Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

Διευκρινίσεις ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών .


Εγκύκλιο με διευκρινίσεις για το ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων, σχετικά με την επιχορήγηση της μερικής απασχόλησης, έστειλε η διοίκηση του ΟΑΕΔ προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές για μερική απασχόληση (όπως ορίζονται στις σχετικές ΚΥΑ των προγραμμάτων) και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (όπως ορίζονται στις σχετικές ΚΥΑ των προγραμμάτων) εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης.

Επίσης για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με μερική απασχόληση και αντί του ΕΤΕΑΜ ασφαλίζονται σε άλλα επικουρικά ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (όπως ορίζονται στις σχετικές ΚΥΑ των προγραμμάτων) για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων επικουρικών ταμείων, καθώς και στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 ορίζει ότι: Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζομένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης.

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται για τη μερική απασχόληση οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων, που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κάθε φορά διαμορφώμενου ποσού που προκύπτει από τον συνδυασμό του ποσού που ορίζεται στην οικεία ΚΥΑ, με τις ώρες εργασίας π.χ. 739,56 ευρώ/25 (ημέρες ασφάλισης) = 29,58/40 (ώρες) Χ 6 (ημέρες εργασίας) = 4,44 ευρώ ανά ώρα.

Παραδείγματα υπολογισμού ποσού επιχορήγησης
Κατόπιν των παραπάνω ο τρόπος υπολογισμού του ποσού επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για επιχορηγούμενο που έχει προσληφθεί με μερική απασχόληση (έως 22 ημέρες ασφάλισης) είναι ο εξής:

Περίπτωση Α: για επιχορηγούμενο που απασχολείται με μερική απασχόληση (έως) 22 ημερών ασφάλισης και 4 ώρες ημερησίως, στο «Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων» το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται ως εξής: 4,44 ευρώ Χ 4 ώρες Χ 22 ημέρες ασφάλισης = 390,72 ευρώ.
Περίπτωση Β: για επιχορηγούμενο που απασχολείται με μερική απασχόληση 20 ημερών ασφάλισης και 6 ώρες ημερησίως, στο «Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων» το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται ως εξής:

4,44 ευρώ Χ 6 ώρες Χ 20 ημέρες ασφάλισης = 530,82 ευρώ.

Περίπτωση Γ: για επιχορηγούμενο που απασχολείται με μερική απασχόληση (έως) 22 ημερών ασφάλισης και 7 ώρες ημερησίως, στο «Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων» το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται ως εξής: 4,44 ευρώ Χ 7 ώρες Χ 22 ημέρες ασφάλισης = 683,76 ευρώ.
Περίπτωση Δ: για επιχορηγούμενο που απασχολείται με μερική απασχόληση 21 ημερών ασφάλισης και 4 ώρες ημερησίως, στο «Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων» το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται ως εξής:

4,44 ευρώ Χ 4 ώρες Χ 21 ημέρες ασφάλισης = 372,96 ευρώ.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου