Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ .

Καρπούς συνεχίζει να αποδίδει η οργανωμένη επίσκεψη των διπλωματικών αποστολών και πρέσβεων στη Δυτικής Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας έλαβε και αποδέχθηκε πρόσκληση της κυβέρνησης της Ελβετίας, μέσω της Ελβετικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και του Καντονιού του Vaud της Ελβετίας, για να συμμετάσχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως Τιμώμενη Περιοχή στην έκθεση Comptoir Suisse 2012 (Λοζάνη, 14-23 Σεπτεμβρίου 2012). Για την οργάνωση αυτής της αποστολής ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Αγγελόπουλος είχε ήδη συνάντηση εργασίας με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαίας και Ηλείας. Σημειώνεται ότι για το σκοπό αυτό, προετοιμάζεται επιχειρηματική αποστολή με τη συμμετοχή επιχειρήσεων που έχουν έμπρακτο ενδιαφέρον να συναντήσουν εκπροσώπους της περιοχής από την Ελβετία. Η επιχειρηματική αποστολή δεν θα έχει μονό-θεματικό προσανατολισμό τομέα αλλά αποσκοπεί να προωθήσει ένα εύρος από θεματικά πεδία και τομείς δραστηριότητας, οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί της δυναμικής και της φυσιογνωμίας της περιοχής μας. Τα πεδία αυτά είναι τα εξής: α. Παραδοσιακά Προϊόντα: Ελιά - Ελαιόλαδο, β. Παραδοσιακά Προϊόντα: Οίνοι ΠΟΠ., γ. Άλλα παραδοσιακά προϊόντα της ΠΔΕ, δ. Τουρισμός, ε. Πολιτισμός. Η Comptoir Suisse είναι μία έκθεση εθνικού χαρακτήρα και προσελκύει περισσότερους από 141.000 επισκέπτες κάθε έτος και πάνω από 450 εκθέτες. Διοργανώνεται από το 1920 και θεωρείται μία σημαντική πλατφόρμα για συνεργασίες οικονομικού χαρακτήρα αλλά παράλληλα και ένα σημαντικό σημείο επαφής και γνωριμίας για την προώθηση περιοχών, περιφερειών και χωρών από ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε χρόνο, μία συγκεκριμένη χώρα, πόλη ή Περιφέρεια επιλέγεται και προσκαλείται να συμμετάσχει ως Τιμώμενη (Guest of Honour) με στόχο και σκοπό την ενθάρρυνση της ανάπτυξης οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της Ελβετίας και της τιμώμενης περιοχής. Πρωταρχικός και κυρίαρχος στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω έκθεση είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής μας με την παράλληλη προώθηση και επικοινωνία του οικονομικού, επενδυτικού και επιχειρηματικού της προφίλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου