Τρίτη 20 Απριλίου 2010

Συνάντηση στην έδρα της Π.Ι.Ν για το ΕΣΠΑ.

Την Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, υπό την Γεν. Γραμματέα της Π.Ι.Ν κ. Βάσω Αλεξανδρίδη στην έδρα της Περιφέρειας στην Κέρκυρα, κατόπιν αιτήματος του Νομάρχη Κ. Αραβανή και του Βουλευτή Σπ. Μαργέλη παρουσία και του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής Π. Οικονόμου, με θέμα την επίσπευση της διαδικασίας ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.
Επίσης στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο Αντινομάρχης Σπ. Ρεκατσίνας , ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Θ. Φέτσης , ο Τεχνικός Σύμβουλος της Νομαρχίας Θ. Λεπεσιώτης και ο συνεργάτης του Βουλευτή Σπ. Καρβούνης.
Από την πλευρά των εκπροσώπων της Λευκάδας εκφράστηκε η ανησυχία για την καθυστέρηση ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ καθώς και τα ελάχιστα έργα που εκτελέστηκαν για το Νομό μας από το Γ΄ ΠΕΠ.
Διεκδικούμε έργα και πόρους από το ΠΕΠ-ΕΣΠΑ και είμαστε σε θέση να καταθέσουμε άμεσα και άλλες ώριμες μελέτες για ένταξη.
Ενδεικτικά έγινε συζήτηση για τον Δίαυλο της Λευκάδας, μελέτη που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας,για τον Εγκάρσιο Άξονα, για την παράκαμψη Καλαμιτσίου, Τουριστικό Αγκυροβόλιο Βασιλικής ,περιφερειακός δρόμος Αμμούσω- Αγιοφύλι- Μαραντοχώρι, για την επισκευή του Νοσοκομείου Λευκάδας ,για την ολοκλήρωση του θεάτρου Λευκάδος και για τον περιφερειακό δρόμο της Γύρας κ.λ.π.
Από την πλευρά της Π.Ι.Ν και της Δ.Α υπήρξε δέσμευση για επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και την εύρεση φόρμουλας για την ένταξη έργων.
Επίσης συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη –συνάντηση με την ηγεσία των Υπουργείων Οικονομίας- Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Πολιτισμού –Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Βουλευτή και του Νομάρχη για την τελική απόφαση ένταξης έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου