Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Επιχορήγηση 275 εκατ.ευρώ στα 4 νέα προγραμματα ΕΣΠΑ

Εξι χιλιάδες υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπολογίζεται να αξιοποιήσουν τις τέσσερις νέες δράσεις μέσω ΕΣΠΑ που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό παραγωγικής διαδικασίας, ανάπτυξη καινοτομίας, στήριξη επιχειρηματικότητας και ενθάρρυνση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Αυτό ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλησημειώνοντας ότι οι δράσεις θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα και τα κονδύλια που θα αξιοποιηθούν είναι 275 εκατ .ευρώ.Επίσης, η υπουργός ανέφερε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα προκηρυχθούν δύο ακόμη προγράμματα για νέους επιχειρηματίες, ενώ για το πακέτο των 28 δισ που είχε δοθεί ως βοήθεια στις τράπεζες είπε ότι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον υπουργό οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Για τη πρώτη δράση που αφορά στη ''μεταποίηση σε νέες συνθήκες'', με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 200 εκατ ευρώ και ύψος επενδυτικού σχεδίου από 40.000 μέχρι 200.000 ευρώ οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ατομικές επιχειρήσεις (βιβλία Β και Γ κατηγορίας) και συνεταιρισμοί που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους και τζίρο μέχρι 10 εκατ ευρώ μπορούν να έχουν δημόσια επιχορήγηση 35%-40% - 45% ανά γεωγραφική περιοχή. Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα είναι 4.500 και η προκήρυξη του προγράμματος θα γίνει στις αρχές Μαΐου 2010.Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία και τη διοίκησή του, την παραγωγική τους διαδικασία, να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να εξασφαλίσουν λειτουργία με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, για ανάπτυξη καινοτομίας, εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και για να διατηρήσουν τη θέσεις απασχόλησης και όπως είπε η υπουργός, η διατήρηση των θέσεων εργασίας είναι κριτήριο αξιολόγησης.

Η δεύτερη δράση που αφορά στην ''πράσινη επιχείρηση 2010'' με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 30 εκατ ευρώ αφορά ύψος επενδυτικού σχεδίου από 30.000 μέχρι 200.000 ευρώ και αφορά και αυτό το πρόγραμμα τις ίδιες κατηγορίες επιχειρήσεων με το προηγούμενο πρόγραμμα και το ίδιο ύψος επιχορήγησης ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη. Η εκτίμηση είναι ότι οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα ανέλθουν σε 600 και η προκήρυξη του προγράμματος θα γίνει μετά το Πάσχα.Στόχοι του προγράμματος είναι η μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος μεταποιητικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά ''πράσινων'' προϊόντων και υπηρεσιών, ή βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων, η μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα και η συμμόρφωση των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.

Για το πρόγραμμα των ''πράσινων υποδομών'' που επίσης θα προκηρυχθεί μετά το Πάσχα και από το οποίο εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν 100 επιχειρήσεις αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων και είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις (βιβλία Β και Γ κατηγορίας) και συνεταιρισμοί μέχρι 250 εργαζόμενους και με τζίρο μέχρι 50 εκατ ευρώ.Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης είναι 30 εκατ ευρώ και το ύψος του επενδυτικού σχεδίου είναι από 300.000 - 2.500.000 ευρώ και η δημόσια επιχορήγηση ανά γεωγραφική ζώνη είναι 30%-35%-40% για μεσαίες επιχειρήσεις, 35%-40%-45% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.Στόχοι του προγράμματος είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων, η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων, η κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων και η επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.

Η τέταρτη δράση με τίτλο ''ένδυση και υπόδηση:νέες προοπτικές'' έχει προϋπολογισμό 15 εκατ ευρώ και οι ωφελούμενες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα είναι 350.Η προκήρυξη του προγράμματος θα γίνει μετά το Πάσχα για επενδυτικά σχέδια 30.000 - 150.000 ευρώ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 80.000 - 200.000 για μεσαίες επιχειρήσεις και η δημόσια επιχορήγηση ανά γεωγραφική ζώνη θα είναι 30% - 35% - 40% για μεσαίες επιχειρήσεις και 35%-40%45% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.Αφορά ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ατομικές (βιβλία Β και Γ κατηγορίας) που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους και με τζίρο μέχρι 50 εκατ ευρώ.Στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση της προβολής των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, ο ''αναπροσανατολισμός'' της εγχώριας μεταποιητικής δραστηριότητας κατά τρόπος ώστε παραδοσιακοί κλάδοι να εξελιχθούν σε κλάδους με προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας ενώ δίδει κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας.
Ετικέτες ΕΣΠΑ, ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου