Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010

Επιτέλους να πληρώσουν οι φοροφυγάδες και να επιβαρυνθούν οι έχοντες και κατέχοντες.

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Ανδρέας Μακρυπίδης, εισηγητής στο φορολογικό νομοσχέδιο, κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιτυγχάνεται η ριζική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και εμπεδώνονται οι αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας, της διαφάνειας....
Με τo νομοσχέδιο για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, υλοποιείται μια βασική δέσμευση για την καθιέρωση ενός απλού και δίκαιου φορολογικού πλαισίου, με ενιαίους κανόνες και χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις που κατανέμει δίκαια τα φορολογικά βάρη.

Το φορολογικό σύστημα βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές:

- Είναι δίκαιο: Όλοι οι πολίτες συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους

- Έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα: Το νέο πλαίσιο συμβάλλει αποτελεσματικά στα έσοδα του Προϋπολογισμού, επιβαρύνει τα υψηλά εισοδήματα και του έχοντες και κατέχοντες και συγχρόνως ελαφρύνει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

- Είναι αποτελεσματικό: Ενθαρρύνει με κίνητρα στην αποκάλυψη της φορολογητέας ύλης.

- Είναι αποδοτικό: Δεν δημιουργεί στρεβλώσεις, δεν δημιουργεί υψηλό διαχειριστικό κόστος για τους πολίτες, βοηθά στην ανάκτηση της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.

- Δίνει αναπτυξιακή προοπτική αφού παρέχει ουσιαστικά κίνητρα για την ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το φορολογικό νομοσχέδιο αλλάζει ριζικά τα ισχύοντα:

Εφαρμόζεται μια ενιαία προοδευτική τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για όλα τα εισοδήματα.

Ελαφρύνονται τα ατομικά εισοδήματα μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ, ενώ προοδευτικά αυξάνεται η επιβάρυνση για τα υψηλότερα εισοδήματα. Ο ανώτερος συντελεστής φτάνει το 45% για εισοδήματα μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να ωφελείται το 90% των φορολογουμένων.

Επιβαρύνονται μόνο 226.000 περίπου φορολογούμενοι με υψηλά εισοδήματα, από τα 8 περίπου εκατομμύρια των φορολογουμένων.

Το σύστημα των τεκμηρίων θα λειτουργήσει ως κριτήριο απόδειξης των αδήλωτων εισοδημάτων και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φορο-αποφυγής.

Επιβάλλεται προοδευτική φορολόγηση της Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Καταργείται το Ε.Τ.Α.Κ. Φορολογείται δίκαια η εκκλησιαστική περιουσία.

Εισάγεται ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων παντού.

Καταργούνται μια σειρά από φορο-απαλλαγές και ρυθμίσεις για την αυτοτελή φορολόγηση εισοδημάτων που δημιουργούν συνθήκες διακριτής μεταχείρισης μεταξύ των φορολογούμενων.

Φορολογούνται τα διανεμόμενα κέρδη στην κλίμακα των φυσικών προσώπων. Επιβάλλεται φορολογία με συντελεστή 90% στα Bonus των golden boys.

Επεκτείνεται το καθεστώς Φ.Π.Α. σε όλες τις δραστηριότητες που δεν εξαιρούνται ρητά από την Κοινοτική Οδηγία.

Αυξάνεται ο συντελεστής επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος από 7% σε 11%. Ο νέος αυξημένος συντελεστής ισχύει για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2009, δηλαδή θα εφαρμοστεί και για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος.

Φορολογούνται οι συναλλαγές με off-shore εταιρείες.

Διασυνδέεται ηλεκτρονικά το Υπουργείο Οικονομικών με όλα τα Υπουργεία και Φορείς.

Γίνεται τακτική εφαρμογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Συγκροτείται περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων στο οποίο περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, κατοχή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, και εταιρικών μεριδίων.

Δίνονται αναπτυξιακά κίνητρα μέσα από την φορολογία διανεμόμενων κερδών. Θεσπίζεται 3ετές αφορολόγητο για δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 35 ετών. Θεσπίζονται νέα κίνητρα με στόχο την περιβαλλοντική προστασία Αυξάνονται οι εκπτώσεις στα φορολογητέα κέρδη για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες σε τεχνολογική καινοτομία.

Επόμενο >

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου