Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: Ακούει κανείς;


Τι συμβαίνει, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, τους τελευταίους μήνες; Αυτό το ερώτημα προβληματίζει το ΚΕ.Π.ΚΑ., γιατί παρακολουθούμε, σε καθημερινή βάση, τη λειτουργία της Γ.Γ.Κ., προβληματιζόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους καταναλωτές.

Α. Το «μεγάλο επίτευγμα» της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, ο νόμος δηλαδή, για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών, αποδεικνύεται αναποτελεσματικός και με σοβαρές ελλείψεις, γιατί η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή δε μπορεί να στηρίξει το δημιούργημά της:
• Δεν έθεσε χρονικά περιθώρια, μέσα στα οποία τράπεζες και γενικότερα πιστωτές θα ήταν υποχρεωμένοι να απαντούν, στα σχέδια ρύθμισης οφειλών, που οι καταναλωτές κατέθεταν, στους πιστωτές, μέσω των φορέων μεσολάβησης, κατά το πρώτο στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Αποτέλεσμα αυτής της παράληψης, την οποία το ΚΕ.Π.ΚΑ. είχε επισημάνει, στη διαβούλευση, που προηγήθηκε της ψήφισης του νόμου αυτού, είναι ότι οι τράπεζες είτε δεν απαντούν καθόλου, είτε με διάφορα τερτίπια, καθυστερούν τις απαντήσεις τους και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αποτυγχάνει, παταγωδώς και απαξιώνεται. Η μη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων προθεσμιών, από το Υπουργείο, απλά, δίνει άλλους έξι μήνες περιθώριο, στις τράπεζες, να συνεχίζουν τις αθέμιτες πρακτικές τους, χαρατσώνοντας τους ήδη υπερχρεωμένους καταναλωτές, που για έξι μήνες αναγκάζονται να συνεχίσουν να πληρώνουν τόκους υπερημερίας.• Ένα μεγάλο κομμάτι της διαδικασίας, για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, έπεσε, στις πλάτες των Ενώσεων Καταναλωτών, οι οποίες, με τις ελάχιστες δυνάμεις τους και υπερβαίνοντας κάθε αντοχή τους, προσπαθούν να στηρίξουν τους υπερχρεωμένους καταναλωτές. Παρ’ όλες τις επανειλημμένες υποσχέσεις του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, για ενίσχυση των Ενώσεων Καταναλωτών, ώστε να ανταποκριθούν, στο τεράστιο αυτό έργο, δε λάβαμε καμιά βοήθεια. Αποτέλεσμα αυτής της μη στήριξης της εφαρμογής του νόμου, από τη Γ.Γ.Κ., είναι το γεγονός ότι οι καταναλωτές, που επιθυμούν να υπαχθούν, στο νόμο, να δυσκολεύονται να εξυπηρετηθούν. Είναι αδύνατο να ενημερώσουμε και να ετοιμάσουμε σχέδια για χιλιάδες καταναλωτές, που προσφεύγουν, σε μας, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, όσο και αν εργαζόμαστε εξουθενωτικά. Επιπλέον τα ήδη μέλη μας, που μας στήριξαν, χρόνια τώρα, με τις συνδρομές τους, αρχίζουν να παραπονούνται, γιατί δεν «προλαβαίνουν να πάρουν σειρά», ούτε στο τηλέφωνο, ούτε στο γραφείο, ώστε να επιλύσουν τυχόν δικά τους προβλήματα. Έχει, λοιπόν, διαταραχτεί η όλη λειτουργία μας.
• Ο νόμος προβλέπει «επίδοση» των σχεδίων ρύθμισης οφειλών, από τους καταναλωτές, στους πιστωτές τους, κατά το δεύτερο στάδιο του δικαστικού συμβιβασμού, στα Ειρηνοδικεία. Αποτέλεσμα αυτής της διάταξης, που και πάλι το ΚΕ.Π.ΚΑ. είχε εντοπίσει και ζητήσει απαλοιφή, κατά τη διαβούλευση, είναι οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές να χρειάζονται κάποιες εκατοντάδες ευρώ, για να επιδώσουν (με δικαστικό επιμελητή) τα σχέδια.
• Πρέπει να τονίσουμε ότι και η υποχρέωση επίδοσης και η μη ενίσχυση των Ενώσεων Καταναλωτών, αναγκάζουν πολλούς καταναλωτές να προσφύγουν, σε δικηγόρους, οι οποίοι είναι λογικό να χρεώνουν τις υπηρεσίες, που παρέχουν. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αναντιστοιχία των υποσχέσεων του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, για φθηνές διαδικασίες, χωρίς κόστος, για τους καταναλωτές και χωρίς τη βοήθεια δικηγόρων, για την προσφυγή και τη διαδικασία ενώπιον των Ειρηνοδικείων.

Β. Εδώ και ένα χρόνο, το ΚΕ.Π.ΚΑ. ζητάει, από το Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, να προχωρήσει, στη δεύτερη φάση της πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών της χώρας μας. Στην πρώτη φάση, που έγινε το 2008, εφαρμόστηκαν, για πρώτη φορά, τα κριτήρια πιστοποίησης, που προβλέπονται, στο Ν. 2251/94 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3587/2007. Επειδή, όμως, ήταν η πρώτη φορά, που οι Ενώσεις παρουσίαζαν τα βιβλία τους και τα στοιχεία τους, η πρώτη φάση ήταν επιεικής και οι Ενώσεις πιστοποιήθηκαν παρουσιάζοντας μεν τα βιβλία, που προέβλεπε η νομοθεσία, αλλά τα βιβλία των περισσότερων Ενώσεων ήταν θεωρημένα από τις αρμόδιες αρχές, αλλά ασυμπλήρωτα. Δύο χρόνια μετά, τα βιβλία και τα στοιχεία των Ενώσεων έπρεπε να ελεγχθούν, ώστε να πιστοποιηθεί ότι αυτά τα δύο χρόνια οι Ενώσεις αυτές, πραγματικά, λειτουργούσαν και δεν είχαν απενεργοποιηθεί. Όμως, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή δεν προχώρησε, στη δεύτερη αυτή φάση, που θα ξεκαθάριζε το Καταναλωτικό Κίνημα της χώρας μας, από τυχόν ανενεργές Ενώσεις.

Γ. Οι χρηματοδοτήσεις των Ενώσεων Καταναλωτών, το Δεκέμβριο του 2010, έγιναν, χωρίς κριτήρια, χωρίς να προηγηθεί η δεύτερη φάση της πιστοποίησης και κατά το δοκούν του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, ο οποίος ζήτησε μεν τις απόψεις μας, αλλά δεν άλλαξε καθόλου το αρχικό σχέδιο της χρηματοδότησης, που είχε αποφασίσει. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει προτείνει, επανειλημμένα, να συνδεθούν οι χρηματοδοτήσεις, με τις συνδρομές των μελών, που εισπράττει κάθε Ένωση Καταναλωτών και να δημοσιοποιούνται τόσο οι χρηματοδοτήσεις, από την Πολιτεία, όσο και οι συνδρομές των μελών, ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Το ποσό των συνδρομών των μελών είναι ένα μετρήσιμο στοιχείο, που αποδεικνύει, εύκολα, την αναγνώριση της Ένωσης, από την κοινωνία. Δυστυχώς, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή προχώρησε, σε χρηματοδοτήσεις, χωρίς θεσμοθετημένα, διαφανή και δημοσιοποιημένα κριτήρια.

Δ. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς, δεν έχει συνεδριάσει περίπου ένα χρόνο και η Εκτελεστική του Επιτροπή δε συνεδρίασε, ποτέ, από την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, από τον κ. Δ. Σπυράκο. Οι καταναλωτές πλήττονται, καθημερινά, από ακρίβεια, καταπάτηση των δικαιωμάτων μας, αλλά ο Γενικός Γραμματέας δε συγκαλεί το Ε.Σ.Κ.Α., για να συζητηθούν τα σημαντικά προβλήματα, και να βρεθούν λύσεις.


Υπάρχουν πολλά ακόμα προβλήματα, με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, από καθυστερήσεις, στις απαντήσεις, σε καταγγελίες των καταναλωτών, ως «ωμές» παρεμβάσεις, στη λειτουργία της Επιτροπής Πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών, όπου νομικά θέματα, για τα οποία η Επιτροπή είχε αποφασίσει να ζητηθεί η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απαντήθηκαν, με μια επιστολή του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, ο οποίος, ουσιαστικά, παρενέβαινε, στο έργο και στην κρίση της Επιτροπής, καθοδηγώντας τον Πρόεδρό της να μην εφαρμόσει την απόφαση της Επιτροπής.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ζητά την άμεση αλλαγή της στάσης και της πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, η οποία, όπως πιστεύουμε, έχει χάσει τον προσανατολισμό της, από τη στιγμή, που μεταφέρθηκαν οι καταναλωτές, ως βαλίτσα, από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου