Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ, ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Κ.Α. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.

Εντολή ελέγχων σε Νοσοκομεία, Θεραπευτήρια, Οίκους Ευγηρίας, Προνοιακά Ιδρύματα κ.α. κοινοποιήθηκε χθες από την Γενική Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Στην σχετική επιστολή που υπογράφει η Γενική Διευθύντρια Διονυσία Σαμαντά αναφέρονται τα εξής: «Με την παρούσα κρίνουμε σκόπιμο και αναγκαίο, να σας υπενθυμίσουμε την εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων σε νοσοκομεία, θεραπευτήρια, οίκους ευγηρίας, προνοιακά ιδρύματα κλ.π. (ιδιωτικά και δημόσια) της περιοχής αρμοδιότητάς σας. Σκοπός αυτών των υγειονομικών ελέγχων είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό σε όλους τους χώρους των εν λόγω ιδρυμάτων αλλά και οι έλεγχοι σε κυρίους, βοηθητικούς, κοινόχρηστους, προαύλιους χώρους, μαγειρεία, τραπεζαρίες, αποχωρητήρια, θαλάμους ασθενών, γραφεία προσωπικού, χώρους συλλογής απορριμμάτων και κυλικεία. Έμφαση πρέπει να δοθεί στα συστήματα ύδρευσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων και νοσοκομειακών αποβλήτων, καθώς και στην τήρηση αρχείων και εφαρμογής προγραμμάτων απεντομώσεων και μυοκτονιών, ώστε να αποφευχθούν ανθυγιεινές εστίες που μπορούν να απειλήσουν το περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία κατ’ επέκταση, καθώς και στην εφαρμογή της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος. Τα αποτελέσματα των ελέγχων παρακαλούμε να μας αποσταλούν, προκειμένου στη συνέχεια να ενημερώσουμε το Υπουργείο Υγείας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου