Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΣΕ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεδομένης της έναρξης της εκκοκκιστικής περιόδου, έδωσε εντολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσει άμεσα στη διεξαγωγή συστηματικών ελέγχων όσον αφορά την τήρηση των υφιστάμενων διατάξεων σχετικά με την παράδοση και παραλαβή του σύσπορου βαμβακιού από τα εκκοκκιστήρια.
Μέχρι σήμερα και βάσει των αρχικών αποτελεσμάτων ελέγχου, εκλήθησαν ήδη τέσσερις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να παράσχουν εξηγήσεις αναφορικά με τα ευρήματα των ελέγχων που τις αφορούσαν, με στόχο την εφαρμογή περαιτέρω κάθε νόμιμης ενέργειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.Να σημειωθεί ότι σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, εφόσον αυτές δεν συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, θα επισύρονται πρόστιμα μέχρι 5.000 ευρώ, τα οποία αφορούν στη μη ανάρτηση, σε εμφανές σημείο, των τιμών αγοράς του σύσπορου βαμβακιού στις μονάδες εκκόκκισης και στη μη υπογραφή συμβάσεων με τους παραγωγούς.
Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Δριβελέγκας «οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Στις περιπτώσεις που δεν τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την παράδοση και παραλαβή του συσπόρου βάμβακος θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου