Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012

Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας.

Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 18.00 Προσέλευση 18.30 Παρουσίαση Προγράμματος – Προϋποθέσεις & οφέλη Ερωτήσεις – Συζήτηση 19.00 Αιτήσεις Συμμετοχής Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, Αγρίνιο – 1ος όροφος) Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, λόγω του εξαιρετικά μεγάλου ενδιαφέροντος του πρώτου κύκλου του προγράμματος ,θα υλοποιήσει μέσω της Επιμελητηριακής Εταιρείας Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) Β΄ Κύκλο του Προγράμματος Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα προσωπικό), αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες και παρέχει τη δυνατότητα επιδοτούμενης κατάρτισης 40 ωρών, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας. Στο Νομό μας έχει προγραμματισθεί να λάβουν χώρα 1-2 σεμινάρια, μέσα από τα οποία θα καταρτιστούν επιδοτούμενα 20-50 άτομα (τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα εκτός ωραρίου εργασίας, συνήθως απογεύματα). Προϋπόθεση Συμμετοχής: Να είναι εργαζόμενος σε ΜΜΕ ή αυτοαπασχολούμενος ή επιχειρηματίας με στόχο την διεθνοποίηση. Το Πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των ΜΜΕ και των Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας. Περιγραφή Προγράμματος Το Πρόγραμμα αφορά την Δράση 2 «Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας». Η Δράση 2 αφορά στην παροχή κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Η Κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ • 8 Βήματα για να Εξάγω • Όροι Παράδοσης (INCOTERMS) • Όροι Πληρωμής • Δίκτυα Διανομής • Τελωνειακά & Φορολογικά Θέματα • Ηλεκτρονικό Τελωνείο • Συσκευασία & Labeling προϊόντων • Τιμολογιακή Πολιτική • Εξαγωγικό Marketing & Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς • Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις & Αποστολές • Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Διεθνών Πελατών • Υγιεινή & Ασφάλεια Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα: 1. Αίτηση συμμετοχής 2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 3. Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 4. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα 5. Πρόσφατη φωτογραφία 6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια πολύ αξιόλογη παροχή προς τις εξαγωγικές ή δυνητικά εξαγωγικές επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση – πληροφορία υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο κ.Ρόμπολας Γεώργιος (τηλ. 26410 74531).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου