Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Η ΕΕ στέλνει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη ορθή εφαρμογή των κανόνων ΦΠΑ της ΕΕ στα πρακτορεία ταξιδίων.Η οδηγία ΦΠΑ περιέχει ειδικές διατάξεις (τις καλούμενες «ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους») για τα πρακτορεία ταξιδίων όταν πωλούν οργανωμένα ταξίδια σε ταξιδιώτες.
Οι εταιρείες ταξιδίων επωφελούνται από το ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους όταν πωλούν οργανωμένα ταξίδια σε ταξιδιώτες και δνε εφαρμόζουν το καθεστώς σε πρακτορεία ταξιδίων τα οποία πωλούν προγράμματα διακοπών σε άλλες εταιρείες, ιδίως σε άλλα πρακτορεία ταξιδίων για μεταπώληση.
Τα 8 κράτη μέλη που παραπέμπονται σήμερα στο Δικαστήριο για το εν λόγω θέμα δεν εφαρμόζουν ορθά το ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους, δεδομένου ότι συχνά επιτρέπουν να εφαρμόζεται το καθεστώς αυτό σε πωλήσεις μεταξύ πρακτορείων ταξιδίων και αυτό το γεγονός προκαλεί, κατά την Επιτροπή, στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, καθόσον ορισμένα πρακτορεία ταξιδίων επιβαρύνονται φορολογικά περισσότερο από ό,τι άλλα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου