Κυριακή 28 Μαρτίου 2010

Επείγουσα εγκύκλιος για τις σημερινές απουσίες

Το υπουργείο Εσωτερικών ζητά άμεσα από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού και το αργότερο μέχρι τις 2 το μεσημέρι, να γνωρίσει τον αριθμό των υπαλλήλων που απουσιάζουν, καθώς και το λόγο της απουσίας τους...


Επιπλέον, το υπουργείο, αναφέρεται στην εγκύκλιο, θα προβεί σε περαιτέρω ελέγχους σχετικά με το θέμα.

Προστίθεται, δε, ότι τα υπουργεία πρέπει να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που εποπτεύουν, οι Περιφέρειες στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και να μεριμνήσουν για την αποστολή των στοιχείων.

Σημειώνεται επίσης, ότι στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται αδικαιολόγητη απουσία, θα πρέπει οι υπηρεσίες εντός 10 ημερών να κάνουν γνωστές προς το υπουργείο τις ενέργειες που ακολούθησαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου