Τρίτη 27 Απριλίου 2010

Μίχαλος: Το Δημόσιο μας χρωστάει €12 δισ.

Τη θηλιά στο λαιμό του Δημοσίου σφίγγει με δηλώσεις του ο επικεφαλής του ΕΒΕΑ ο οποίος ζητά από την κυβέρνηση να αποπληρώσει τα οφειλόμενα σε επιχειρήσεις που αγγίζουν τα €12 δισ. Σε αυτή τη συγκυρία το Δημόσιο έχει είτε παγώσει είτε καθυστερήσει όλες τις πληρωμές του πλην των μισθών και των συντάξεων δημιουργώντας περιβάλλον ασφυξίας στις επιχειρήσεις.


Η επιστολή
«Κύριε Πρόεδρε,
Η εθνική μας οικονομία έχει εισέλθει από το 2009 σε ύφεση, η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί το 2010 και το 2011. Η περιοριστική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση με στόχο τον έλεγχο των ελλειμμάτων, μειώνει αναπόφευκτα τη ζήτηση στην οικονομία και φέρνει σε δύσκολη θέση χιλιάδες επιχειρήσεις. Όλα αυτά είναι ανεκτά και κατανοητά. Αυτό, όμως, που δεν είναι κατανοητό είναι η απαίτηση του κράτους από τις επιχειρήσεις να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους άμεσα, χωρίς το ίδιο να ισχύει και αντίστροφα.
Σήμερα, το κράτος φέρεται να χρωστάει περισσότερα από 12 δισ. ευρώ προς τις κατασκευαστικές, τις φαρμακευτικές, τις εταιρείες διαφήμισης και πληροφορικής, καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Οι επιχειρήσεις, όμως, αυτές έχουν ήδη καταβάλλει ΦΠΑ εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους και έχουν δεσμευμένες εγγυητικές επιστολές.
Στην Ελλάδα, για να πληρωθεί κάποιος ιδιώτης από το Δημόσιο, απαιτούνται περισσότερες από 120 ημέρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι καθυστερήσεις φτάνουν και στις 330 μέρες. Ειδικότερα, για τις φαρμακευτικές εταιρίες, ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στην εξόφληση των οφειλών φθάνει τις 820 ημέρες. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι πληρωμές χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες γίνονται κατά μέσο όρο εντός των πρώτων 60 ημερών.
Σήμερα έχουμε ξεπεράσει πλέον κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο. Όλα αυτά συνθέτουν ένα επικίνδυνο μείγμα, το οποίο είτε οδηγεί σε πολύ ακριβότερες τιμές για το δημόσιο και για τους καταναλωτές, είτε οδηγεί μια σειρά από επιχειρήσεις στην πτώχευση και στο κλείσιμο και χιλιάδες εργαζόμενους στο ταμείο ανεργίας. Αυτό θέλουμε;
Το θέμα αυτό κύριε Πρόεδρε, αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της πραγματικής οικονομίας. Είτε η κυβέρνηση θα το αντιμετωπίσει τώρα και θα βρει μια δίκαιη λύση και για το κράτος και για τους ιδιώτες, είτε θα αδρανήσει και θα το αφήσει να περιμένει. Στην περίπτωση αυτή, όμως, τα νέα σύντομα δε θα είναι καλά ούτε για το κράτος, ούτε για τις επιχειρήσεις και κυρίως για τους εργαζόμενους σε αυτές.
Πριν από λίγες εβδομάδες, με επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών, είχαμε ζητήσει να υπάρξει τουλάχιστον για αυτές τις επιχειρήσεις ένα είδος συμψηφισμού με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Τίποτα δεν έγινε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και ασφαλώς υπάρχουν και άλλες λύσεις. Αυτό που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτό, είναι να μη γνωρίζουν αυτές οι επιχειρήσεις πότε και πως θα πληρωθούν. Για το λόγο αυτό, απευθυνόμαστε πλέον σε σας, ελπίζοντας ότι θα κατανοήσετε το πρόβλημα και θα δρομολογήστε μια δίκαια λύση για όλους».
Το ενημερωτικό κείμενο για τις οφειλές του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις:
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Σε κατασκευαστικές εταιρίες: περίπου 3 δισ. ευρώ
Τα 2 δισ. ευρώ αποτελούν οφειλή του Δημοσίου κυρίως σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, ενώ το 1 δισ. ευρώ αποτελεί την εθνική συμμετοχή σε έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ορισμένες οφειλές εκκρεμούν από το 2004.
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, οι οφειλές χρονολογούνται από το 2004.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Στο τέλος Ιουνίου του 2009, τα χρέη των νοσοκομείων προς όλους τους προμηθευτές τους ξεπέρασαν τα 6 δισ. ευρώ.
Το χρέος των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές αυξανόταν κατά 52 εκατ. κατά μέσο όρο την περίοδο 2001-2004, ενώ σήμερα αυξάνεται κατά 160 εκατ. ευρώ.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΙΔΙΩΤΕΣ
Από τις επιστροφές του ΦΠΑ προς τους ιδιώτες: 3 δισ. ευρώ
Συνολικά, υπολογίζεται ότι το Δημόσιο οφείλει σε επιχειρήσεις περισσότερα από 12 δισ. ευρώ (6 δισ. στις κατασκευαστικές + 3 δισ. τα χρέη των νοσοκομείων + 3 δισ. από επιστροφές ΦΠΑ προς ιδιώτες=12 δισ. ευρώ)
ΑΛΛΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Οφειλές από Επενδυτικό Νόμο: 435 εκ. ευρώ
Οφειλές από προγράμματα για ΜμΕ: 350 εκ. ευρώ
Οφειλές από την ψηφιακή σύγκλιση: 120 εκ. ευρώ
Οφειλές προς εταιρίες πληροφορικής: περισσότερα από 500 εκ. ευρώ
ΓΕΝΙΚΑ
Μπορεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού να μειώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2010, ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Δημόσιο έχει σταματήσει να πληρώνει, δημιουργώντας ανησυχίες για νέα αύξηση του ελλείμματος και του χρέους στο μέλλον. Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ανακοινώθηκαν στις 9 Απριλίου δείχνουν ότι οι επιστροφές φόρων ήταν μειωμένες κατά 24,5% την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2010 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2009, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιστροφές ΦΠΑ έχουν «παγώσει».
Οι επιχειρήσεις στις οποίες οφείλει το Δημόσιο έχουν ήδη καταβάλλει ΦΠΑ και εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν εξοφλήσει τις απορρέουσες υποχρεώσεις και έχουν δεσμευμένες εγγυητικές επιστολές. Ειδικά για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, αυτές έχουν πληρώσει εμπρόθεσμα το ΦΠΑ ( 9%), το φόρο εισοδήματος, καθώς και προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το επόμενο έτος για πωλήσεις σε νοσοκομεία που αντιστοιχούν σε ποσά που δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί.
Στην Ελλάδα για να πληρωθεί κάποιος ιδιώτης από το Δημόσιο απαιτούνται περισσότερες από 120 ημέρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οι καθυστερήσεις φτάνουν ακόμα και στις 330 μέρες. Ειδικότερα για τις φαρμακευτικές εταιρίες, ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στην εξόφληση των οφειλών φθάνει τις 820 ημέρες.
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι πληρωμές των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες γίνονται κατά μέσο όρο εντός των πρώτων 60 ημερών.
Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης της Κομισιόν η εντός χρονοδιαγράμματος αποπληρωμή των χρεών του Δημοσίου (δηλαδή μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου), θα οδηγούσε στη διοχέτευση «ζεστού χρήματος» στην αγορά που θα ξεπέρναγε πιθανότατα τα 7 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου