Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010

Κρατήστε τον Μεγάλο Αδελφό μακριά από το γραφείο σας!

Aν και οι εργαζόμενοι έχουν επίγνωση της περιορισμένης ιδιωτικότητας στους χώρους εργασίας, αυτό δεν σημαίνει ότι απεμπολούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και δεν αντιδρούν σε τυχόν αυθαίρετες ενέργειες των εργοδοτών. Ειδικά όταν αυτές οδηγούν στην ανεξέλεγκτη χρήση μεθόδων παρακολούθησης της απόδοσης και της συμπεριφοράς τους.
Πολλές σχετικές υποθέσεις έχουν απασχολήσει την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία έχει εκδώσει σειρά αποφάσεων, αλλά και μία Οδηγία, προκειμένου να καθορίσει με σαφήνεια πού αρχίζει και πού τελειώνει το δικαίωμα του εργοδότη να ασκεί έλεγχο στον εργαζόμενο. Στόχος της ανεξάρτητης Αρχής είναι η διασφάλιση της τήρησης και στον χώρο εργασίας των απαιτήσεων που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σταθμίζοντας τα δικαιώματα τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις συμβατικές υποχρεώσεις που δημιουργεί μια σχέση εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου