Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

Διάκριση του προγράμματος κινητικότητας πτυχιούχων Leonardo Da Vinci του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων .

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας πτυχιούχων Leonardo Da Vinci του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Εργασιακή Εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας» που υλοποιήθηκε από 8/11/2010 και ολοκληρώθηκε στις 31/5/2012 διακρίθηκε από το Ι.Κ.Υ. ως παράδειγμα Καλής Πρακτικής (Good Practice) για τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στο σχεδιασμό και υλοποίησή του. Στα πλαίσια αυτά πρόκειται να συμπεριληφθεί στον υπό έκδοση Οδηγό του Ι.Κ.Υ. με καλές πρακτικές σχεδίων κινητικότητας Leonardo da Vinci. Το πρόγραμμα του Κ.Ε.Κ. έχει, επίσης, συμπεριληφθεί ως καλή ευρωπαϊκή πρακτική στο Study Visit Group Report του ευρωπαϊκού οργανισμού CEDEFOP με τίτλο: “Quality in mobility and certificates for better cross-border mobility”, Zwolle, Ολλανδία, 2011. Η συγκεκριμένη πρόταση του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ήταν μία από τις 15 εγκεκριμένες προτάσεις, από σύνολο 45 υποψήφιων, στην κατηγορία Κινητικότητα για Άτομα στην Αγορά Εργασίας για το έτος 2010 και μάλιστα με τον υψηλότερο εγκεκριμένο προϋπολογισμό πανελλαδικά. Στο πλαίσιο του προγράμματος, 28 πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων (21 πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 7 πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημίων) ολοκλήρωσαν με επιτυχία περιόδους πρακτικής άσκησης αποκτώντας εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα συναφή προς τα αντικείμενα σπουδών τους, όπως ανθρωπιστικές και θετικές επιστήμες, επιστήμες της αγωγής, οικονομικές επιστήμες, ιατρική. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση σε 19 οργανισμούς (ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ομοσπονδία εργοδοτών, νοσοκομείο) σε 11 χώρες της Ε.Ε. (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρο, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία). Τέλος, να σημειωθεί ότι από το 2003 το Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δίνοντας έμφαση στη διεθνοποίηση των δράσεών του δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci. Συγκεκριμένα έχει συντονίσει την υλοποίηση 4 προγραμμάτων κινητικότητας, στα οποία συμμετείχαν 64 άτομα ολοκληρώνοντας επιτυχώς περιόδους πρακτικής άσκησης διάρκειας από 2 έως 6 μήνες σε 32 οργανισμούς υποδοχής σε 13 χώρες της Ε.Ε. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Τομεακό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα Leonardo Da Vinci του Κ.Ε.Κ. μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://dikeppee.uoi.gr/kek-Leonardo.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου