Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ


Για την πορεία της διαδικασίας μετάβασης στο θεσμικό καθεστώς που περιγράφει το πρόγραμμα «Καλλικράτης» είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος από τον Δήμαρχο Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Δημήτρη Αρβανίτη.

Θεματικοί άξονες της συζήτησης ήταν τα λειτουργικά προβλήματα που προέκυψαν έπειτα από τη συγχώνευση μικρότερων δήμων και η μελέτη της εξέλιξης των δημόσιων έργων στην περιοχή. Επισημάνθηκε ότι η ανάγκη συντονισμού και η εξεύρεση συναινέσεων μεταξύ των κρατικών, περιφερειακών και δημοτικών αρχών αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις της διοικητικής αναδιοργάνωσης που θα επιτρέψει στους καλλικρατικούς δήμους να προσλάβουν οντότητα, να οικοδομήσουν φιλικές προς τον πολίτη υπηρεσίες και να ανταποκριθούν στα τοπικά προβλήματα. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Τάσος Αποστολόπουλος κάλεσε την Δημοτική Αρχή να προβεί στην καταγραφή των εκκρεμούντων έργων και στη σύνταξη ώριμων μελετών, ώστε, σε συνεργασία με την αιρετή Περιφέρεια, να προωθηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η ένταξη έργων στο Ε.Σ.Π.Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου