Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Το νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια.


Την προκήρυξη 15 έως 50 αδειών 5ετούς διάρκειας για την παροχή διαδικτυακού στοιχήματος στη χώρα, καθώς και έκδοση αδειών για έως 30.000 παιγνιομηχανήματα, προβλέπει το σχέδιο νόμου για τα τυχερά παίγνια που παρουσιάστηκε την Τρίτη στο Υπουργικό Συμβούλιο.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Από την ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η κυβέρνηση αναμένει για φέτος έσοδα ύψους 700 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, προβλέπεται η είσπραξη 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση των σχετικών αδειών και 200 εκατ. ευρώ από τα τέλη των τυχερών παιγνίων (τα οποία θα εισπράττονται σε ετήσια βάση).

Σε διάστημα 2-3 ετών το δημόσιο προσδοκά έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ, καθώς και επιπλέον έσοδα από το διαδικτυακό στοίχημα. Προσδοκά δηλαδή, όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της περικοπής των μισθών και των συντάξεων ή στο 100% της περικοπής του ΠΔΕ.

Το νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το συντομότερο δυνατόν, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι το κόστος συμμετοχής στο παιχνίδι ή στο στοίχημα θα κυμαίνεται από 0,10 - 5 ευρώ, ενώ τα κέρδη που θα αποδίδονται στους παίκτες πρέπει να καθορίζονται σε υψηλό γενικά ποσοστιαίο επίπεδο επί των ποσών που παίζονται (προβλέπεται ελάχιστο όριο 80%).

Τα κέρδη των παικτών θα φορολογούνται όπως αυτά από τα λαχεία.

Το μέγιστο ποσό που μπορεί να χάσει ένας παίκτης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της συμμετοχής του στο παιχνίδι, ενώ θα υπάρχει και η ατομική κάρτα παίκτη, ώστε να παρακολουθούνται η ηλικία και οι χρηματορροές.

Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε τυχερά παίγνια. Οι ανήλικοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο στα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια.

Ακόμη στο νομοσχέδιο ορίζονται οι κανόνες απορρήτου για την προστασία των παικτών με εξαίρεση τις ελεγκτικές και φορολογικές αρχές και προβλέπονται κυρώσεις για την παραβίαση των όρων συμμετοχής στην αγορά.Κανόνες αδειοδότησης παιγνιομηχανών
- Προβλέπεται η προκήρυξη τεσσάρων έως δέκα αδειών ευρείας κλίμακας – μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα αφορούν σε 25.000 παιγνιομηχανήματα συνολικά (ίσος αριθμός μηχανημάτων ανά άδεια).
- Προβλέπεται έως 5.000 επιπλέον παιγνιομηχανήματα ότι μπορούν να λειτουργήσουν με άδειες περιορισμένης κλίμακας (από 1 έως 5 μηχανήματα).
- Ευρείας κλίμακας κάτοχοι άδειας μπορούν να είναι ΑΕ με κατατεθειμένο κεφάλαιο τουλάχιστον 500.000 ευρώ με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
- Ορίζεται ότι στην προκήρυξη θα υπάρχει η τιμή εκκίνησης του τιμήματος της άδειας για τα τυχερά παίγνια. Αυτό θα καταβάλλεται 80% με την έκδοση της άδειας και το υπόλοιπο 20% σταδιακά σύμφωνα με την προκήρυξη.
- Προβλέπεται η ελεύθερη διάθεση τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και διεξαγωγή τους μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους.

Κανόνες και περιορισμοί για παροχή διαδικτυακού στοιχήματος στην Ελλάδα
- Προβλέπεται η προκήρυξη 15 έως 50 αδειών μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό
- Η ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων) μέσω του ΚΔΕΠ (Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων) καθορίζει τις λεπτομέρειες του συστήματος αδειοδότησης και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατόχους άδειας.
- Η διάρκεια των αδειών είναι πενταετής.
- Οι ιστότοποι οφείλουν να έχουν ονομασία με κατάληξη .gr

Γενικές υποχρεώσεις αδειούχων, παρόχων και φορέων
Προβλέπεται η φορολόγηση με διοικητικά τέλη εκκίνησης και λειτουργίας, συμμετοχή του δημοσίου επί του κύκλου εργασιών (6%), φόρος στα κέρδη των παικτών, όπως από τα λαχεία.
Προβλέπονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις καταστρατήγησης των όρων του νόμου και της άδειας.

- Τέλος, στο προτεινόμενο σχεδίου νόμου προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα και η αναθεώρηση του πλαισίου για το ιπποδρομιακό στοίχημα.

Στόχος ο έλεγχος της αγοράς
Όπως ανέφερε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στόχος του σχεδίου νόμου είναι η ρύθμιση της σχετικής αγοράς, με στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ειδικά των νέων, η διασφάλιση και είσπραξη εσόδων για το κράτος από τη ρυθμιζόμενη λειτουργία της αγοράς και η προσαρμογή των εθνικών διατάξεων στην κοινοτική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι ρυθμιστικές, εποπτικές και ελεγκτικές αρχές θα φροντίζουν να διασφαλίζεται η διαφάνεια και φερεγγυότητα, να διατηρείται σε ανεκτά επίπεδα η συμμετοχή των πολιτών, να προστατεύονται οι ανήλικοι και οι ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού και προοπτικά να εξαλειφθούν τα παράνομα παιχνίδια, μέσω των οποίων συντελούνται απάτες, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις, κ.λπ.

Σύμφωνα με την εισήγηση του υπουργείου Οικονομικών, γενικός στόχος είναι να μπουν κανόνες σε μια ουσιαστικά άναρχη και πλήρως απορυθμισμένη αγορά τεχνικών και τυχερών παιγνίων, που λειτουργεί εις βάρος των δημοσίων εσόδων και, κυρίως, του κοινωνικού συνόλου.

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, σήμερα ισχύει γενική απαγόρευση διενέργειας τεχνικών παιχνιδιών (σε αυτά περιλαμβάνονται ακόμη και τα παιχνίδια που μπορεί να παίζονται μέσω διαδικτύου στα internet cafe, αλλά και οποιαδήποτε άλλη παιχνιδομηχανή που είναι εγκατεστημένη σε κατάστημα).

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έκρινε, ότι η Ελλάδα παραβίασε τις κοινοτικές διατάξεις επειδή η ολική απαγόρευση διενέργειας τεχνικών- ψυχαγωγικών παιγνίων αντίκειται στις ελευθερίες κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών.

Η απόφαση του ΔΕΚ επιβάλει καταβολή προστίμου 31.536 ευρώ ημερησίως. Για την άρση της απόφασης επιβολής προστίμου, είναι αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.

Όπως προστίθεται στην εισήγηση του υπουργείου, η καθολική απαγόρευση οδήγησε σε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, από αυτά που αναμένονταν. Σήμερα, εκτιμάται ότι στη χώρα λειτουργούν περισσότεροι από 250 διαδικτυακοί τόποι στοιχηματισμού, έως και 20.000 ηλεκτρονικές μηχανές ψυχαγωγικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους (AWPs) και έως και 150.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που παρέχουν παράνομα τυχερά παιχνίδια (τύπου φρουτάκια).

Στο επίπεδο των τυχερών ψυχαγωγικών μόνο παιχνιδιών, λειτουργούν πολλές χιλιάδες μηχανήματα, στα οποία περιλαμβάνονται στην πράξη και τα internet-cafe που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε διαδικτυακά παιχνίδια.

Συνολικά, ο παράνομος τζίρος όλων αυτών των τυχερών παιχνιδιών εκτιμάται σε πάνω από 4 δισ. ευρώ ετησίως, και από αυτά το Δημόσιο δεν εισπράττει τίποτα.

*Σημειώνεται ότι το προσχέδιο του νομοσχεδίου είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Σεπτέμβριο 2010. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών έλαβε εγγράφως θέσεις και προτάσεις πολλών φορέων και πολιτών, ενώ σε επίπεδο υπουργικού Συμβουλίου έχουν υπάρξει τρεις ενημερώσεις επί των βασικών σημείων του νομοσχεδίου σε διαφορετικά στάδια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.Πηγή: www.in.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου