Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

Έκθεση Δημιουργικής Έκφρασης, με θέμα τους Υγρότοπους του Ν. Αιτωλοακαρνανίας,

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αιτωλοακαρ-νανίας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ι. Π. Μεσολογγίου και το Κέντρο Περι-βαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου, με την αμέριστη συμπαράσταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας εγκαινιάζουν την Πέμπτη 29 Απριλίου 2010, την Έκθεση Δημιουργικής Έκφρασης, με θέμα τους Υγρότοπους του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια των δράσεών τους για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και εκπαιδευτικών για το περιβάλλον.
Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της έμφυτης δημιουργικότητας των μαθητών αποτελεί επιδιωκόμενο σκοπό κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Πέραν της γνωστικής νοημοσύνης (γλωσσικής και μαθηματικής) κάθε εκπαιδευτική πράξη επιτυγχάνει το σκοπό της – να αναπτύξει ολοκληρωμένες προσωπικότητες - όταν καλλιεργεί επίσης και άλλες μορφές νοημοσύνης, όπως την κιναισθητική, εικονική, χωροχρονική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική κ.α. οι οποίες ενεργοποιούν το συναίσθημα, τη διαίσθηση και τη φαντασία.
Αναγνωρίζοντας το μέγιστο ρόλο που μπορεί να παίξει το σχολείο στη διαμόρφωση ενσυνείδητων μαθητών και αυριανών πολιτών με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, θέλοντας να συμβάλουμε στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, απευθυνθήκαμε σε όλα τα σχολεία του Νομού και των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Η ανταπόκριση μαθητών και εκπαιδευτικών ήταν άμεση. Πολλοί μαθητές απ όλο το νομό ανταποκρίθηκαν με δημιουργίες που αποδεικνύουν τους δεσμούς τους με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν.
Τα έργα τους θα εκτεθούν στο Νομαρχιακό Μέγαρο και η Έκθεση θα παραμείνει α-νοιχτή για τα σχολεία και το κοινό μέχρι την Παρασκευή 7 Μαΐου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου