Τετάρτη 21 Απριλίου 2010

Ύστερα από πρόσκληση του κ. Νομάρχη Άρτας, συνεδρίασε σήμερα (21-04-10), το Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο, με θέμα συζήτησης τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Στη συζήτηση διαπιστώθηκε η πολύ καλή συνεργασία των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων, σε θέματα πυροπροστασίας, καθώς και η έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις εκδηλωθείσες κατά τα προηγούμενα έτη πυρκαγιές, με αποτέλεσμα στην περιοχή μας να μην έχουμε μεγάλες καταστροφές.


Αξιολογήθηκαν οι δράσεις πυροπροστασίας που έχουν αναληφθεί μέχρι τώρα και αποφασίστηκε η λήψη κάθε δυνατού μέτρου ετοιμότητας από τους εμπλεκόμενους, η ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας και άμεσης επικοινωνίας μεταξύ τους, καθώς και η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ενημέρωση των πολιτών, ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών απειλών, που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ειρηνική και ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας.
Από την πλευρά του Νομάρχη Άρτας επισημάνθηκε η πρόσθετη βοήθεια που θα μπορεί από εφέτος να παράσχει το ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών που η ΝΑ Άρτας υλοποίησε και τέθηκε σε λειτουργία υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση της Δ/νσης Δασών νομού Άρτας.
Τέλος αποφασίσθηκε να ζητηθεί πρόσθετη επιχορήγηση προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο καθαρισμός και η περισυλλογή όλων των αντικειμένων που ανεξέλεγκτα έχουν εναποτεθεί κατά μήκος του επαρχιακού και τοπικού οδικού δικτύου και αποτελούν μόνιμη απειλή εκδήλωσης πυρκαγιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου