχομένου σε συσκευές όπως οθόνες αφής και προβολής και Projectors. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας θα είναι μια χρονικά προγραμματισμένη ροή περιεχομένου που θα περιλαμβάνει videos, φωτογραφίες, κείμενα, δυναμικό περιεχόμενο ιστοσελίδας και αναρτήσεις στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης διαβούλευσης: 23/11/2012 Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης: 7/12/2012 Τα αρχεία της προς διαβούλευση προκήρυξης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/diabouleuseis.html Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις ή παρατηρήσεις εγγράφως συμπληρώνοντας το έντυπο που διατίθεται προς μεταφόρτωση στην ανωτέρω ιστοσελίδα (Φόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης). Το συμπληρωμένο έντυπο αποστέλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: tp.consultation@pde.gov. Τέλος σημειώνεται ότι η δημόσια διαβούλευση και πολύ περισσότερο ο διαγωνισμός που θα επακολουθήσει αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους όσοι άσκησαν εύκολη κριτική ισχυριζόμενοι ότι «μπορούν να ολοκληρώσουν αυτό το έργο δωρεάν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου