Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

Αγορές εισιτηρίων, για καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις, μέσω διαδικτύου.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σεπτέμβριο του 2011, πραγματοποίησε «επιχείρηση σκούπα», σε ιστοσελίδες, μέσω των οποίων οι καταναλωτές πραγματοποιούσαν αγορές εισιτηρίων, για καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις. Η ίδια έρευνα είχε πραγματοποιηθεί και το Σεπτέμβριο του 2010. Σκοπός των δράσεων αυτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να εντοπιστούν οι προβληματικοί ιστότοποι, οι οποίοι πωλούσαν εισιτήρια, για ανύπαρκτες εκδηλώσεις ή δε διευκρίνιζαν, εάν το κόστος των εισιτηρίων θα επιστρεφόταν, στον αγοραστή, σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης. Οι «επιχειρήσεις σκούπα» δημιουργήθηκαν, από τις εθνικές αρχές όλων των χωρών – μελών της Ε.Ε. καθώς και της Νορβηγίας και Ισλανδίας.

Η επιχείρηση έδειξε ότι το 2011, η κατάσταση, στον τομέα αυτό, είχε βελτιωθεί, πολύ, σε σχέση με το 2010. Από τους 414 ιστοτόπους, που ελέγχθηκαν, αρχικά, το 2010, μόλις το 40% συμμορφώνονται, με τη νομοθεσία της Ε.Ε., για τους καταναλωτές, ενώ το 2011, το ποσοστό συμμόρφωσης ήταν 88%. Αναλυτικότερα, τα προβλήματα, που εντοπίστηκαν, ήταν:
• Πλήρης ή μερική έλλειψη πληροφοριών ή παραπλανητική πληροφόρηση, σχετικά με την τιμή (π.χ. κρυφοί φόροι ή έξοδα διαχείρισης): Το 94% των ιστοτόπων εμφανίζουν, πλέον, με σαφήνεια και ακρίβεια, τις πληροφορίες, που αφορούν το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης και όλων των άλλων επιπλέον επιβαρύνσεων), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό, το 2010, ήταν 55%•
• Αθέμιτοι όροι και προϋποθέσεις (π.χ. χωρίς εγγύηση, για την έγκαιρη παράδοση των εισιτηρίων ή καμία διευκρίνιση, σχετικά με το εάν το κόστος των εισιτηρίων θα επιστρεφόταν, στον αγοραστή, σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης): Το 92% των ιστοτόπων, που ελέγχθηκαν, εμφανίζουν, πλέον, θεμιτούς όρους και προϋποθέσεις, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2010 ήταν 57%.
• Πλήρης ή μερική έλλειψη πληροφοριών ή παραπλανητική πληροφόρηση, σχετικά με τον πωλητή (π.χ. ο πωλητής ισχυριζόταν, εσφαλμένα, ότι είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος): Το 93% των ιστοτόπων, που ελέγχθηκαν, παρέχουν, πλέον, τα απαιτούμενα στοιχεία, για τον πωλητή, όπως επωνυμία, διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2010 ήταν 72%.
• Το 2009, σύμφωνα με στοιχεία των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών, το 35% περίπου των καταναλωτών, στην Ε.Ε., που πραγματοποίησαν αγορές, μέσω διαδικτύου, είχαν αγοράσει εισιτήρια, για πολιτιστική και αθλητική εκδήλωση, με τον τρόπο αυτό. Όμως, τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών (ECC) ανέφεραν ότι το 30% των καταγγελιών, που διαχειρίστηκαν, για αγορές μέσω του διαδικτύου, αφορούσαν υπηρεσίες διασκέδασης και πολιτισμού, από τις οποίες μεγάλο μέρος αφορούσε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Οι περισσότερες διορθώσεις, στους ιστοτόπους αυτούς, έγιναν εθελοντικά, όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάστηκε να επιβληθούν κυρώσεις.

Οι καταναλωτές, που θέλουν να αγοράσουν εισιτήρια, για καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις, πρέπει να:
• Ελέγχουν, αν τα στοιχεία του πωλητή αναγράφονται, στην ιστοσελίδα (επωνυμία, γεωγραφική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
• Ελέγχουν, αν οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις, π.χ. φόρους, έξοδα παράδοσης, έξοδα διαχείρισης κ.λπ.
• Προσέχουν, αν οι πληροφορίες, για την τιμή των εισιτηρίων, που τους ενδιαφέρουν, είναι απλές, κατανοητές, και δίνονται, πριν την αγορά του εισιτηρίου.
• Ελέγχουν τους όρους αγοράς, για να εξακριβώσουν, αν διασφαλίζονται η έγκαιρη παράδοση των εισιτηρίων, στους καταναλωτές, από τον πωλητή και η επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων, σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου