Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών που έλαβαν χώρα χθες 31-5-2012 για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων της Ένωσης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. , εκπροσώπου στο Συμβούλιο μεταθέσεων στην Α.Δ. Ακαρνανίας και Ελεγκτικής Επιτροπής, με το σύστημα της απλής αναλογικής, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του Ν. 1264/82 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3938/11 και ισχύει και το καταστατικό και με την παρουσία Δικαστικών Αντιπροσώπων στα δύο (2) εκλογικά τμήματα Αμφιλοχίας - Αγρινίου, όπως και της αντίστοιχης Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας στο Αγρίνιο. Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και των ξεχωριστών ψηφοδελτίων και των δύο εκλογικών τμημάτων, συνολικά ψήφισαν διακόσιοι εβδομήντα τρία (273) μέλη της Ένωσης, βρέθηκαν διακόσια εβδομήντα ένα (271) έγκυρα ψηφοδέλτια, μηδέν (0) άκυρα ψηφοδέλτια και δύο (2) λευκά. Βρέθηκε, ότι έλαβαν οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι, τους σταυρούς προτίμησης που αναγράφονται δίπλα στο όνομα τους με την σειρά που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο: 1. Η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ » έλαβε αριθμό ψηφοδελτίων εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ως εξής: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ » ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: -------------------------- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος ψήφοι, 60 2. ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος ψήφοι, 134 3. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος ψήφοι, 87 4. ΚΟΛΥΔΑΣ Χαράλαμπος ψήφοι, 43 5. ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ Θεόδωρος ψήφοι, 58 6. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος ψήφοι, 60 7. ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα ψήφοι, 79 8. ΝΑΚΟΣ Κων/νος ψήφοι, 41 9. ΝΤΟΥΠΗΣ Ευάγγελος ψήφοι, 53 10. ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος ψήφοι, 103 11. ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος ψήφοι, 67 12. ΣΒΙΓΓΟΣ Βασίλειος ψήφοι, 42 13. ΣΕΛΙΔΗΣ Νεκτάριος ψήφοι, 47 14. ΤΑΜΠΑΚΕΛΗΣ Δημοσθένης ψήφοι, 41 15. ΤΑΦΙΛΗΣ Κων/νος ψήφοι, 33 16. ΤΕΛΩΝΗΣ Βασίλειος ψήφοι, 56 17. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Παναγιώτης ψήφοι, 42 18. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Απόστολος ψήφοι, 67 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ 1. ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος ψήφοι, 117 2. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος ψήφοι, 82 3. ΚΟΛΥΔΑΣ Χαράλαμπος ψήφοι, 39 4. ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ Θεόδωρος ψήφοι, 48 5. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος ψήφοι, 52 6. ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα ψήφοι, 69 7. ΝΑΚΟΣ Κων/νος ψήφοι, 21 8. ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος ψήφοι, 97 9. ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος ψήφοι, 48 10. ΣΙΑΜΠΟΣ Γεώργιος ψήφοι, 21 11. ΤΑΜΠΑΚΕΛΗΣ Δημοσθένης ψήφοι, 34 12. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Παναγιώτης ψήφοι, 34 13. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Απόστολος ψήφοι, 57 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων ψήφοι, 69 2. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος ψήφοι, 49 3. ΣΒΙΓΓΟΣ Βασίλειος ψήφοι, 25 4. ΣΙΑΜΠΟΣ Γεώργιος ψήφοι, 8 5. ΤΑΦΙΛΗΣ Κων/νος ψήφοι, 10 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων ψήφοι, 62 2. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ιωάννης ψήφοι, 71 3. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Γεώργιος ψήφοι, 108 2. Η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» έλαβε αριθμό ψηφοδελτίων ενενήντα έξι (96) ως εξής: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ » ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΤΖΑΜΟΥΛΙΑΣ Παναγιώτης ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΖΑΜΟΥΛΙΑΣ Παναγιώτης (ως επικεφαλής) 1. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ Ανδρέας ψήφοι, 65 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λάζαρος ψήφοι, 50 3. ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος ψήφοι, 70 4. ΛΕΟΝΤΙΤΗΣ Χρήστος ψήφοι, 67 5. ΠΑΤΣΙΑΣ Χρήστος ψήφοι, 52 6. ΤΖΑΜΟΥΛΙΑΣ Παναγιώτης ψήφοι, 67 7. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ Αγγελική ψήφοι, 78 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ ΤΖΑΜΟΥΛΙΑΣ Παναγιώτης (ως επικεφαλής) 1. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ Ανδρέας ψήφοι, 56 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λάζαρος ψήφοι, 35 3. ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος ψήφοι, 65 4. ΛΕΟΝΤΙΤΗΣ Χρήστος ψήφοι, 54 5. ΠΑΤΣΙΑΣ Χρήστος ψήφοι, 31 6. ΤΖΑΜΟΥΛΙΑΣ Παναγιώτης ψήφοι, 53 7. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ Αγγελική ψήφοι, 71 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ Ανδρέας ψήφοι, 26 2. ΣΚΑΦΙΔΑΣ Κων/νος ψήφοι, 56 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΜΑΡΓΩΝΗΣ Ευάγγελος ψήφοι, 65 Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία και με το σύστημα της απλής αναλογικής και τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του Ν. 1264/82 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3938/11 και ισχύει, ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» λαμβάνει έξι (6) έδρες από τις εννέα (9) συνολικά έδρες του Δ.Σ. Τις υπόλοιπες τρείς (3) έδρες του Δ.Σ. λαμβάνει ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ». Για το Δ.Σ. εκλέγονται ως τακτικά μέλη: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος 2 ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος 3 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος 4 ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα 5 ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος 6 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Απόστολος Για το Δ.Σ. εκλέγονται ως τακτικά μέλη: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ». ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΤΖΑΜΟΥΛΙΑΣ Παναγιώτης 2 ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ Αγγελική 3 ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος Για το Δ.Σ. εκλέγονται με τον συνδυασμό ως αναπληρωματικά μέλη: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος (Κατόπιν κληρώσεως με τον ισοψηφήσαντα ΚΩΣΤΑΚΗ Αντώνιο) 2 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος (Κατόπιν κληρώσεως με τον ισοψηφήσαντα ΓΕΩΡΓΑ Χαράλαμπο) 3 ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ Θεόδωρος 4 ΤΕΛΩΝΗΣ Βασίλειος 5 ΝΤΟΥΠΗΣ Ευάγγελος 6 ΣΕΛΙΔΗΣ Νεκτάριος Για το Δ.Σ. εκλέγονται με τον συνδυασμό ως αναπληρωματικά μέλη: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ». ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΛΕΟΝΤΙΤΗΣ Χρήστος 2 ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ Αντρέας 3 ΠΑΤΣΙΑΣ Χρήστος Για αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκλέγονται πέντε (5) ως τακτικά μέλη, τρείς (3) πρώτοι από τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», και οι δύο (2) πρώτοι από τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ » και έχουν ως εξής: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος 2 ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος 3 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος 4 ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα 5 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Απόστολος 6 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ » ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΤΖΑΜΟΥΛΙΑΣ Παναγιώτης 2 ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ Αγγελική 3 ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος 4 ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ Ανδρέας Για εκπρόσωπος της Ένωσης στο συμβούλιο μεταθέσεων Α.Δ. Ακαρνανίας εκλέγεται ο ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων ως τακτικό μέλος και ο ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος ως αναπληρωματικό μέλος, οι οποίοι εκλέγονται από τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ». Τέλος, για την Ελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται οι: τακτικά μέλη ο ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Γεώργιος και ο ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ιωάννης με τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», και ο ΜΑΡΓΩΝΗΣ Ευάγγελος, από τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ». Ως αναπληρωματικό μέλος Εκλέγεται το μοναδικό υποψήφιο μέλος, ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων, με τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ». Παρακαλούμε για την ενημέρωσή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου