Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

Σε ηλεκτρονική μορφή πλέον η περιοδική έκδοση του Επιμελητηρίου.Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας πληροφορεί τους επιχειρηματίες – μέλη του ότι, στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιό του, πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση για αναστολή της έκδοσης του ενημερωτικού δελτίου που εξέδιδε και απέστελνε ταχυδρομικώς στα μέλη του.
Όπως είναι γνωστό, η βοήθεια που παρεχόταν από το κράτος στις συνδρομητικές-ταχυδρομικές αποστολές περιοδικών και εφημερίδων (με τη μορφή της λεγόμενης «ταχυδρομικής ατέλειας») μέσω των ΕΛ.ΤΑ., καταργήθηκε βάσει της παρ. 2 του άρθρου 48 του νόμου 3986 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. φύλλου A7152/01.07.2011. Το ελάχιστο πια ποσοστό συνδρομής των ΕΛ.ΤΑ., στη διανομή των εντύπων που διακινούνται ταχυδρομικά, καθιστά το συνολικό κόστος αποστολής και διανομής του περιοδικού του Επιμελητηρίου εξαιρετικά κοστοβόρο και άρα επαχθές για την εύρυθμη λειτουργία του. Η απόφαση λοιπόν, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, για αναστολή της έντυπης έκδοσης ήταν εκ των ων ουκ άνευ.Παρόλα ταύτα το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θα συνεχίσει να ενημερώνει τα μέλη του για τρόπους επιχειρηματικής εξωστρέφειας αλλά και για όλα τα νέα που μπορούν να φανούν χρήσιμα στη δύσκολη συγκυρία που διάγει η Ελλάδα.
Στην κατεύθυνση αυτή το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προετοιμάζει ήδη μια ηλεκτρονική περιοδική έκδοση που θα υπάρχει στο διαδίκτυο και στο portal του αλλά θα μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στα μέλη του, πέρα από τα συχνά ενημερωτικά δελτία που δημοσιεύονται.
Παρακαλούμε λοιπόν τα μέλη μας, που είτε δεν μας έχουν γνωστοποιήσει το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail) είτε το έχουν αλλάξει, να μας το γνωστοποιήσουν το συντομότερο δυνατό και με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, για τα τρέχοντα προγράμματα και τις επιμελητηριακές δράσεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου