Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010

Βάζουν βαθμό ενέργειας στα κτίρια

Ανάλογα με την ενεργειακή τους «συμπεριφορά» θα χαρακτηρίζονται από τον Ιούνιο τα κτίρια, ενώ θα πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις και στα παλιά όταν πωλούνται ή ενοικιάζονται. Έτσι, ο αγοραστής ή ενοικιαστής θα μπορεί να υπολογίσει τις δαπάνες που θα καταβάλει για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό κ.ά......Υπεγράφη από τους συναρμόδιους υπουργούς και τίθεται σε εφαρμογή τον Ιούνιο ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ), που αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης, προβλέπει ενεργειακές επιθεωρήσεις στα νέα κτίρια και στα υφιστάμενα, όταν πωλούνται ή ενοικιάζονται και κατάταξη των κτιρίων ανάλογα με την ενεργειακή τους συμπεριφορά ώστε οι χρήστες (ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές) να γνωρίζουν τις δαπάνες που θα καταβάλουν για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, θέρμανση νερού κλπ.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με τον ΚΕΝΑΚ:

-Προβλέπεται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των πενήντα τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πιστοποιητικό θα ισχύει για 10 χρόνια.

Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοραπωλησίας τίθεται σε εφαρμογή έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και στην περίπτωση ενοικίασης εννέα μήνες μετά (και όχι δύο χρόνια όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά). Η τιμή βάσης για το κόστος έκδοσης των πιστοποιητικών για τις κατοικίες, όπως έχει ανακοινώσει η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, θα είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι θα εγγραφούν σε Μητρώο που θα τηρείται στο υπουργείο. Η κατάταξη θα γίνεται με βάση το λόγο της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς.

Θεσμοθετείται η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται: α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς.

Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληροί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ είναι οικονομικά (περιορισμός των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων, αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας), κοινωνικά (δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση της ποιότητας ζωής) και περιβαλλοντικά (περιορισμός των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου