Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

Στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων θα μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, όποιος φορέας επιθυμεί να υποβάλει αίτημα για επιχορήγηση οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής του στο Μητρώο.


Η εγγραφή θα γίνεται μέσω ιστοτόπου του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι πληροφορίες που ζητούνται αφορούν: την ταυτότητα του φορέα (διοίκηση, αριθμό μελών, εθελοντών και εργαζομένων), τη δραστηριότητά του (σημαντικές δράσεις, διακρίσεις), οικονομικά στοιχεία (πηγές χρηματοδότησης, οικονομικά στοιχεία του τελευταίου έτους, απολογισμός για δράσεις που έλαβαν κρατική επιχορήγηση στο παρελθόν).

«Το Μητρώο είναι το πρώτο βήμα για να υπάρχει διαφάνεια στις επιχορηγήσεις. Είναι ένας μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης του έργου και της εξέλιξης των επιχορηγούμενων φορέων για να μπορούμε να κρίνουμε τη δουλειά τους με διαφανή και συνεπή κριτήρια», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου