Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


Ο τεχνικός κόσμος, στο σύνολό του εδώ και μήνες βιώνει καθημερινά:
• Την ανεργία και πολιτικές συρρίκνωσης του τεχνικού αντικειμένου σε δημόσια και ιδιωτικά έργα , στην βιομηχανία, στην μεταποίηση, στην παιδεία, στην έρευνα, με άμεσες συνέπειες στην ανάπτυξη της χώρας και την απασχόληση των Μηχανικών.
• Το θλιβερό φαινόμενο της μαζικής εξαγωγής του μεγαλύτερου εθνικού μας πλούτου των επιστημόνων και κυρίως των νέων επιστημόνων ή την περιθωριοποίηση αυτών στην ανεργία και τα αδιέξοδά της.
• Ένα δημόσιο τομέα που συνεχώς υποβαθμίζει τον ρόλο και την στελέχωση των τεχνικών του υπηρεσιών, ενώ συμπεριφέρεται στον Μηχανικό με προσβλητικό τρόπο ως προς την εξέλιξή του, την μοριοδότησή του και τις αμοιβές του.
• Ένα κράτος που μειώνει συνεχώς το Π.Δ.Ε., δεν προγραμματίζει νέα έργα ή μελέτες αλλά ούτε καν πληρώνει τις οφειλές του προς τους συναδέλφους οι οποίοι εκτέλεσαν έργα ή μελέτες, ζητώντας όμως ταυτόχρονα απ΄αυτούς να προκαταβάλλουν Φ.Π.Α. και να καταβάλλουν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.
• Ένα τραπεζικό σύστημα ανάλγητο, που καταδυναστεύει τον πολίτη και τον επιχειρηματία που προσπαθεί να διαφυλάξει τα υπερκέρδη του και την κυριαρχία του στον κατασκευαστικό τομέα σε δημόσια και ιδιωτικά έργα χωρίς κανένα περιορισμό από την πολιτεία.
• Ένα αναιτιολόγητα άθλιο ασφαλιστικό και ένα Ταμείο που λόγω υποστελέχωσής του και εγκατάλειψης από το Υπουργείο αποτελεί καθημερινή ταλαιπωρία και προσβάλλει τους υπο συνταξιοδότηση και συνταξιοδοτούμενους συναδέλφους.
Σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνθήκες άγριας εργασιακής και κοινωνικής ανασφάλειας η Κυβέρνηση προχωρά με το σχετικό νομοσχέδιο στην κατάργηση του κώδικα αμοιβών των Μηχανικών επικαλούμενη εντελώς ψευδεπίγραφα προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος στην βάση της επαγγελματικής ελευθερίας χωρίς καμμία μελέτη επιπτώσεων , χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, αλλά με όπλο την μεθοδευμένη άλλοτε εντέχνως και άλλοτε απροκάλυπτα παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης.
Προς τούτο η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος συνεδρίασε εκτάκτως με μόνο θέμα αυτό και εξέδωσε ψήφισμα – πρόταση που έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ

«Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην έκτακτη συνεδρίασή της, της 28/1/2011 με αιτία το προς ψήφιση νομοσχέδιο «Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην Πρόσβαση και Άσκηση Επαγγελμάτων» αποφάσισε κατά πλειοψηφία (20 υπέρ και 3 κατά) τα εξής:

• Εκφράζει την πλήρη διαφωνία της με το άρθρο 7 (περί Μηχανικών) του Νομοσχεδίου «Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην Πρόσβαση και Άσκηση Επαγγελμάτων».
• Θεωρεί το άρθρο 7 ενάντιο στο Δημόσιο συμφέρον αφού δημιουργεί μη κανονιστικό περιβάλλον ευνοώντας ευθέως μεγάλα σχήματα, μετατρέποντας τον επιστήμονα Μηχανικό σε ειδικευμένο εργάτη, εμπορευματοποιώντας την επιστημονική γνώση, οδηγώντας έτσι στην δημιουργία καρτέλ και εν τέλει αναπόφευκτα στην έκπτωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου, συνυφασμένη η τελευταία άμεσα με το δημόσιο συμφέρον , η διασφάλιση του οποίου αποτελεί σκοπό του Νομοσχεδίου σύμφωνα με την εισηγητική του έκθεση.
• Καταγγέλλει την σκόπιμη σύγχυση η οποία μεθοδευμένα καλλιεργείται στην κοινή γνώμη συμπεριλαμβάνοντας τους Μηχανικούς στα «κλειστά» επαγγέλματα και παραπληροφορώντας για μη ύπαρξη ελεύθερου ανταγωνισμού γεγονός εντελώς ανακριβές.
• Αντιτίθεται στην ανωτέρω επιχειρούμενη εμπορευματοποίηση του επιστημονικού έργου, την ισοπέδωση και τον λαϊκισμό.
• Καταγγέλλει την υποκρισία με την οποία ενώ γίνεται επίκληση της αρχής της επαγγελματικής ελευθερίας (άρθρο 1) την οποία οι Μηχανικοί επιθυμούν και εφαρμόζουν με το προς ψήφιση άρθρο 7 ως αυτό έχει, οδηγούμαστε νομοτελειακά σε επαγγελματική δουλεία.
• Θεωρεί το δικαίωμα του Μηχανικού για μια αξιοπρεπή αμοιβή της εργασίας του αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα.
• Θεωρεί την διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου που βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση με την ασφάλεια του πολίτη και την προστασία του Περιβάλλοντος, επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, ως αυτός προβλέπεται και στο νομοσχέδιο (άρθρο 4).
• Επιβεβαιώνει τις δύο προτάσεις του Τ.Ε.Ε. που αποτελούν πραγματικές διαρθρωτικές αλλαγές νευραλγικής σημασίας για την παραγωγική διαδικασία, οι οποίες αφορούν την Θέσπιση Φορέα Μητρώων Διαβάθμισης και Πιστοποίησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και την Θεσμοθέτηση του Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

α) Την διατήρηση των κατώτατων αμοιβών στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού.
β)Νέο εξορθολογισμένο κανονισμό υπολογισμού των κατώτατων αμοιβών εύληπτο από τον πολίτη, ο οποίος να αναφέρεται σε όλες τις εργασίες του Μηχανικού, ώστε η διατήρηση των κατώτατων αμοιβών να αποτελεί σύμφωνα με την δεύτερη προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου «πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την εξυπηρέτηση του και από απόψεως εντάσεως της επέμβασης στη σφαίρα της οικονομικής ελευθερίας, να τελεί σε εύλογη αναλογία προς την σπουδαιότητα του επιδιωκόμενου να εξυπηρετηθεί επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος».
γ) Θέσπιση Φορέα Μητρώων Διαβάθμισης και Πιστοποίησης Τεχνικών Επαγγελμάτων από Φορέα του ΤΕΕ με συμμετοχή της ΓΕΣΕΒΕ , ΓΕΣΕΕ και αρμοδίων υπουργείων ΥΠΟΜΕΔΙ, ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΝΑ.
δ)Θεσμοθέτηση του Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΣΥΕ) από το Τ.Ε.Ε. και κατάργηση της αυτεπιστασίας στα Ιδιωτικά Έργα.
ΚΑΛΕΙ

• Όλους τους συναδέλφους σε επαγρύπνηση , ενδυνάμωση και κινητοποίηση προκειμένου να επέλθει επιτυχής τροποποίηση του άρθρου 7 και να καταδείξουμε την σκόπιμη και μεθοδευμένη παραπληροφόρηση που καλλιεργείται εις βάρος μας.

• Όλους τους βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας στους οποίους κοινοποιείται το παρόν ψήφισμα να συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου