Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ρευστότητας και την προώθηση υλοποίησης των Σχεδίων Βελτίωσης και των Σχεδίων Μεταποίησης .

Ξεκινά η επιτάχυνση υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης συνολικού ύψους 700 εκ €. Μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Καθηγητή Αθανάσιου Τσαυτάρη, με τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς-ΑΤΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ρευστότητας στον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα στη διευκόλυνση υλοποίησης επενδύσεων του Μέτρου 121 (Σχέδια Βελτίωσης) και του Μέτρου 123Α (Σχέδια Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων), η Τράπεζα θέτει στη διάθεση των δικαιούχων – αγροτών και επενδυτών που έχουν εγκεκριμένες επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι εγκεκριμένων Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου 121 ή επενδύσεων του Μέτρου 123Α θα μπορούν να προσφεύγουν : α) για την έκδοση εγγυητικής, προκειμένου να λάβουν προκαταβολή της δικαιούμενης ενίσχυσης ώστε να διευκολυνθούν στην υλοποίηση των προγραμματισμένων επενδύσεων. β) για τη λήψη δανείου ώστε να εξασφαλίσουν την υλοποίηση και την έγκαιρη ολοκλήρωση των επενδύσεων. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε: «Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που χαρακτηρίζεται και από έλλειψη ρευστότητας, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διευκολύνουμε τη χρηματοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενούς τομέα και αυτό κάνουμε με συνέπεια. Η συνέχιση όμως της παραγωγικής διαδικασίας και η βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών και των επιχειρήσεων είναι συνυφασμένη με τη δυνατότητα υλοποίησης των αναγκαίων επενδύσεων. Με τη σημερινή μας παρέμβαση στηρίζουμε ειδικά όσους μέσα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία αποφάσισαν να επενδύσουν στο τομέα της γεωργίας είτε στη βελτίωση της διαδικασίας μεταποίησης των τροφίμων που για μας αποτελεί πυλώνα της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ιδιαίτερα δε στην ύπαιθρο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου