Τρίτη 27 Απριλίου 2010

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Πανελλήνιας Μαθητιάδας».

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Πανελλήνιας Μαθητιάδας».

Τα νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Πανελλήνιας Μαθητιάδας» από την Κυριακή 25 Απριλίου 2010, συνίσταται από τα εξής μέλη:
1. Χαριση – Γεωργοπούλου Ζώνη: Πρόεδρος
2. Ντώνες Γεώργιος: Αντιπρόεδρος
3. Σέμκος Αριστείδης: Ταμίας
4. Αυλακιώτου Θωμαή: Γραμματέας
5. Αλατζόγλου Δημήτρης: Μέλος

Η νέα πρόεδρος του Δ.Σ. της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Πανελλήνιας Μαθητιάδας», κα. Ζώνη Χαρίση – Γεωργοπούλου, είναι εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Ροδολίβους, καθώς και μέλος της αστικής εταιρίας από τη στιγμή της ίδρυσης της.

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Πανελλήνια Μαθητιάδα» αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση και διεξαγωγή της Θ΄ Μαθητιάδας, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Οργανωτικής Επιτροπής της Μαθητιάδας, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδεία, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η Οργανωτική Επιτροπή της Μαθητιάδας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
1. Αστρίνης Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. Βράμπας Ιωάννης Αντιπρόεδρος
3. Λέκκας Αλέξανδρος Ταμίας
4. Γάλλος Γεώργιος Συντονιστής
5. Μακρίδης Παναγιώτης Μέλος
6. Σαμπάνης Μιχαήλ Μέλος
7. Σμυρνάκης Γεράσιμος Μέλος
8. Ισαακίδου Ελένη Μέλος
9. Σφελινιώτης Νικόλαος Μέλος
10. Ασίκογλου Άννα Μέλος
11. Χατζηβασιλείου Γεώργιος Μέλος

Ο πρώην Πρόεδρος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Πανελλήνιας Μαθητιάδας» Δρ. Γεώργιος Γάλλος παραμένει συντονιστής στην Οργανωτική Επιτροπή της Μαθητιάδας που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, βάση του άρθρου 30, παράγραγφος 4 του νόμου 3794/2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου