Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Πανελλαδική Ερευνα ΕΣΕΕ: Ο «Καλλικράτης» και το Εμπόριο.
«Ο «Kαλλικρατικός» νόμος είναι κακογραμμένος και δημιουργεί ασάφειες, καθώς οι διατάξεις για το ωράριο των καταστημάτων αλληλοσυγκρούονται ξεκάθαρα. Για το θέμα της Κυριακής, η μόνη αναφορά που γίνεται είναι ως προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ωστόσο, η διατύπωση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας δείχνει «εργασιακό» και όχι «εμπορικό» προσανατολισμό» Αυτό αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα της νομικής υπηρεσίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου σχετικό με την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου θεσμού της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που αφορούν στο εμπόριο και την αγορά, όπως αυτές ρυθμίζονται από το νέο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διαμορφώνεται με τον «Καλλικράτη».Με δεδομένο τις νέες συνθηκες που διαμορφώνονται στην αγορά το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ ξεκίνησε τη διενέργεια πανελλαδικής έρευνας, με σκοπό την διαμόρφωση και διατύπωση μιας ολοκληρωμένης τελικής πρότασης αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής αγοράς.

Το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς αποτελούσε και αποτελεί φλέγον ζήτημα για τον εμπορικό κόσμο και τον καταναλωτή, αφού συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των κανόνων του ανταγωνισμού στον κλάδο, με δεδομένες τις αποκλίσεις στις ανάγκες, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της δομής των εμπορικών επιχειρήσεων και της διάρθρωσής τους στις διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται, μέσω των Ομοσπονδιών, σε όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους, τους Αντιπροσώπους της ΕΣΕΕ, σε εμπόρους αλλά και τους Κοινωνικούς Εταίρους και οι απαντήσεις μπορούν να δίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΕΕ (www. esee.gr).

Οι ερωτήσεις αφορούν :

1. Έναρξη και διάρκεια των εκπτώσεων,
2. Διενέργεια προσφορών,
3. Διασφάλιση Κυριακάτικης Αργίας και ωραρίου λειτουργίας,
4. Προωθητικές ενέργειες και δημοσιοποίησή τους,
5. Εμπορική χωροταξία και αναβάθμιση των κέντρων των πόλεων,
6. Πληθυσμιακούς και γεωγραφικούς περιορισμούς για την εγκατάσταση των πολυκαταστημάτων σύμφωνα με τον «Καλλικράτη»,
7. Καθεστώς λειτουργίας καταστημάτων stock & outlet και καθεστώς εκποίησης – διάλυσης,
8. Προϋποθέσεις καθορισμού τουριστικών περιοχών και ζωνών εντός των κέντρων των πόλεων,
9. Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών στάσιμου και πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών,
10. Αλλαγές και κινδύνους για το εμπόριο από την εφαρμογή του «Καλλικράτη».

Ως τελευταία ημερομηνία για τη συλλογή των απαντήσεων έχει οριστεί η 15η Φεβρουαρίου. Όλες οι απόψεις που θα διατυπωθούν θα συζητηθούν, θα αναλυθούν και θα δημοσιοποιηθούν από την ΕΣΕΕ μετά την καταληκτική ημερομηνία.

Επιπλέον, επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΣΕΕ όπου αναλύεται η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου θεσμού της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που αφορούν στο εμπόριο και την αγορά, όπως αυτές ρυθμίζονται από το νέο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διαμορφώνεται με τον «Καλλικράτη». Θα πρέπει να επισημανθεί ότι επειδή η περίοδος από σήμερα μέχρι και την 1/7/2011, οπότε και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το στάδιο μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων στους νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους και Περιφέρειες, ενέχει τον κίνδυνο να υπάρξουν αυθαίρετες παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα στην λειτουργία της αγοράς.

Πηγή: Κέρδος on line

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου