Τρίτη 27 Απριλίου 2010

ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Ο Καλλικράτης θα αποτελέσει αιτία συγκρούσεων»

Επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση έστειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Θέμης Μπαλασόπουλος παραθέτοντας τις παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας για το σχέδιο «Καλλικράτης», το οποίο όπως αναφέρεται στο κείμενο, «θα αποτελέσει αιτία συγκρούσεων για όλους τους εργαζόμενους».

Οι παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας έχουν ως εξής:

1. Η μη ύπαρξη στο προσχέδιο του nόμου του νέου χωροταξικού σχεδιασμού των Ο.Τ.Α. όλης της χώρας προκαλεί αντικειμενικές δυσκολίες στη συνολική τοποθέτησή μας. Γιατί η σύσταση Ο.Τ.Α. (μαμούθ) με μεγάλη έκταση, πληθυσμό κ.λ.π., θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των νέων Ο.Τ.Α., στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και στην απασχόληση των εργαζομένων.

2. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στους νέους Ο.Τ.Α. γίνεται χωρίς να υπάρχει νομοθετική δέσμευση για τη διασφάλιση των πρόσθετων πόρων, καθώς και την στελέχωσή τους με το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιοι οικονομικοί πόροι τους μεταφέρονται.

3. Δεν υπάρχει η ακριβής κοστολόγηση των νέων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους νέους Ο.Τ.Α., με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη μετά την ψήφιση του nόμου η εφαρμογή τους, καθώς οι Ο.Τ.Α, λόγω και της οικονομικής κρίσης αλλά και των περικοπών, βρίσκονται στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης.

4. Ο νόμος θα συναντήσει πολλές δυσκολίες και αδυναμίες εφαρμογής καθώς την τελευταία χρονική περίοδο λόγω των οικονομικών μέτρων αλλά και της επίθεσης σε εργασιακά δικαιώματα από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ. με ανατροπές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εκατοντάδες εργαζόμενοι των δήμων υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησής τους. Κάτι που έχει ως συνέπεια οι δήμοι να απογυμνωθούν από έμπειρο προσωπικό και ως εκ τούτου να είναι δυσχερής αν όχι αδύνατη η εφαρμογή του «Καλλικράτη».


. Δεν προβλέπεται συγκριμένο χρονοδιάγραμμα για την στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων που θα δημιουργηθούν με το νόμο. Οι τροποποιήσεις των Ο.Ε.Υ. μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της διετίας που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, αλλά η στελέχωσή τους δεν προσδιορίζεται.

6. Δεν υπάρχει καμιά μέριμνα για την τακτοποίηση του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και των Επιχειρήσεών τους που είναι αναγκαίο για τη συνέχιση της καλής λειτουργίας τους αλλά και της υλοποίησης αρμοδιοτήτων που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια.

7. Είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. ως φορέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και τη μεταφορά της αρμοδιότητας στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Συμφωνούμε με την κατάργηση των Α.Ε. ως Φ.Ο.Δ.Σ.Α. Η διατήρηση του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. σαν βασικού φορέα διαχείρισης προϋποθέτει την οικονομική του εξυγίανση, την υποχρεωτική ένταξη όλων των νέων Ο.Τ.Α. αλλά και την αυστηρή εφαρμογή του Εθνικού και Περιφερειακού σχεδιασμού.

8. Δεν είναι απολύτως διακριτές οι αρμοδιότητες των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι σχέσεις συνεργασίας .

9. Δεν υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα κατοχυρώνει πλήρως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα μεταφερθούν στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Η ύπαρξη υπαλλήλων δύο ταχυτήτων θα δημιουργήσει σοβαρές τριβές και προβλήματα στη λειτουργία των νέων Ο.Τ.Α.

10. Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για την άσκηση από τους Ο.Τ.Α. αρμοδιοτήτων του Ο.Γ.Α. και του ΕΛ.Γ.Α. καθώς και της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οργανισμοί που ενώ επιβαρύνουν σημαντικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων, δεν καταβάλλουν κανένα ποσό για την άσκηση των υπηρεσιών αυτών.

11. Να υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. (Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου).

12. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. να υπόκεινται και αυτές σε έλεγχο νομιμότητας από την αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α.

«Η επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την συμμετοχή και σύμπραξη του συνόλου των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και από την αξιοποίησή τους. Η υπηρεσιακή ανασφάλεια που καλλιεργείται στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και της εμπλοκής της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο πρόγραμμα σταθερότητας με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κατάργηση υπηρεσιών και την απόλυση προσωπικού όχι μόνο δεν θα βοηθήσουν στην επιτυχία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης αλλά θα αποτελέσει αιτία συγκρούσεων για όλους τους εργαζόμενους» καταλήγει η επιστολή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου