Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.


Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr) αναρτήθηκε από το απόγευμα της Πέμπτης το κείμενο διαβούλευσης για την διασύνδεση των Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της Δυτικής Ελλάδας με την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια.

Το κείμενο έχει επιμεληθεί ο βοηθός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περιφερειακός σύμβουλος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Δουγένης. Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκροτηθεί στην Περιφέρεια ένα όργανο, υπό τον έλεγχο και την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και άλλων φορέων με αντικείμενο τον συντονισμό θεμάτων σχετικών με την Εκπαίδευση, την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ανάπτυξη.Γενικοί στόχοι του οργάνου, σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης, θα μπορούσαν να είναι ο συντονισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων για τις χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας, η διεκδίκηση ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων, ο διάλογος για το νέο σχεδιασμό ποιοτικής και ποσοτικής ανάπτυξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια, η δημιουργία σταθερών συνδέσμων με τους θεσμικούς φορείς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης για κοινές δράσεις, η δημιουργία ψηφιακής «τράπεζας» επιστημονικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών για την αναζήτηση υποστήριξης από τους φορείς και η ανάπτυξη διάφορων επιμορφωτικών δράσεων.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρέπει να αγκαλιάσει, να καταγράψει και να ενθαρρύνει το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό που υπάρχει αλλά και να εμπνεύσει με νέους στόχους την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την ουσιαστική συμμετοχή στην έρευνα. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε την αριστεία αλλά και να διαφυλάξουμε και εκείνο το κομμάτι της έρευνας, που αν και είναι στα σπάργανα, θα μπορέσει να επιβιώσει, αν κατάλληλα βοηθηθεί», αναφέρει στο κείμενο της διαβούλευσης ο κ. Δουγένης.

Επίσης, διευρυμένοι στόχοι του οργάνου, κατά την πρόταση του κ. Δουγένη, θα μπορούσαν να είναι η διεκδίκηση πόρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της Περιφέρειας, ο ορισμός τομέων προτεραιοτήτων – ενδιαφέροντος για τα ζητήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια, η ενίσχυση των δεσμών με ιδρύματα και φορείς γειτονικών χωρών, όπως η Ιταλία, και η προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως πόλου έρευνας και καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς.

Στο κείμενο της διαβούλευσης προτείνεται, επίσης, η δημιουργία νέων φορέων, όπως το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας το οποίο θα δραστηριοποιείται σε επιλεγμένους τομείς ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και το Ερευνητικό Κέντρο Πάτρας που θα στεγάζει τα ερευνητικά ινστιτούτα που εδρεύουν στην Περιφέρεια και θα συνεργάζεται με τα Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει ως την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου