Πέμπτη 22 Απριλίου 2010

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Γραφείο Τύπου της Πρυτανείας βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η πρόταση που υποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων τον Απρίλιο 2009 με σκοπό τη χρηματοδότηση νέων καινοτόμων δράσεων στο Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Ιδρύματος κατατάχθηκε πρώτη πανελλαδικά, μεταξύ των 39 Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που αξιολογήθηκαν, με βαθμολογία 9.3 και έγκριση του 100% του προϋπολογισμού της.Από το 1998 το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί με σκοπό την πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές και την αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα, έχει εξυπηρετήσει άνω των 20.000 φοιτητών και αποφοίτων τόσο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όσο και άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Από το Φεβρουάριο 2008, το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα που παρέχει πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000 υπηρεσίες στους χρήστες του. Με τον τρόπο αυτό, δεσμεύεται στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει καθώς και στη συνεχή τους βελτίωση. Το Μάρτιο 2008 το Γραφείο Διασύνδεσης χαρακτηρίστηκε ως πρότυπο καλής πρακτικής από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.
Για τα επόμενα δυόμιση χρόνια, το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα υλοποιήσει μία σειρά από καινοτόμες δράσεις με κύριο σκοπό τη διευκόλυνση της μετάβασης των φοιτητών και αποφοίτων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η ανάπτυξη υπηρεσίας τηλεσυμβουλευτικής, ο σχεδιασμός ειδικών παρεμβάσεων για τους φοιτητές ειδικών ομάδων, η ενεργοποίηση του Δικτύου Συμβούλων, η πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης για την εργασία στην Ευρώπη και δράσεων σύνδεσης με τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία της πρότασης που έλαβε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και η εξασφάλιση του συνόλου του προτεινόμενου προϋπολογισμού αναδεικνύουν, για ακόμη μία φορά, την ιδιαίτερη σημασία που δίνεται από το Ίδρυμα σε θέματα απασχόλησης και σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου