Πέμπτη 1 Απριλίου 2010

Πριμ πρόσληψης για 120.000

τα 4 νέα προγράμματα (τα δύο προβλέπουν την επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών), τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ, σε μια περίοδο που η ανεργία καλπάζει και οι προβλέψεις δείχνουν ότι μπορεί να φθάσει το 16% στο τέλος του έτους.

Στο κλίμα αυτό ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου επισκέφθηκε χθες το πρωί τον ΟΑΕΔ Περιστερίου και σε δηλώσεις του επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για κοινωνική συνοχή και στήριξη των ανέργων σε μια εποχή οικονομικής κρίσης. Η κυβέρνηση βρίσκεται «κοντά στον νέο, κοντά στον άνεργο, κοντά στη γυναίκα που αναζητά δουλειά», είπε ο Γ. Παπανδρέου και συνέχισε: «Κάνουμε μεγάλο βήμα στον χώρο της ανεργίας επιδοτώντας την εργασία, επιδοτώντας τις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης».Από την πλευρά του ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος, που επισκέφθηκε μαζί με τον Πρωθυπουργό τον ΟΑΕΔ Περιστερίου, σημείωσε ότι το υπουργείο Εργασίας επιδοτεί 120.000 θέσεις εργασίας τονίζοντας ότι «δεν εξαγγέλλουμε κάτι που θα γίνει, μιλάμε για κάτι που γίνεται».

Τα νέα προγράμματα
Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 816 εκατ. ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, είναι τα εξής:

1 Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων. Προϋπολογισμός: 500 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ- ΟΑΕΔ. Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας):

Για τους «κοινούς» άνεργους, 100% για το πρώτο έτος, 75% για το δεύτερο, 50% για το τρίτο και 25% για το τέταρτο έτος.

Για τους νέους έως 30 ετών, τους ανέργους που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, τις μακροχρόνια άνεργες γυναίκες άνω των 45 ετών και τις άνεργες γυναίκες άνω των 50, τους πολύτεκνους/νες και τρίτεκνους/νες καθώς και τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε 100% για το πρώτο και το δεύτερο έτος, και σε 50% για το τρίτο και το τέταρτο έτος.

2 Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων. Προϋπολογισμός: 170 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας.

Για τους «κοινούς» άνεργους, 80% για το πρώτο έτος και 60% για το δεύτερο.

Για τους νέους έως 30 ετών και τις λοιπές ειδικές ομάδες (όπως παραπάνω), τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε 80% και για το δεύτερο έτος.

Και στα δύο αυτά προγράμματα:

Δίνεται προτεραιότητα σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 ανθρώπους και στους τομείς της πράσινης οικονομίας.

Επιβάλλεται ένα πρόσθετο έτος υποχρεωτικής απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους λόγω απόλυσης τους τελευταίους 6 μήνες.

3 Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22-64 ετών. Προϋπολογισμός: 96 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 μήνες και το ποσό για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα στα 24.000 ευρώ.

4 Ειδικό πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Προϋπολογισμός:

50 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ- ΟΑΕΔ. Το ποσό επιχορήγησης αφορά το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ. Η επιχορήγηση δίνεται για 2 μήνες που επιλέγουν οι επιχειρήσεις στο διάστημα Απριλίου- Οκτωβρίου, εκτός από το διάστημα Ιουνίου- Σεπτεμβρίου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να απασχολούν συνολικά τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού σε σχέση με το 2009.

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει αμέσως μετά το Πάσχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου