Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

Επίσκεψη 15 εταίρων του προγράμματος Comenius από την Ευρώπη και την Τουρκία στην Περιφερειακή Δνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, έγινε η υποδοχή των 15 εταίρων από την Ιταλία, την Κύπρο, την Πολωνία και την Τουρκία. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και οι συντονιστές του προγράμματος Comenius, που είναι το 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και βαρήκοων, εκπροσωπούμενο από την προϊσταμένη κα Αγγελική Νικολοπούλου και η προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα Βασιλική Τασούλα. Την αντιπροσωπεία, υποδέχθηκε ο Προϊστάμενος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας, κ. Θεόδωρος Μπαρής.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον κ. Μπαρή για θέματα που άπτονται της διάρθρωσης της διοικητικής δομής της εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς επίσης και της λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Επιπλέον, έμφαση δόθηκε γύρω από τα ζητήματα που αφορούν τα τμήματα Ένταξης και το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. Τέλος, αναφορά έγινε και στην κατάρτιση και επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Προϊστάμενος Επιστημονικής Καθοδήγησης κ. Μπαρής υποδεχόμενος την αντιπροσωπεία μεταξύ άλλων δήλωσε: Το πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και την εδραίωση της εισαγωγής της ευρωπαϊκής διάστασης της σχολικής εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας τη διακρατική συνεργασία μεταξύ σχολείων και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και υποστηρίζουν την πρόοδο των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τη διαχείριση των σχολείων. Οι συνεργασίες αυτές παρέχουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς διαφορετικών χωρών την ευκαιρία να συνεργαστούν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Βοηθούν την εκπαιδευτική κοινότητα να αποκτήσει και να βελτιώσει δεξιότητες, όχι μόνο σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα ή μάθημα στο οποίο εστιάζει το σχέδιο, αλλά και στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας, των κοινωνικών επαφών, της οργάνωσης και της ανάληψης των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο και της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμπράξεις σχολείων διαφορετικών χωρών στηρίζουν την ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας με σεβασμό στην ετερότητα.
Τέλος, για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας των Ευρωπαίων εταίρων ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι: «Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius στοχεύει στην ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης της διαφορετικότητας των Ευρωπαϊκών Πολιτισμών και γλωσσών τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους εκπαιδευτικούς μέσα από τη συνύπαρξη ομάδων που απαρτίζονται από άτομα διαφορετικών πολιτισμών. Ειδικότερα, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες κρίνονται ως απαραίτητες, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Μέσα από τη συνεργασία με σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν από τις δυνατότητες κινητικότητας προκειμένου να καταρτιστούν σε θέματα της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας, να προάγουν τη διαπολιτισμική γνωριμία και να ενισχύσουν τα κίνητρα εκμάθησης γλωσσών, εξασφαλίζοντας έτσι ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους άλλους λαούς σε ένα κλίμα ουσιαστικής συνεργασίας. Συνάμα, θεωρώ ότι οι διακρατικές συνεργασίες μέσα στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης μπορούν να επιφέρουν κύμα ανανέωσης σε πολλαπλά επίπεδα στο χώρο της ευρύτερης εκπαίδευσης. Η υλοποίηση κοινών προγραμμάτων με σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προχωρήσουν στη διαμόρφωση συγκρίσιμων αποτελεσμάτων και αξιολόγησης τόσο της συγκεκριμένης προσπάθειας όσο και του εκπαιδευτικού έργου στο σύνολό του. Κλείνοντας, να τονιστεί ότι στο κλίμα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών η επαφή με τον τρόπο εργασίας, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και το εκπαιδευτικό σύστημα των άλλων εταίρων διευρύνει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις, όχι μόνο των εκπαιδευτικών του συμμετέχοντος σχολείου, αλλά και όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των μαθητών στον 21ο αιώνα.»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου