Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕΚ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε. θα προβεί στην υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων που αφορά τις ειδικότητες Μηχανικών Αυτοκινήτων , Μηχανικών Μοτοποδηλάτων, Φανοποιών, Βαφέων Οχημάτων, Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.73102/715/1988 (Φ.Ε.Κ. Β302) απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως αυτή σήμερα ισχύει.Tα σεμινάρια αφορούν εμπειροτέχνες εκμεταλλευτές συνεργείων και απασχολούμενους τεχνίτες που δεν έχουν τίτλο σπουδών, προκειμένου να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν στο «Κ.Ε.Κ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας Α.Ε.», με Κωδικό Πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ 12101615. Τα στοιχεία των συγκεκριμένων Σεμιναρίων είναι τα εξής:


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε ΩΡΕΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
«Τεχνίτες Επισκευής Κινητήρων & Μηχανικών
Μερών Αυτοκινήτων» 100
ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αιτ/νίας Α.Ε.
Αγρίνιο-Περιοχή Εθνικού Σταδίου
«Τεχνίτες Επισκευής & Συντήρησης Μοτοσικλετών
& Μοτοποδηλάτων» 100 ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αιτ/νίας Α.Ε.
Αγρίνιο-Περιοχή Εθνικού Σταδίου
«Τεχνίτες Επισκευής Αμαξωμάτων (Φανοποιοί)» 100 ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αιτ/νίας Α.Ε.
Αγρίνιο-Περιοχή Εθνικού Σταδίου
«Τεχνίτες Βαφέων Οχημάτων» 100 ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αιτ/νίας Α.Ε.
Αγρίνιο-Περιοχή Εθνικού Σταδίου
«Τεχνίτες Ηλεκτρικών Μερών Αυτοκινήτων (Ηλεκτρολόγοι Αυτ/των)» 100 ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αιτ/νίας Α.Ε.
Αγρίνιο-Περιοχή Εθνικού Σταδίου
Περιβαλλοντική Διαχείριση Αποβλήτων 35
Μόνο για βαφείς - φανοποιούς ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αιτ/νίας Α.Ε.
Αγρίνιο-Περιοχή Εθνικού Σταδίου


Αρμόδια για πληροφορίες: κα Κολώνια Παναγιώτα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 26410 29249

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου