Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

Προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης.


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης για τον «Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζης»- Μετρό 121, με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης ύψους 285.000.000 ευρώ.Το Μέτρο 121 του ΠΑΑ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», προσφέρει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνολικές τους επιδόσεις και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 40-75%, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο την μόνιμης κατοικίας/ έδρας.
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι νέοι γεωργοί, γεωργοί σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και λοιποί γεωργοί.
Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης την 18η Φεβρουαρίου 2011 και λήξης την 18η Απριλίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr.


Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας Ο Αντιπεριφερειάρχης
& Κτηνιατρικής


Ιωάννης Αυγέρης Στράτος Ιωάννου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου