Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΙΔΑ/ΤΕΧΝΙΙΚΟ ΣΕΜΙΙΝΑΡΙΙΟ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF): ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΑΤΡΑ
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011, 17.00’ - 21.00’
Ξενοδοχείο Patras Palace Hotel


Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ως Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων, διοργανώνει ημερίδα/τεχνικό σεμινάριο με θέμα την ανάπτυξη του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την εφαρμογή του στους κλάδους του Εμπορίου και του
Αγροτικού Τομέα.
Στις εργασίες της ημερίδας/τεχνικού σεμιναρίου καλούνται να συμμετάσχουν:
 Φορείς Ανάπτυξης και Διοίκησης της Δυτικής Ελλάδας (Οργανισμοί Ανάπτυξης,
Επιμελητήρια, Τοπική Αυτοδιοίκηση),
 Φορείς που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Εμπορίου (Εμπορικοί Σύλλογοι,
Σύνδεσμοι Εξαγωγέων) και του Αγροτικού Τομέα (Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων),
 Ιδρύματα και φορείς που παρέχουν Εκπαίδευση και Κατάρτιση στους παραπάνω
κλάδους,
 Εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων.
Στόχος είναι να δομηθεί στη χώρα ένα σύγχρονο, ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα
αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων, ώστε μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόμων σε ποικίλες μαθησιακές διαδρομές, να καταστούν
διαφανείς οι ισοτιμίες και οι διαφορές των προσόντων για τα άτομα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
και τις επιχειρήσεις ( http :// www . gsae . edu . gr / nqf / index . html ).
Στην ημερίδα/τεχνικό σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό και
το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και θα κατατεθούν προτάσεις από εμπειρογνώμονες για τα
αιτούμενα προσόντα στους κλάδους του Εμπορίου και του Αγροτικού Τομέα.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Παρακαλείσθε, για λόγους οργανωτικούς, όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στην Ημερίδα
έως τις 31 Ιανουαρίου στα παρακάτω τηλέφωνα: 213 1311632, 213 1311628.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου