Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

12η Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής εργασίας.

Η 12η Ιουνίου είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση της παιδικής εργασίας που πλήττει όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες της γης. Είναι αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να χαρούν το παιχνίδι, που στερούνται το δικαίωμα της εκπαίδευσης, που εκτίθενται καθημερινά σε κινδύνους και υπονομεύεται η ψυχική και σωματική τους ανάπτυξη. Το ελληνικό κράτος προασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από την ελληνική νομοθεσία, η οποία στηρίζεται στις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την εργασία των ανηλίκων (Ν 1837/89), επιτρέπεται η εκτέλεση ελαφριών εργασιών σε παιδιά άνω των 14 ετών, καθώς ο καθορισμός των προϋποθέσεων της εργασίας των ανηλίκων, κάτω των 18 ετών, προσδιορίζεται από προεδρικό διάταγμα, το οποίο θέτει όρους εργασίας, προστατεύοντας τους ανήλικους από ειδικούς κινδύνους - φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς παράγοντες – που θα βλάψουν την υγιεινή, την ασφάλεια και την ανάπτυξή τους. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με αυτό, κάθε νέο άτομο που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του οφείλει να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση. Ο κ. Γ. Παναγιωτόπουλος αναφερόμενος στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα αναφέρει: «Το ζήτημα της παιδικής εργασίας, δυστυχώς, παραμένει επίκαιρο στις μέρες μας, καθώς παρατηρείται μαθητική διαρροή σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, συνήθως με σκοπό τη συνεισφορά των παιδιών στο οικογενειακό εισόδημα. Μπρος σε αυτή την πραγματικότητα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών με βασικότερο εκείνο της εκπαίδευσης, καθώς πρόκειται για ένα δικαίωμα που παρέχει ομαλή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών, προάγει, πρώτιστα την κοινωνική και ψυχική τους ανάπτυξη και συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησή τους. Για το λόγο αυτό η εκπαίδευση ποικιλοτρόπως προσπαθεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης, έχοντας ως σημαία τα αναφαίρετα δικαιώματα του παιδιού. Ας ενώσουμε, λοιπόν, όλοι τις δυνάμεις μας, από όποια θέση και αν βρισκόμαστε, για τη μείωση τέτοιων φαινομένων, δια μέσου της καταπολέμησης της ανισότητας, της αδιαφορίας, των κρίσεων που παρατηρούμε σε θεσμούς και κοινωνικούς ιστούς. Ας βοηθήσουμε τις επόμενες γενιές να έχουν το μέλλον που τους αξίζει!»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου